resim

4857/21. Madde

Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. "
DENMİŞTİR.

burada sormak istediğim. kişiyi işveren işten çıkardı ve ihbar ile kıdem tazminatını verdi. mahkemede işe aide etti ve 4 aylık ücret ile 7 aylık tazminata karar verdi. burada işveren kişiyi işe başlatırsa ozaman ilk başta verilen taminatlardan mahsup edilip kalan verilecek diye anlıyorum. peki verilen ilk tazminat son verilenden büyükse işveren işçiden talep edebilirmi
 
Üyelik
6 Ağu 2005
Mesajlar
57
işe iade kararının işverence uygulamaya konulup işçinin işe başlatılması halinde, iş akdi hiç feshedilmemiş sayılır. Bu durumda işveren işçiye sadece çalışılmadan geçen sürenin 4 aylık kısmını ödeyecektir. (7 aylık tazminatın artık konusu kalmamıştır) Önceden ödediği ihbar ve kıdem tazminatları da, iş akdi kaldığı yerden devam ettiği için işçi tarafından işverene iade edilmelidir. Yapılacak mahsup işleminden sonra işverenin hala işçiden alacağı kalmışsa...

İşte sorun burada başlamaktadır.

İki görüş ileri sürülebilir.
1- işçiden bakiye borcunu ödemesi istenir ve ödemediği takdirde iş akdi feshedilir ki bu artık haklı bir fesihtir.

2- İşveren bu alacağını kendi inisiyatifiyle işçinin tüm maaşlarından keserek elde edemeyeceği işçi ücretleri, BK. 123.m göre takasa da konu olamayacağı için işçiye karşı dava veya icra takibi yapılır, akit bu nedenle feshedilemez,

Özetle bu konu bildiğim kadarıyla henüz yargı kararlarıyla belirginleşmiş değildir. Elinde örnek karar olanlar paylaşırsa biz de öğrenebiliriz.
 

Benzer konular

Üst