5510 4/b (Bağ-Kur) lu prim borcu varken sağlık hizmeti alabilir mi?

Üyelik
29 Tem 2009
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
5510 4/b ye taki (Bağ-Kurlu) birisi prim borcu varken bilincini yitirmiş vaziyette hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındığında prim borcu ödenirse masrafları kim karşılar?

5510 15.maddesinde hastalık;
"(I) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir." olarak tanımlanmış,

67.maddesinde yararlanma şartlarında;
"18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç
olan kişiler, acil haller, ........."


a bendinde "........ sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam
30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması"


c bendinde
"(b) ve (d) bentlerine tabi olan genel
sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentlerde
sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve
prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, şarttır."


denilmekte bu şartlar altında tedavi masrafları kendisine mi ait oluyor?
 

Benzer konular

Üst