resim

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre periyodik muayene hk.

Üyelik
23 Ocak 2009
Mesajlar
195
Konum
istanbul
Selamlar herkese,

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre heryıl yapılması gerekli periyodik muayeneyi işyerlerinde yaptıran arkadaşlar muhakkak vardır. Biz şimdiye kadar işyerimizdeki değişik bölümlerde çalışan personelimiz için İstanbul da bulunan Meslek hastalıkları hastanesini kullanıyor idik. Bu yıl gene bunu yaptırma dönemi geldiğinde, bu periyodik muayeneyi farklı özel kuruluşlarında yapabileceği hakkında bilgi ve teklif aldım.

Sonuç olarak Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan personelin periyodik muayenesi bir devlet kuruluşu olan meslek hastalıkları hastahanesinde mi yoksa özel kuruluşlarda da yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.

Saygılarımla,

iyi çalışmalar
 
Üyelik
21 Ocak 2009
Mesajlar
1,020
Konum
Tekirdağ
Ynt: Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre periyodik muayene hk.

Ben farkedeceğini düşünmüyorum. Sonuç olarak burada muayenenin nerede yapıldığı değil , yapılıp yapılmadığı önemli...
 
Üyelik
16 Haz 2009
Mesajlar
399
Konum
Adana
Ynt: Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliğine göre periyodik muayene hk.

Merhaba,

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Sağlık Raporu

Madde 5 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.
Madde'de belirtildiği üzere, işletme olarak işçilerin periyodik muayenelerini buralarda yaptırabilirsiniz.
 
Üst