Ağır İşlerde Çalışamaz Raporu Alan İşçi Hk.

Üyelik
23 Mar 2006
Mesajlar
14
Arkadaşlar,
işyerimizde çalışanlardan biri evinde bir kaza geçiriyor ve bununla ilgili olarak devlet hastanesinden ağır işlerde çalışamaz diye sağlık kurulu raporu alıyor.Bizim işyerimizde ağır ve tehlikeli işler kapsamında.Bu işçiyi nasıl işten çıkarabiliriz hangi maddeye göre,ihbar ve kıdem ödemelimiyiz.detay verirseniz sevinirim.teşekkürler
 
Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
Merhabalar,
4857 sayılı iş kanunun 25.md.1/b bendine göre;
İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğuyor. bu iş kanunu maddesine göre çıkışını yapabilirsiniz. bunun içinde, kıdem ve ihbar tazminatı ödemezsiniz. Ancak işçinin mağdur olmaması için yol gösterici olun ve İş-kura düzenlemeniz gereken işten ayrılma bildirgesiyle birlikte gerekeli şartları taşıması koşuluyla işsizlik ödeneğinden faydalanabileceğini bildirin. yeri gelmişken koşulları da belirteyim. işten ayrılmadan önce son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması kaydıyla, son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödenmiş olup, yine kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalması koşullarıyla işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.

selam ve saygılarımla,
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
hakan03' Alıntı:
Merhabalar,
4857 sayılı iş kanunun 25.md.1/b bendine göre;
İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
işverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı doğuyor. bu iş kanunu maddesine göre çıkışını yapabilirsiniz. bunun içinde, kıdem ve ihbar tazminatı ödemezsiniz.
Merhaba,
1475 Sayılı Yasa' Alıntı:
     Kıdem tazminatı
    Madde 14 - Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
     1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
.....
.....
     Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
4857 Saylı Yasa' Alıntı:
     Süreli fesih
     MADDE 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
.....
.....
     Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
     İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

.....
.....
.....

     İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
     MADDE 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:  
     I- Sağlık sebepleri:
a)....
     b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
.....
.....
     II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
.....
.....

     GEÇİCİ MADDE 1 - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
     Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.
Yukarıdaki yasa hükümlerine göre, çalışanın iş sözleşmesi sağlık nedenleriyle feshedilirse Kıdem Tazminatı ödeme yükümlülüğü vardır.

Çalışanın görevini değiştirerek sağlık durumuna uygun bir görevde istihdam etme olanağı mevcut değil mi? Eğer öyle bir olanak mevcut ise, çalışanın yargıya gitmesi durumunda bence İhbar Tazminatı ödeme yükümlülüğüde doğacaktır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
146
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu alan bir çalışanı ağır ve tehlikeli işlerden sayılan bir iş yerinde farklı bir görevde çalıştırmanızın da doğru olmayacağı kanaatindeyim.Biliyorsunuz ki işe girişlerde bu işyerleri için Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alınıyor ve bunlar her yıl periyodik olarak yenileniyor. 4857/25-1)b md. sine göre kıdem tazminatını ödeyerek çıkış yapabilirsiniz.İhbar tazminatı doğmaz çünkü zaten 25. md. işverenin bildirim sürelerini beklemeden derhal fesih hakkını kullanmasını kapsar.
Saygılarımla,
 
Üyelik
29 Eki 2019
Mesajlar
1
Konum
Osmaniye
Ben omur ilikten ameliyat oldum 6 tane platin ve 5 tanede dolgu var olur ilikte agir ve tehlikeli işyapya elverişli değildir engelli raporu aldım tazminatımı nasıl alıp isten cikabilirim
 
Üyelik
18 Ocak 2019
Mesajlar
39
Konum
kayseri
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışamaz raporu alan bir çalışanı ağır ve tehlikeli işlerden sayılan bir iş yerinde farklı bir görevde çalıştırmanızın da doğru olmayacağı kanaatindeyim.Biliyorsunuz ki işe girişlerde bu işyerleri için Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışabilir raporu alınıyor ve bunlar her yıl periyodik olarak yenileniyor. 4857/25-1)b md. sine göre kıdem tazminatını ödeyerek çıkış yapabilirsiniz.İhbar tazminatı doğmaz çünkü zaten 25. md. işverenin bildirim sürelerini beklemeden derhal fesih hakkını kullanmasını kapsar.
Saygılarımla,
İşverenin nace kodu ağır ve tehlikeli kategorisine girmeyen başka bir iş yeri mevcutsa orada nakil edilerek çalıştırılabilir. ancak illa çıkartmak istiyorsanız da tazminat ödeyerek çıkartmanız gerekmektedir.

Ben omur ilikten ameliyat oldum 6 tane platin ve 5 tanede dolgu var olur ilikte agir ve tehlikeli işyapya elverişli değildir engelli raporu aldım tazminatımı nasıl alıp isten cikabilirim
Hamza bey size gelince de engelli raporu aldıysanız işvereniniz sizi çıkartmak düşüncesinde değilse eğer engelli statüsünde görevlendirecektir. Tazminatınızı alabilmenizin tek yolu hastane çalışamaz şeklinde rapor vermesi gerekiyor.
 
Üst