zirve

21. Yüzyılda 21 Yaşındayız

Üyelik
20 Kas 2006
Mesajlar
63
21. YÜZYILDA, 21 YAŞINDAYIZ

Milattan sonraki 21. yüzyılı yaşamaktayız.

İnsanlık, 21. yüzyıla girişi çeşitli etkinliklerle kutladı.

21. Yüzyıla giriş süreci bilimde, her türden teknolojide, sanatta, edebiyatta, ticarette, muhasebe ve denetimde, standartlarda küreselleşmenin de dayatmasıyla hızlı başladı.
Bizim mesleğimizde de öyle?

Dolayısıyla, TÜRMOB ve ona bağlı meslek odalarımız da milattan sonraki 21. yılını kutladılar.

Yani, mesleki üst kuruluşumuz TÜRMOB ve bağlı odalar 21. yüzyılda 21. yaşını idrak ederek kutladılar.
Nice 21. yıllara?

Sahi muhasebe mesleğinin yaşı kaç?

Muhasebecilik mesleğinin resmi yaşı kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu tarihin birçok meslek için söylendiği üzere, muhasebecilik mesleğinin yaşının da ?insanlık tarihi kadar eski? olduğu söylenir.

Muhasebe mesleğinin yaşının ?insanlık tarihi kadar eski olduğu? söylense de, meslek örgütlerinin yaşı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişmektedir. Yüzyıllarla anılmaz.

Bu bağlamda meslek kuruluşlarının yaşı genellikle, yasal statüye kavuşturuldukları tarih olarak bilinir ve değerlendirilir.

Tıpkı, insanların doğduklarında nüfus kütüğüne kayıtlandığı tarih gibi.

Dünyada ve ülkelerde gelişen ticari yapı, bu alanda çalışacak meslek mensuplarına duyulan gereksinimi zorunlu kılmıştır. Yasal statü bu zorunluluklar sonucunda oluşmakla birlikte, örgütsüz, statüsüz meslek mensuplarının gelişen demokratik talepleri yasal statü ve mesleki örgütlülüğü gündeme getirmiştir.

Ancak çeşitli girişimlerin dışında eylemli bir talep yoktur.

Meslek örgütü olarak bizim (TÜRMOB) yaşımız kaç?

Bildiğim kadarıyla henüz delikanlılık çağındayız. Üç yıl önce reşit sayıldık.
Büyüdük artık.

21. Yüzyıla geldiğimizde 21 yıl önce toplam sayımız 15.150 idi.

21. yüzyılda, 21 yıl sonra (bugün) sayımız 82.427?lere ulaştı.

Bunun 3.858?i YMM?dir.

Geriye kalan 78.569 meslek mensubunun 21.164?ü SM ve 57.405?i SMMM?dir.

21. yüzyılda, 21 yıl önce hiçbir odamızın herhangi bir gayrimenkulü yokken, bugün birkaç küçük oda dışında devasa (kimileri) gayrimenkullere sahip oldular. Bilânço aktiflerimiz büyüdü.

Sürekli mesleki eğitim dedik, mesleki eğitimlerde bir hayli yol aldık. Binlerce mesleki yayın yaptık, meslek mensuplarına ulaştırdık. Belki elle tutulur en büyük başarımız da bu olsa gerek.

Demokratik talepler konusunda sınıfı geçtiğimizi söylemek pek mümkün değil. Ya da ben böyle algılıyorum, bilgi eksikliğimden? Toplumsal demokratik taleplerin (hep gerisinde demeyeyim ama) dışında kaldık, ya da bırakıldık!

21. yüzyılda, 21 yıl önce çıkarılan Meslek Yasamızı pek beğenmedik. Demokratik bulmadık. ?Vesayetçi Yasa? dedik. Ama o tarihlerde bunu kimseye dinletemedik. Daha doğrusu kimse bizimle fazla alakadar olmadı. Bazıları da ?göç yolda düzelir, sabırlı olun? dediler, inandık, bekledik.

21. yüzyılda, 19 yaşına geldiğimizde birileri ?bu Yasa?yı değiştirelim, demokratikleştirelim,? diyerek sözlerinde durdular ve değiştirdiler. Birçok değişiklik gerekliydi, yapıldı, iyi de oldu belki ama?

Değiştirmek isteyenlerin değiştirdikleri maddelerden en önemlisi ?seçimlerde nispi temsil sistemi?ni getirmek oldu. Karşı çıkanlar olduysa da onlara; ?demokratik ortam yaratarak, barış içerisinde birlikte çalışmayı sağlamak için.?? Dediler.

Başlarda, hemen herkes sevindi! Sözde de olsa demokrasiden, demokratlıktan, birlik ve beraberlikten yanayız ya ?.. 2008 seçimleri nispi temsil sistemine göre yapıldı. Neredeyse, seçimlere giren her gruptan, düşünceden insanlar yönetimlere girdiler. Mayıs 2010?dan bu yana Odalar bu sisteme göre yönetilmeye çalışılıyor!

Ancak, yönetme konusundaki anti demokratik kurallara dokunulmadı, kaldırılmadı. Azınlığın çoğunluğu yönettiği ve karar sahibi olduğu bir yapı muhafaza edildi.

Özetle; yukarıda verdiğim rakamlara baktığımızda: 9 kişilik TÜRMOB yönetiminin 5 üyesi 3.858 kişilik meslek grubundan, 4 üyesi ise 78.569 meslek grubundan seçilme zorunluluğu devam etmektedir.
Genel başkanın da bu azınlıktan olması yasal koşuldur!

21. yüzyılda, 21. yaşımızda, 24 Ekim 2010?da da bunu bu biçimde uygulatacaklar!

Ben pek anlamış değilim ama, bizlerin anti demokratik bulduğumuz bu durumun, çoğunluk olan meslek unvanına sahip kişilerin henüz Örgütü yönetecek kadar yetkinleşemediği engin düşüncesinden kaynaklandığı söylenmektedir! Yoksa anti demokratik düşünceden değil?

Ekonominin kaydını tutan meslek mensuplarının örgütünün yaşı henüz ancak seçmeye müsait olduğu için olacak ki, ekonomik konularda henüz yeterince söz ve karar sahibi değildir. Ama olacağından umudum vardır.

Eh? birkaç aydan beri bu sitede yazmıyordum, yayına girerse yazmış olacağım. Bu bir makale değildir. Eksikleri, hataları varsa düzeltile? eklene? Sadece 21 rakamından esinlenerek öylesine yazdım

Meslek ve meslek örgütü olarak 21 yılda az şey yapılmadı. Eleştirsek de, küçümseyemeyiz.

Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler.
Daha da büyümek için eksiklerimizi görmeli, yönetenlerden de demokratik kuralları işletmelerini beklemeliyiz.

Odalar üyelerin, TÜRMOB hepimizin.

Saygı ve sevgilerimle. 30 Eylül 2010

SMMM Gökhan DEDE
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
806
Ynt: 21. Yüzyılda 21 Yaşındayız

güzel bir yazı gurur veriyor ama yine de pek umut verici durumumuz yok karamsar olmayalım diyorum iyi günler gelecek diyerek sürekli telkin ediyorum ama yine de pek umut göremiyorum hala türk ticaret kanunu borçlar kanunu beklemede mevzuat yönünden sıkıntılar mevcut meslek mensuplarının ekonomide ve toplumdaki yeri olarak baktığımızda ise ne yazık ki istenen noktada değil ama yine de geleceğin güzel şeyler getirmesi dileğiyle... ::)
 
Üst