zirve

Adi ortaklıktan çıkma

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
2 kişiden oluşan bir adi ortaklıkta ortaklardan biri diğerinin rızası olmaksızın ayrılabilir mi? Yani tek ortağın talebi ile ortaklık fesholunabilir mi? Adi ortaklık sözleşmesi ile bu durum düzenlenebiliyor mu? Vergi dairesi işlemlerinde problem yaşanır mı? Teşekkürler...
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
!!!

Adi ortaklıklıkların tüzel kişiliği yoktur aralarında düzenlemiş olduğu özel sözleşmeler vergi dairesini bağlamaz ortak vergi hesap numaralarına tahakkuk etmiş yada edecek vergi borçlarından müteselsil sorumludurlar. Ortaklardan birisi iş terki yapacağını bildirmesi sonucu diğer ortağın ona müdahale hakkı yoktur. Özel sözleşmeye istinaden borç alacak ilişkisi veya tazminat ve benzeri cezai müeyyidelere karşı diğer ortağın dava açma hakkı vardır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
Re: !!!

turk_bey' Alıntı:
Özel sözleşmeye istinaden borç alacak ilişkisi veya tazminat ve benzeri cezai müeyyidelere karşı diğer ortağın dava açma hakkı vardır.
Merhaba,
Tabi bu dava açma hakkı vergi kanunları ile değil, Borçlar Kanunu yönünden olacaktır.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
208
D) ŞİRKETİN HİTAMI
I - HİTAM SEBEPLERİ
1 - UMUMİYET İTİBARİYLE
MADDE 535 - Aşağıdaki hallerde şirket nihayet bulur:
1 - Şirketin akdinde maksut olan gayenin elde edilmesi yahut elde edilmesinin imkânsız hale gelmesiyle.
2 - Mirasçılar ile şirketin devamına dair evvelce yapılmış bir mukavele olmadığı halde şeriklerden birinin ölmesiyle.
3 - Şeriklerden birinin tasfiyedeki hissesi hakkında cebri icra vukuu ile yahut bir şerikin müflis olması veya hacredilmesi ile.
4 - Bütün şeriklerin ittifak etmesiyle.
5 - Şirket için tâyin edilen müddetin hitam bulmasiyle.
6 - Şirket mukavelenamesinde bu hak muhafaza edildiği yahut şirket gayri muayyen bir müddet için veya şeriklerden birinin hayatları, müddetince tesis olunduğu hallerde bir şerikin feshi ihbar eylemesiyle.7 - Haklı sebeplerden dolayı fesih için verilen mahkeme ilâmiyle.
Haklı sebeplerden dolayı mukavelede muayyen müddetin hitamından evvel ve eğer şirket muayyen olmıyan bir müddet için aktedilmiş ise evvelce ihbara hacet olmaksızın şirketin feshi talep edilebilir.

borçlar kanunundaki bu maddenin 4 ve 6.fıkralarını incelediğimizde ortaklardan birinin kendi rızası ile çıkmasının sözleşme ile düzenlenmesi gerektiği sonucu çıkarılabilir mi?
 
Üst