6637 Sayılı Torba Kanun

Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
Gazetelerde sıkça "babalara 5 gün doğum izni" verildi denilen 7 Nisan 2015 tarihli RG'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı kanunda böyle bir maddeye rastlamadım. Konu hakkında bilgi verebilecek olan var mı?
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
torba yasada baba için doğum izni 5 gün değil 3 gün olarak belirtilmiştir. eatas'ın belirtiği gibi bu son torba resmi gazetede yayınlanmadı. son torba cumhurbaşkanın onayını bekliyor.

MADDE 38- 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci
maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş,
104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve aynı
Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Mazeret izni
EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ana veya
babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün ücretli izin verilir.
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde,
hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir
yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”
 
Üyelik
14 Şub 2015
Mesajlar
118
Konum
Ankara
sn. bilmez kişi komisyondan geçen metinde doğum izninin 5 gün olacağı belirtilmiştir. Madde 39:... “Mazeret izni
EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin,
çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir" ibaresi yer almaktadır.
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
TBMM'nin sayfasında yer alan kanun tasarısında bazı komisyon kararlarında 3 bazılarında 5 gün doğum izni belirtilmiş, burada belirleyici olan genel kuruldan nasıl geçitiğidir, ben meclis genel kurul kararını bulamadım, TBMM'nin sayfasında yok
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
aynen yürülükte değil ancak cumhurbaşkanın onaylanması kesin gibi bir şey
cumhurbaşkanı bu saatten sonra meclise geri göndermez
 
Üst