zirve

A.Ş. / Aktif Büyüklük

Üyelik
19 Ocak 2015
Mesajlar
53
Konum
İstanbul
Halka Açık A.Ş.
Aktif büyüklüğün %5’ini geçen her türlü işlem ve şirketi borç altına sokan işlemleri Yönetim Kurulu yapamıyor.
Bu hangi kanunda Yazılıdır?
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
64
Konum
Kayseri
Halka Açık A.Ş.
Aktif büyüklüğün %5’ini geçen her türlü işlem ve şirketi borç altına sokan işlemleri Yönetim Kurulu yapamıyor.
Bu hangi kanunda Yazılıdır?
AŞ lerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin, 30.maddesinde, "Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı." ve "Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması." işlemlerinin Genel kurul devredilemez yetkileri arasında olduğu belirtilmiştir. Bu maddelerde bir orandan bahsedilmemektedir.

SPK nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' nin 5.maddesinde de
- Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi,
- İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması,
- Ortaklıkların halka açılma öncesindeki vaat, taahhüt veya esaslı durumlarından önemli oranda farklılaşan veya somut bir konuda daha önceden bir vaat veya taahhütte bulunulmamış olsa dahi bütüncül olarak ele alındığında ortaklığın faaliyetleri ve/veya ticari hayatında önemli ölçüde değişiklik meydana getirebilecek iş ve işlemler,
Kurul (SPK) tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilir ve bu işlemler genel kurulun onayına tabi tutulur.

Aynı tebliğin 6.maddesinde ise Önemlilik Kriterini
- Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının
- İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı,
- İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının
%50 den fazla olması durumudur şeklinde tanımlamıştır.
 

Benzer konular

Üst