zirve

A.Ş'lerde Yeni Pay Alma Hakkı

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt]03.12.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

SORU: Ben bir anonim şirketin yüzde beş hissesine sahibim. Şirket genel kurulunda sermaye artırımına karar verildi. Bu artırım sırasında şirkete yeni ortak alınması öngörüldü. Ancak bu yeni ortaklar, şirketin sermaye yapısı içerisinde büyük ortak olanların yakınları. Bu durumda benim şirket içerisinde oransal payım, düşecek. Bu gelişmenin önlenmesi mümkün müdür?

YANIT: Türk Ticaret Yasası'nın 394. maddesi uyarınca "Umumi heyetin esas sermayenin arttırılmasına müteallik kararında aksine şart olmadıkça pay sahiplerinden her biri yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı ile mütenasip (uyumlu) miktarını alabilir. Bu hususta yapılacak ilanlarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanabilmeleri için tayin olunacak müddet 15 günden aşağı olamaz."
Şirketin sermaye artırımı sırasında eski ortakların bu artırıma katılmaları konusunda öncelikli hakkı vardır. Buna kısaca "rüçhan hakkı" denilmektedir. Bu hakkın şirket ortakları içerisinde herhangi birine karşı kısıtlanması mümkün değildir.
Gerçekte genel kurulun esas sermaye artırımı kararı ile rüçhan hakkı soyutluktan çıkar ve ortaklığa karşı ileri sürülebilen somut bir hak haline dönüşür. "Dolayısıyla şirket genel kurulunca esas sermaye artırımı ile somut ve tek yanlı olarak kullanılabilecek hale gelmiş bulunan yeni pay alma (rüçhan) hakkının ihlali halinde, bu hakkı ihlal edilen ortağın genel hükümlere göre dava hakkı mevcut bulunmaktadır." (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 4988/ 5387 sayılı kararı, daha fazla bilgi için bakınız: Moroğlu/ Kendigelen "Notlu- İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat" 8. Baskı Beta, sf: 373) (V.Seviğ)
 
Üst