zirve

6111 sigorta prim teşviğinde dikkat edilecek hususlar!!!!!!!!

Üyelik
3 May 2011
Mesajlar
35
Arkadaşlar,

Bu teşvikten faydalanmak için her işyeri bazında son 6 aylık ortalama personelin üstünde eleman çalıştırıyorsak 1.3.2011 tarihşnden sonra işe giren personelleri sgk ekranında inceleyerek şartlara uyanları aktif hale getirmek gerekiyor.Genelgedeki önemli bazı hususlar;
-Bağkur (5510-4/b) sigortalılığı sona erenkerde teşvikten faydalanabilir.
-Ortalama sigortalı sayısının hesabında 0,01-0,49 arası -0- 0,50-0,99 arası ise tama iblağ ediliyor.
-İşe alınan personelinizi ortalama sayısını aşmasanızda aktif hale getirebilirsiniz,ileriki aylarda ortalamayı aştığınızda bu personeliniz için teşvik kapsamında bildirge verebilirsiniz.Ancak burda en önemli husus her bir sigortalı bu teşvik sisteminden yalnızca 1 defa yararlanabilmektedir.Eğer işinden istifa ederek ayrılırsab bu kapsamda tekrar işe alınması söz konusu değildir.
-Ortalama işçi sayısının tespitinde bazı aylarda sigortalı çalışmamışsa ortalama bildirim yapılan aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılan ay sayısına bölünmek suretiyle hesaplanacaktırç
-Yeni tescil edilmiş yada uzun süre elman çalıştırılmaya ara verilmiş işyerlerinde geriye dönük 6 ayda işçi bildirilmemiş ise teşvik kapsamında çalışan sigortalıların tamamı işveren hissesi prim desteğinden faydalanacaktır.
-Ortalama personel sayısının tespitinde emekli çalışanlar ile tam ay istirahat veya ücretsiz izinli olanlarda dikkate alınacaktır.Bir sigortalı işten ayrıldıktan sonra aynı ay içerisinde tekrar aynı işyerinde çalışmaya başlarsa sigortalı hizmet listesindeki iki ayrı kayıt tek kişi olarak dikkate alınacaktır.
- Firmaların teşvikten yararlanmak için her işyeri bazında ayrı ayrı prim borcu,ipc borcu sorgulanacaktır.İşveren borcu olmadığı işyerlerinde bu teşvikten faydalanabilecektir,borcu olduğu işyerlerinde ise borcunu kapatana kadar teşvikten faydalanamayacaktır.
-Bildirge 06111 sayılı kanun seçilerek gönderildiğinde sistem yasal ödeme süresi geçmiş prim,ipc borcu olup olmadığını sorgulayarak gönderilmektedir.Borçlarını yapılandırmış veya tecil taksite bağlamış olanlarda (ödeme ihlali yapmadıkları sürece)teşvikten faydalanabileceklerdir.
-Mesleki belgesi yada eğitimi olanlar belgelerinde yada diplomalarında belirtilen iş kolunda çalıştırılırsa teşvikten faydalanabileceklerdir.
-Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işyerlerinde yine sadece o işyeri bazında 1 yıl teşvikten men cezası uygulanmaktadır.
-Sigortalı için İş Kurumunca düzenlenen kurs bitirdiği beyan edilirse bu sistem tarafından otomatik kontrol edilebilmektedir,ancak mesleki yeterlilik belgesi,orta veya yüksek öğretim belgesi ile ilgili beyanda bulunulursa bilgilerin sistemde onaylandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kuruma ibrazı gerekmektedir.
-Teşvikten yararlanmak amacıyla mevcut işyerini kapatarak yeniden faaliyete geçtiği tespit edilenlerden yararlanılan teşvikler fazileriyle birlikte geri alınacaktır.
 

Benzer konular

Üst