acil isteğe bağlı sigortanın aftan yararlanması

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
79
isteğe bağlı olarak ssksını ödeyen bir kişi yeni yasadan yararlanabiliyor fakat 3 ay üst üste ödenmesze sigortalılık hakkı sona eriyor yaklaşık parça parça 1 yıl arada ödenecek gün borcu vardır ama bu hakdan ansıl yararlanabiliriz
 
N

nane

Ziyaretçi
arama yapınız.
daha önceki konularda isteğe bağlı olarak ssksını ödeyen bir kişinin yeni yasadan yararlanamayacağı yazıldı.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
79
af

sayın nane verdiğiniz cevap yanlışdır yararlanamaz demişsiniz fakat bakın kanun ne diyor yanlış okumuyorsam yararnıyor aftan fakat koşullarını soruyorum ben
B- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR AFTAN NASIL YARARLANACAK


Herhangi bir işverene tabi olmadan ve bir işyerinde çalışmadan, SSK’ya “İsteğe Bağlı Sigorta” adı altında prim ödeyerek sigortalılığı sürdürmek mümkün. İsteğe bağlı sigortalığın koşulları, 506 sayılı Yasa’nın 85. maddesinde belirlenmiş bulunuyor. Öngörülen koşulları yerine getirerek isteğe bağlı sigortalı olanlarda, ödeyemedikleri prim borçlarından dolayı Af Yasası’ndan yararlanıyor[/url].

İsteğe bağlı sigortalıların 01 Mayıs 2003 tarihinden 31 Mart 2005 tarihine kadar, isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettiği süre içerisinde, ödenmeyen prim borçları Af Yasası’ndan yararlanabiliyor. 1 Mayıs 2003 tarihinden önceki isteğe bağlı prim borçlarını Aftan yararlandırılmamasının nedeni, 1 Kasım 2003 tarihine kadar ödenmediğinden, söz konusu sürelerinin hizmetten sayılmayacak olmasıdır.

4842 sayılı Yasa ile 506 sayılı Kanun’un 85. maddesinde yapılan değişiklikle isteğe bağlı sigortalılıkta önemli değişiklikler yapılmış ve 1 Mayıs 2003 tarihinden önceki dönemlere ilişkin prim borcu olan sigortalılara, borçlarını gecikme zammıyla birlikte 6 ay içinde yani 1 Kasım 2003 tarihine kadar ödemeleri halinde emeklilikte dikkate alınacağı, bu tarihe kadar borcunu ödemeyenlerin ise, söz konusu sürelerinin emeklilikte dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştı.

İsteğe bağlı sigortalıların, prim borçlarının aftan yararlanıp yararlanamayacağının tespitinde dikkat edilmesi gereken husus, isteğe bağlı sigortalılığının devam edip etmediğinin belirlenmesidir. Çünkü, isteğe bağlı sigortalılıkta art arda 3 ay prim ödenmediği zaman, primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sigortalılık sona eriyor. Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalının sona erdiği tarihten sonra, prim borcu tahakkuk etmeyeceğinden, ortada Af Kanunu’ndan yararlanabilecek bir borçtan söz edilemeyecektir. Ancak, bu kişilerin isteğe bağlılığının sona erdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin borçlarının Af Kanunu’ndan yararlanacağına kuşku yok. Çünkü bu borçlar üç ay art arda ödenmeyen prim borçları olmadığından, sigortalılığı sonlandırmamış bulunuyor.Örnek: Af kapsamında olan 01.05.2005 ile 31 Mart 2005 tarihleri arasında, isteğe bağlı sigorta primlerini bir ay ödeyen, bir ay ödemeyen Ahmet Bey’in 12 aylık prim borcu; art arda üç ay ödememezlik yapılmadığından, isteğe bağlı sigortalılık süresinin devam ettiği süreler içindeki bir borç olmasından dolayı 12 aylık prim borcu aftan yararlanarak ödenebilecektir.Örnek: Aralık/2004 ve Ocak- Şubat/2005 aylarında 3 aylık isteğe bağlı prim borcunu ödemeyen Ahmet Bey art arda üç ay prim borcu ödemediğinden isteğe bağlı sigortalılığı Kasım/2004 ayı sonu itibariyle sonlandırıldığından, 3 aylık prim borcu için aftan yararlanamayacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılardan sigortalılığı devem eden ve prim borcu olanlar, Af Kanunu’ndan şu şekilde yararlanacak;

Aftan yararlanmak için başvurulan tarihten önceki ay sonu itibari ile mevzuata göre hesaplanan gecikme zamları terkin edilecek (silinecek) ve yerine,

Borç asıllarına:

- Ödeme süresinin bitiminden itibaren 31 Aralık 1998 tarihine kadar uygulanan oranlara göre gecikme zammı hesaplanacak,

- 1 Ocak 1999 tarihinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) aylık değişim oranı,

- 1 Ocak 2005 tarihinden Af Kanunu’ndan yararlanmak için başvurulan tarihten önceki ayın sonuna kadar da, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı,

uygulanmak suretiyle yeniden gecikme zammı hesaplanacak. Af Kanunu’na göre yeniden hesaplanan gecikme zammı, borç aslına eklenmek suretiyle, yapılandırmaya esas toplam borç bulunacaktır.

Aftan yararlanmak için başvuran borçlu, açıklanan şekilde hesaplanan yapılandırmaya esas borç tutarını peşin ödeyebileceği gibi, 60 aya kadar taksitle ödeyebilecek.Örnek: SSK isteğe bağlı sigortalı olan Ahmet Bey’in 2003 yılı Temmuz, Eylül, Kasım, 2004 yılı Nisan, Ekim, 2005 yılı Şubat aylarına ilişkin olmak üzere, 1.200 YTL, prim borcunun yeniden yapılandırılması için 10 Nisan 2006 tarihinden itibaren Kurum’a yazılı olarak başvurduğunu, 31 Mart 2006 tarihi itibariyle mevzuata göre hesaplanan gecikme zammı borcunun 600 YTL olduğunu, Af Kanunu’na göre hesaplanan gecikme zammının 200 YTL olduğunu varsaydığımızda; Ahmet Bey’in Af Kanunu’ndan yararlanarak ödeyeceği borç tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

Ahmet Bey SSK’ya isteğe bağlı sigorta primlerini art arda üç ay ödememezlik yapmamış olduğundan isteğe bağlı sigortalılığı kesintiye uğramadan devam etmekte olup, 6 aylık prim borcu Aftan şu şekilde yararlanacaktır;Toplam Borç (1.200 + 600 YTL)
: 1.800 YTL

Silinen Gecikme Zammı
(-): 600 YTL

Kalan Borç Aslı
(=): 1.200 YTL

Af Kanunu’na Göre Hesaplanan Gecikme Zammı
(+): 200 YTL

Toplam Borç
(=): 1.400 YTL


Ahmet Bey’in toplam 1.800 YTL olan borcu aftan yararlanması sonucu 400 YTL azalarak 1.400 YTL’ye düşmüştür. Ahmet Bey isterse bu borcunu peşin veya taksitle ödeyebilecektir.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
eğer siğortalılığı düşmemiş ve arada prim borcu gözüküyorsa aşağıdaki tarihler arasında

"İsteğe bağlı sigortalıların 01 Mayıs 2003 tarihinden 31 Mart 2005 tarihine kadar, isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettiği süre içerisinde, ödenmeyen prim borçları Af Yasası’ndan yararlanabiliyor"


prim affından yararlanabiliri. yeterki aradaki boşluklardan dolayı istege bağlılığı düşmemiş ve bahsi konu dönemler için borç tahakkuk etsin
 
N

nane

Ziyaretçi
bildiğim kadarı ile ödenen prim hangi ayda ödenirse ödensin en önceki borca sayılıyor. dolayısı ile 1 ay ödeyip 1 ay ödememe gibi durumlarda dahi en fazla 3 aylık borç olur ve isteğe bağlı ssk sona erer.
 
Üst