resim

Adi Ortaklık

Üyelik
29 Mar 2016
Mesajlar
2
Konum
kırıkkale
Değerli arkadaşlarım
Adi ortaklıkla internette bol miktarda bilgi var sözleşme örnekleri falan ancak benim meselem biraz farklı
Basitçe özetleyerek nasıl bir sözleşme hazırlayabilirim yardımlarınızı rica ediyorum.

* 10 kişilik bir adi ortaklık kuracağız kişi başı en başta 5000tl koyacağız yani kasa 50000 tl ile başlayacak.
bunun yanı sıra diğer 9 kişi bana genel vekalet verecek ve ben bir tane ortak banka hesabı açacağım ve her üye aylık 250 tl aidat ödeyecek
kasada birikim yapıcaz ve bu para ile arsa alım satımı yapacağız.

Şimdi bunun sözleşmede nasıl anlatacağız örnek sözleşmelerde hep bir sermaye var ve onunla kar ortaklığı yapıyorlar biz ise aidat toplayacağız yani sözleşmede bunu anlatacakmıyız banka hesabını falan yazıp

Yardımlarınız için teşekkürler.
 
Üyelik
29 Mar 2016
Mesajlar
2
Konum
kırıkkale
daha eksikleri var kaba taslak yaptım bişeyler eksikleri nedirADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

A- KONU – TANIMLAR

A.1 – İşbu sözleşme

B- ORTAKLAR VE HİSSELERİ

B.1 – 4…….. T.C. kimlik numaralı Bilal ……., Ortaklık hissesi %10’dur. Yeni mah. Sakarya cad. ……………………… 3 Kırıkkale adresinde ikamet eder.C- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşme imzalandığı tarihten başlayarak 10 (on) yıl süre ile geçerlidir. Ancak Üyeler arasında alınan karar ile kararın alındığı tarih itibariyle sözleşme sona erdirilebilir.

D- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

D.1 – Ortaklığın kuruluşu ve faaliyetine başlamasını finanse etmek üzere Ortakların kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplamda 50.000 TL Ortaklık hesabına sermaye konulacaktır. Ortaklar bu sermayeden Ortaklıktaki hisseleri oranında sorumlu olacaklardır.

D.2 – Ortaklığın amacında belirtilen faaliyetini gerçekleştirmesi ve Ortaklığın giderlerini finanse etmek için 2016 yılı Mayıs ayından başlayarak her ay bütün ortaklar 1 (bir) hisse için
200 TL aidat ödemekle yükümlüdürler.

D.3 – Ortakların aidat ödemelerinin son tarihi her ayın 20 si dir. Gecikmelerde Borçlar Kanununun ilgili maddelerindeki cezai müeyyideler uygulanacaktır.


E- İDARE VE TEMSİL

E.1 – Ortaklığın idaresi Pilot Ortak olan Bilal ……… tarafından yürütülecektir.
E.2 – Ortaklığın karar meclisinde ortaklar eşit oy hakkına sahiptirler. Karar salt çoğunlukla alınacaktır. Alınan kararlardan bütün ortaklar hissesi oranında sorumlu olacaktır. Alınan kararlar için bir Karar defteri tutulacaktır.
E.3 – Müşterek alınmış geçerli bir karar olmaksızın Ortaklık adına bir işlem yapan ortak bundan doğan zarardan şahsen sorumlu olacaktır.
E.4 – Ortaklığın Muhasebe kayıtlarını pilot ortak tutacak olup, ortaklardan en az birinin talebi üzerine bütün muhasebe kayıtlarını göstermekle yükümlüdür.

F- KAR VE ZARAR DAĞILIMI

G.1 – Her yılın ilk haftası içinde önceki yıla ilişkin Ortaklık faaliyetlerinin mali ayrıntısı notlar halinde çıkarılacak, kar ve zarar tespit edilecektir.
G.2 – Kar ve zarar halinde Ortaklar hisseleri oranında sorumlu olacaklardır.
G.3 – Zarar halinde zarar nakden Ortaklık hesabında karşılanacak olup karşılanamadığı durumlarda ortaklardan hisseleri oranında nakit talep edilecektir.
G.4 – Kar halinde Ortaklık tarafından alınacak karar ile kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı belirlenecektir. Dağıtım halinde Ortaklar hisse oranın da nakit alacaklardır.

G- DEVİR

H.1 – Ortaklardan herhangi birinin ortaklık payını üçüncü bir şahsa devretmesi diğer ortakların tamamının yazılı muvafakatı şartına bağlıdır.
H.2 – Bir ortak, Ortaklık payını diğer ortaklardan birine devredebilir, yada hissesini eşit bölümlere ayırarak birkaç ortağa yada bütün ortaklara bölerek tamamını devredebilir.

H- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ

İ.1 – Bütün ortakların ittifakla karar vermeleri halinde Ortaklık sona erer.
İ.2 - Ortaklardan birinin ölümü Ortaklığın sona erme sebebidir. Bu halde diğer ortaklar ve ölen ortağın mirasçısı Ortaklığın mevcut mallarını hisseleri oranında paylaşırlar.

İ- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.J- SON HÜKÜM
İşbu sözleşme .../…/… tarihinde 11 nüsha halinde tanzim edilmiş, imzalandıktan sonra birer nüshası ortaklarca alınmış, bir nüshası da Ortaklık kayıtlarında muhafaza edilmek üzere Ortaklığın mali işlerinden sorumlu ortağa teslim edilmiştir.
 
Üst