zirve

5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Üyelik
15 May 2009
Mesajlar
1
ben yemek fabrikasında çalışmaktayım ve bir hastanenin ihalesini aldık ve hastane yetkilileri 55 lik indirimi bizim hak edişimizden kesiyor buna hakkı varmıdır neye istinaden kesiyor diğer ihalesini almış olduğumuz kurumlar böle bir kesinti yapmıyor
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
306
Konum
İstanbul
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Nasıl yani? siz hastaneden Örneğin ssk primi olarak %19,5 alacaksınız, SGK'ya %14,5 ödeyeceksiniz.
Yukarıda yazdığım gibi doğru anladıysam eğer, diğer ihalesini aldığınız işyerlerinden aldığınız %5 fazla hakedişten kesilmelidir.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

İhaleli işlerle ilgili SGK'dan elde edilen %5 aynen hak edişten kesilmesi gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.
 
Üyelik
18 Haz 2009
Mesajlar
1
fikocan ' Alıntı:
ben yemek fabrikasında çalışmaktayım ve bir hastanenin ihalesini aldık ve hastane yetkilileri 55 lik indirimi bizim hak edişimizden kesiyor buna hakkı varmıdır neye istinaden kesiyor diğer ihalesini almış olduğumuz kurumlar böle bir kesinti yapmıyor

merhaba arkadaşlar, ben de benzer durumda olduğum için bu konunun sonucunu merak ettim, bilen varsa anlatabilir mi acaba?
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

25 Ekim 2008 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27035

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞMADDE 1 ? 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII inci maddesinin ?İş Deneyimi Belgeleri? başlıklı (B) alt maddesinin (c) fıkrasında yer alan ?4734 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu vakıfları? ibaresi metinden çıkarılmıştır.

MADDE 2 ? Aynı Tebliğin VIII inci maddesinin ?Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar? başlıklı (L) alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?1- İdareler, ihale konusu işin niteliğini ve uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen maddelerini esas alarak, ihale dokümanında kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenleme yapabilirler. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

2- İhaleye katılabilmek için kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunulmasının istenmesi halinde bu belgeler ve belgelerin taşıması gereken kriterler, idari şartnamenin ?İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri? başlıklı maddesinin ?Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler? başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

3- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde, yapım işleri ihalelerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, aday veya istekliye ait kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesinden biri veya her ikisi istenebilir. Bu belgeler dışında aday veya istekliye ait kaliteye ilişkin belge veya sertifika istenmesi mümkün bulunmamaktadır. Aday veya isteklilerce sunulan kaliteye ilişkin belgelerin ihale/son başvuru tarihi itibariyle geçerli olması zorunludur.

4- Hizmet alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, hizmetin niteliği göz önünde bulundurularak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Bu belgeler dışında; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler ve sertifikalar istenmeyecektir.

İdarelerce, ?kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin? bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin ?Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu? olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin ?Belgelerin sunuluş şekli? başlıklı alt maddesinde ise şartnamenin dipnotunda yer alan, ?Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen ve Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye?de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınmaz.? metnine yer verilecektir.

İdari şartnamenin ?Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler? başlıklı alt maddesinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde ?Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine? ilişkin bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin ?Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesinin zorunlu? olduğu belirtilmelidir. İdari şartnamenin ?Belgelerin sunuluş şekli? başlıklı alt maddesinde ise şartnamenin dipnotunda yer alan, ?Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler maddesinde belirtilen ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumlarınca düzenlenmesi zorunlu olan kalite belgeleri ile birlikte bu belgeleri düzenleyen akreditasyon kurumlarının, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kurumlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Bu belgeler ve tercümeleri, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye?de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.? metnine yer verilecektir.

Hizmetin niteliği gereği ?kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve personel belgelendirilmesi? ile ?deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine? ilişkin düzenlemelerin birlikte yapılması durumunda idari şartnamede yukarıdaki belirtilen açıklamalara ve dipnotta yer alan metinlere birlikte yer verilecektir.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit belgelerinin sunulması zorunlu değildir.

Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında veya görev sahalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet alım ihalelerinde (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmayacaktır.

Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek ihalelerde bu belge istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardını açık olarak yazmalıdır.

Çöp toplama ve/veya kent temizliği hizmet alımı ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi ve İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi (TS 13111) istenebilecektir.

Aday veya isteklilerce sunulan kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale/son başvuru tarihi itibariyle geçerli olması zorunludur.

İhale komisyonları, kalite belgeleri konusunda ortaya çıkan tereddütleri gidermek için uygulama yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde bu belgeleri düzenleyen ilgili belgelendirme kuruluşlarından ve Türk Akreditasyon Kurumundan bilgi alabilirler.?

MADDE 3 ? Aynı Tebliğin Birinci Bölümünün VIII inci maddesinin ?Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar? başlıklı (M) alt maddesine aşağıdaki (5), (6) ve (7) numaralı fıkralar eklenmiştir.

?5- Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri" başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi?nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.

6- Yemek hizmeti alımı ihalelerinde, idari şartnamenin ?Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler? başlıklı alt maddesinde, yemek yapımında kullanılacak malzemelerin ve ekipmanların kalite ve standardına ilişkin herhangi bir yeterlik belgesi istenmeyecektir. Ancak, idarelerce gerek görülmesi halinde, sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak teknik şartnamede bu konuyla ilgili düzenleme yapılabilecek; muayene ve kabul işlemleri sırasında ise gerekli denetimler gerçekleştirilecektir.

7- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle ?mesleki ve teknik yeterlik kriteri? olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyecektir. İhale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden adaylarca veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacaktır.

Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun kayıtlı bulunulan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale/son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.?

MADDE 4 ? Aynı Tebliğin Birinci Bölümünün XIII üncü maddesinin "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" başlıklı (G) alt maddesinin (6) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde ve (7) numaralı fıkrasındaki ?%2? ibaresi ?%3? olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (17) numaralı fıkra eklenmiştir.

?6- İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin prim oranı, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak ve bu prim oranına idari şartnamenin ilgili maddesinde yer verilecektir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılacak yazılarda; prim oranının doğru belirlenmesi için ihale konusu işin niteliği ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak ayrıntılı bir şekilde belirtilecektir.

İdareler, sözleşmenin uygulanması aşamasında aylık prim ve hizmet belgelerindeki prim oranının prim tarifesine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hakediş ödemelerini yapacaklardır.?

?17- 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde; özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, teklifler Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacak ve değerlendirilecektir. Bu çerçevede, fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca prim teşvikinden yararlanması halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesinde yer alan, ?b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

?506 sayılı Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.? hükmü gereğince, Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.

Diğer taraftan, 5763 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 7 nci maddede;

?18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;

a) Birinci yıl için yüzde yüzü,

b) İkinci yıl için yüzde sekseni,

c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,

d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,

e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,

İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.?

hükmüne yer verilmiştir. Ancak aynı maddenin 3 üncü fıkrasının (e) bendi gereğince 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi yapılan hizmet alımlarında yukarıda belirtilen sigorta primine ait işveren hissesinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayacağı belirtildiğinden, tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesinde söz konusu teşvikten yararlanılamayacağının dikkate alınması gerekmektedir.?

Başlanmış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 5 ? Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 ? Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
 
Üyelik
2 Ara 2006
Mesajlar
65
Konum
ankara
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Arkadaşlar,işveren %5 indirimi hesaplanırken ssk primi %19,5 un %5 mi indirilecek,yoksa işsizlik payıda ilave edilip toptanmı indirilecek.1000 tl. ücretli için muhasebe kayıtlı bir örnekle açıklarsanız sevinirim.TEŞEKKÜRLER.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Teşvik tutarları işveren payı üzerinden indirilecektir. %19,5 üzerinden %5 düşmelisiniz.İşsizlik sigortasında bir indirim yoktur.
Brüt:1000
ssk işçi payı : 140
işsizlik işçi payı : 10
GV matrahı : 850
GV:127,50(%15 lik dilimde)
DV:6
Net:716,50(agi hariç rakamlardır,agi tutarı gv den düşülüp nete eklenecek)

ssk işveren payı : 195 , ssk işveren payı %5 indirim tutarı:50
işsizlik işveren payı: 20


770 1.215
.....360 133,50
.....361 365,00
.....335 716,50

agi kaydı
360 49,95
......335 49,95

indirim kaydı(farklı uygulamalar mevcut)
361 50
.....770 50

ya da
361 50
.....602 50

ya da:(yaklaşım'dan alıntı)

KARŞILIK AYIRARAK GİDER/GELİR KAYDETME YÖNTEMİ
Sosyal sigorta primleri ilgili ayı takip eden ayın sonuna kadar ödendiği için hazine tarafından ödenecek olan teşvikin doğmuş olması ancak istenebilir nitelikte olmaması sebebiyle() gelir hesabına alınmasında gelir tahakkuk hesabı kullanılabilir. Buna göre teşvikten yararlanılan ücretin ödendiği ayda 5 puanlık prim teşvik kısmı gelir olarak tahakkuk etmiş olup ilgili ayı takip eden ayda sigorta primlerinin ödenmesinde ise istenebilecek duruma gelecektir. Buna göre;

5 Puanlık Gelirin Tahakkuku
?????????????????/?????????????????
181 GELİR TAHAKKUKLARI 50,00
Hazine?ce Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi
602 DİĞER GELİRLER 50,00
Hazine?ce Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi
?????????????????/?????????????????
Sosyal Güvenlik Kesintisinin Ödeme Kaydı
?????????????????/?????????????????
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 315,00
İşveren Sigorta Payı 145,00
İşçi Sigorta Payı 140,00
İşveren İşsizlik Sig. Payı 20,00
İşçi İşsizlik Sigortası Payı 10,00
100 KASA 315,00
?????????????????/?????????????????
Karşılıktan Düşülerek Hazine?ce Karşılanan Beş Puan İşveren Hissesi Kaydı
?????????????????/?????????????????
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. 50,00
Sigorta Primi İşveren Hissesi
181 GELİR TAHAKKUKLARI 50,00
Hazine?ce Karşılanan Sigorta Primi İşveren Hissesi
?????????????????/?????????????????
 
Üyelik
19 Şub 2010
Mesajlar
1
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Merhabalar,

5510 sayılı kanundan doğan %5 lik indirim 01.10.2008 de başlamıştı.

Hangi tarihe kadar bu indirim uygulanacaktır.


Teşekkürler, iyi çalışmalar.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Kanunen sonsuza kadar.
 
Üyelik
18 Ara 2009
Mesajlar
15
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

kafam karıştı.anladığım kadarıyla işçilik hizmeti veren alım ihalelrinde %5'lik indirim hakedişten düşüyor fakat
diğer yani fiyat farkı hesaplanmayan alım ihallerinde %5 indirim firmanın hakkımı oluyor.
 
Üyelik
13 Mar 2009
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Arkadaşlar 5510 sayılı kanundan yararlanan bir mükellef SSK ödemesini ilgili ayın son günü ödemeyip bir gün sonra öderse kanun kapsamında yararlandığı yüzde %5' lik indirimden bir daha faydalanamamak üzere mahrum mu oluyor. Bu konuda uygulama ne şekilde bilgisi olan bir arkadaşım acil cevap dönerse çok sevinirim. İyi çalışmalar, diliyorum.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Ödeme yaptıktan sonra yeniden yararlanabilir. Ancak ind. bildirim verilip ödenmedi ise bildirimde düzeltme yapılması gerek.
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
1
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

merhaba,

mali müşavir stajyeriyim.
5510 ve 5921 sayılı kanunları net olarak anlayamadım.
ikisi arasındaki farkı bilen varsa lütfen yazabilirmi.
tşk.
 
Üyelik
2 Tem 2008
Mesajlar
6
Konum
izmir
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

Arkadaşlar elimde bir mahkeme kararı var, davayı acan firma yüzde 5 lik indirimi merkez banakasından yani davalıdan almıs bulunmaktadır.
 
Üyelik
9 Ağu 2011
Mesajlar
1
Ynt: 5510 Sayılı Kanundan Doğan %5 lik İndirim

kardeşim kararı gönderirmisin
 
Üst