3568 sayılı kanunda müşteri kabulu??

Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
58
Merhabalar,

Bir meslek mensubuna herhangi bir şahıs tavsiye etmek yolu ile müşteri getirdiğinde meslek mensubu resmi olarak bu kişiye para ödeyebilir mi? Bu konuda bilgisi olan forumdaşlardan bilgi rica ediyorum. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..

Aysen Lisarlı
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
Sayın Aysen Lisarlı;
3568 sayılı mesleki yasamızda meslek mensuplarının hangi işleri yapabileceği açık ve nettir.Bu nedenle sadece mesleğini icra edeceği mükellefle gerekli sözleşmeyi yapar ve o kişiden ücret alır.
Meslek mensubunun mesleğin icrasında yapmış olduğu giderlerden nelerin indirim konusu yapacağı gelir vergisi kanununda belirtilmiştir.

Meslek mensubu diye bildiğimiz! kişilere vasıtalı kişiler yani komisyoncular tarafından müşteri bulunduğunuda ilk sizden duymaktayım:Bu olayın resmileşme gibi bir durumu kesinlikle sözkonusu olamaz.

Meslek mensubu ödeyeceği parayı resmileştiremez.Disiplin suçunu gerektiren bir durum diye düşünüyorum.
Saygılarımla
 
Üyelik
26 Tem 2005
Mesajlar
258
sayın aysen

ne demek istediginizi bende anlamadım ama sorulacak bir soru degil diye düşünüyorum bu fromu bu kadar basite indirgemeyin dikkat ediyorumki gereksiz sorular cok soruluyor buda insanı ister istemez canını sıkıyor ve forumdan sogutuyor bunun en canlı örnegi degerli ustatlarımız malesef teker teker forumdan uzaklastı böyle gereksiz soru soran arkadaşlardan ricam insanların bosuna zamanını harcamayınkı degerli üstatlar kacıp gitmesinki bizde onlardan yararlanma imkanı bulalım

saygılarımla
taner ozturk
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın Aysen
sizin de bildiğiniz
G.V.Kanunun
Mesleki Giderler
Madde No 68
Kapsam
(5035 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde; Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) Serbest meslek kazancının tespitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indirilir:
1. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla) ile 27 nci maddede yazılı giyim giderleri.

3. Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).

4. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328 inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).

5. Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.

6. Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.

7. Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.

9. Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.

10. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar.

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.(*)
-----
7.maddeye istinaden düşünüyorsanız.
Kanaatimce olmaz diye düşünüyorum.
 
Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
58
Sayın Dinçer Kum ve Sayın Canbolat, öncelikle soruma verdiğiniz nitelikli cevaplarınızdan dolayı teşekkür ederim. Biliyorsunuz ülkemizde uygulamada olan birçok iş, konuşulması tabu olarak görülüyor. Bunun mevzuat yönünden doğruluğunu veya yanlışlığını öğrenmek istemenin gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

Hayırlı çalışmalar,
Aysen Lisarlı
 
Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
58
Sayın Taner Öztürk,

Sanırım bir ruh doktoruna gitmelisiniz. Nasıl cevap yazılacağını, bu mesaja verilen mevzuata dayanan cevaplara bakarsanız öğrenirsiniz. Lütfen bundan sonra benin yazdığım sorulara yazı yazmayınız, rica ediyorum.
Saygılarımla
Aysen Lisarlı Sm /İstanbul
 
Üst