98 Bin Anonim Şirkete Denetim Geliyor

Üyelik
19 Ara 2011
Mesajlar
87
Konum
Ankara
Torba Yasa Tasarısı’na eklenen yeni bir madde ile yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine dönük olarak TTK’nın 397. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme TTK kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin denetim içine alınmasını öngörüyor. Tasarının kefalette eş rızası aranmasına ilişkin şartları yumuşatan maddesine, Tarım Kredi Kooperatifleri de eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada eski TTK’ya göre anonim şirketlerde murakıplar, denetim kurulu üyeleri bulunduğunu yeni kanunla denetim kurullarının kaldırıldığını belirterek, “Yeni Ticaret Kanunu bağımsız denetim esasını benimsemişti bağımsız denetim, TTK yürürlüğe girmeden önce yapılan değişiklikle sadece Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şirketlerden ibaret oldu. Dolayısıyla anonim şirketlerin büyük bir kısmı denetimsiz kaldı” dedi.
Bakanlar Kurulu kararının 2 bin 700 şirketi kapsadığını belirten Yücel, “Türkiye’de 101 bin anonim şirket var. 2 bin 700′ü çıkardığımızda 98 bin civarında anonim şirket denetimsiz kaldı. Çünkü daha önce olan denetim kurulları kaldırılmıştı. Bu düzenleme bağımsız denetimin dışındaki 98 bin anonim şirketin bağımsız denetimini düzenliyor.
Bu Bakanlığın ya da bir kamu otoritesinin yapacağı bir denetim değil iç denetim olarak algılanmalı. Daha önce anonim şirketlerin bünyesinde bulunan denetim kurullarının murakıpların yaptığı denetime benzer ama daha nitelikli, genel kurula karşı sorumlu, şirketlerde kurumsallaşmayı, şeffaflaşmayı sağlayacak şekilde denetim
standartlarına uygun bir denetim öngörüyoruz. Ortakların, o şirketten alacaklıların haklarını koruyucu bir düzenleme. 397. madde çerçevesinde denetime sahip olacak anonim şirketler ilerleyen süre içinde bağımsız denetim ölçütlerini tuttururlarsa bağımsız denetime sahip olacaklar.”
AŞ ve kooperatif denetlenecek
TTK’nın 397. maddesine eklenen yeni fıkralara göre, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketler, 4572 sayılı kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları denetlenecek. Denetime ilişkin usul ve esaslar, denetimi yapacak denetçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınma ve ayrılmaları, denetim ve denetim raporlarının içeriği, raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu kapsamda denetime tabi olduğu halde sözkonusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacak.

TTK’nın 359. maddesine eklenen yeni bir fıkraya göre ise devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde sözkonusu tüzel kişiler ya da bunları temsil eden gerçek kişiler, pay sahibi oldukları şirketlerin yönetim kuruluna seçilebilecek.

anılan plan bütçe komisyonundan geçerek genel kurula sevk edildiği söyleniyor bilgisi olan var mı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
397. madde değişiklik

Torba Yasa Tasarısı’na eklenen yeni bir madde ile yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine dönük olarak TTK’nın 397. maddesinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme TTK kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketlerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin denetim içine alınmasını öngörüyor. Tasarının kefalette eş rızası aranmasına ilişkin şartları yumuşatan maddesine, Tarım Kredi Kooperatifleri de eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada eski TTK’ya göre anonim şirketlerde murakıplar, denetim kurulu üyeleri bulunduğunu yeni kanunla denetim kurullarının kaldırıldığını belirterek, “Yeni Ticaret Kanunu bağımsız denetim esasını benimsemişti bağımsız denetim, TTK yürürlüğe girmeden önce yapılan değişiklikle sadece Bakanlar Kurulu’nun belirleyeceği şirketlerden ibaret oldu. Dolayısıyla anonim şirketlerin büyük bir kısmı denetimsiz kaldı” dedi.
Bakanlar Kurulu kararının 2 bin 700 şirketi kapsadığını belirten Yücel, “Türkiye’de 101 bin anonim şirket var. 2 bin 700′ü çıkardığımızda 98 bin civarında anonim şirket denetimsiz kaldı. Çünkü daha önce olan denetim kurulları kaldırılmıştı. Bu düzenleme bağımsız denetimin dışındaki 98 bin anonim şirketin bağımsız denetimini düzenliyor.
Bu Bakanlığın ya da bir kamu otoritesinin yapacağı bir denetim değil iç denetim olarak algılanmalı. Daha önce anonim şirketlerin bünyesinde bulunan denetim kurullarının murakıpların yaptığı denetime benzer ama daha nitelikli, genel kurula karşı sorumlu, şirketlerde kurumsallaşmayı, şeffaflaşmayı sağlayacak şekilde denetim
standartlarına uygun bir denetim öngörüyoruz. Ortakların, o şirketten alacaklıların haklarını koruyucu bir düzenleme. 397. madde çerçevesinde denetime sahip olacak anonim şirketler ilerleyen süre içinde bağımsız denetim ölçütlerini tuttururlarsa bağımsız denetime sahip olacaklar.”
AŞ ve kooperatif denetlenecek
TTK’nın 397. maddesine eklenen yeni fıkralara göre, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı dışında kalan anonim şirketler, 4572 sayılı kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları denetlenecek. Denetime ilişkin usul ve esaslar, denetimi yapacak denetçilerin nitelikleri, uyacakları etik ilkeler, görev ve yetkileri, seçilmeleri, görevden alınma ve ayrılmaları, denetim ve denetim raporlarının içeriği, raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Bu kapsamda denetime tabi olduğu halde sözkonusu denetimi yaptırmayanların finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacak.

TTK’nın 359. maddesine eklenen yeni bir fıkraya göre ise devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde sözkonusu tüzel kişiler ya da bunları temsil eden gerçek kişiler, pay sahibi oldukları şirketlerin yönetim kuruluna seçilebilecek.

anılan plan bütçe komisyonundan geçerek genel kurula sevk edildiği söyleniyor bilgisi olan var mı?


397. maddede herhangi bir değişiklik yoktur.sadece kooperatiflere denetim getirilmiştir.ama TBMM sinde bu konu mutlaka gündeme getirilmeli ve bağımsız denetim kapsamı dışında olan AŞ ve belli hadlerin üzerindeki LTD lerin KGK tarafından yetkilendirilen SMMM ve YMM ler tarafından muhasebe ve diğer yönetim kurulu faaliyetleri TTK hükümlerine denetlenerek bir denetim raporu düzenlenmesi ve görüş verilmesi sağlanmalıdır.
 
Üyelik
29 Ara 2012
Mesajlar
33
Konum
izmir
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim işinin hepsini kendisi yerine getirecektir.bununla ilgili metin torba yasaya eklenmişitir.Bu demek oluyor ki devlet bizlere güvenmemektedir. Bunun nedeni de TÜRMOB dur.
 
Üst