65 Yaş Üstündekiler Hangi Şartlarda Aylık Bağlanmaktadır.

Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
31
benim sorum 65 yaş üstündeki yaşlılara hangi şartlarda aylık bağlanması olacaktır. Yani hiç bir geliri olmayan ve sigortası da olmayan 65 yaşını geçenlere aylık bağlanmakta mıdır, bağlanıyorsa hangi şartlarda verilmektedir.
Saygılarımla,
İsmail Hakkı ÇELİK
 
Üyelik
18 Tem 2005
Mesajlar
50
Sayın Çelik,

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 2022 sayılı kanun

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2022 65 yaşını doldurmuş, vatandaşlar ile özürlü kimselerden kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

Kimler Faydalanabilir ?

. T.C. vatandaşa olmak,

. Özürlü olmak,

. Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,

. Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak.

Bu özelliklere sahip kişiler; illerinde bağlı bulundukları İlçe

Kaymakamlıklarına

. Nüfus Cüzdan örneği (Muhtardan tasdikli)

. Üç Resim ve Dilekçe ile müracaat edeceklerdir.

Kaymakamlıktan;

. Konuyla ilgili matbu evraklar doldurulacaktır. Evraklar;

1. Tapu-Mal bildirimler belgesi

2. Sağlık Kurulu Raporu için hastaneye sevk

3. Vukuatlı Nüfus Cüzdanı kayıt örneği tamamlanarak, kendilerine 2022

sayılı Yasadan faydalandıklarına dair kart verilecektir.

Hakları

1. Üç ayda bir maaş

2. Devlet Hastanelerinden ücretsiz muayene (İlaç giderlerini kendileri karşılayacaklardır.)

3. Hastaneye yatarak tedavi oldukları taktirde, tüm hastane masrafları karşılanacaktır

Saygılarımla,
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
31
Arzu hanım verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim.
İsmail Hakkı ÇELİK
 
Üst