Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...

Üyelik
18 Haz 2005
Mesajlar
19
Merhaba!

İşletmenin aktifine kayıtlı arsanın 1/2 si kat karşılığında müteahite veriliyor ve karşılığında daireler teslim alınıyor tabi bunlar gerçekleşirken haliyle herhangi bir nakit giriş çıkışı olmuyor.. acaba bunun muhasebe kaydı nasıl olur?

Ben basitçe şöyle olacağını düşünüyorum
diyelim arsa 100 000 lira ve karşılığında 2 daire alınacak

127 diğer alacaklar 50 000
250 (1/2 arsa ) 50 000

daha sonra daireler teslim alınınca

252 tabu değeri 100 000
127 diğer alacaklar 50 000
522 değer artış kazanı 50 000

?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Aktife kayıtlı arsanın kat karşılığı verilmesi...

Değer artış kazançları kısmen vergiden müstesnadır. (GVK Mükerrer 80. madde) (2007 gelirleri için bu istisna 6.400,- TL dır.)

Bu nedenle yukarıdaki hesaplara ilave olarak aşağıdaki nazım hesap kayıtlarını da dönem sonunda yapılacak istisna işlemini takip için yapmakta fayda var.

______________________________../.../2007 ______________________________

990 DİĞER BORÇLU NAZIM HESAPLAR 6.400,-
990.01 Vergiden Müstesna Gelirler 6.400,-

991 DİĞER ALACAKLI NAZIM HESAPLAR 6.400
991.01 Vergiden müstesna Gelirler 6.400,-
_______________________________ ______________________________
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Aktife kayıtlı arsanın kat karşılığı verilmesi...

Değer Artışı Kazançları
Madde No Mükerrer Madde 80
Kapsam
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.(**)


Yukarda ki metne göre ticari işletmeler için bir muafiyet söz konusu değil burda özel bir husus arsaların amortismana tabi olmamaması.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...

Evet doğru, işletmelere maktu istisna uygulanmaz. Diğer taraftan satılan gayrimenkul değerinin revize edilerek satış karının tespiti gerekir. Bunun için Toptan Eşya Fiyatları Endeksi kullanılır.

Bunu bir örnekle açıklayalım:

Satılan gayrimenkulun:

İktisap öncesi Ay endeksi : 2.516,70
Elden çıkarma öncesi Ay endeksi : 8.070,50 olduğu varsayılırsa;

---------------------------------------------------------------------
1. İktisap ayı : 08.11.2000
2. Elden çıkarma ayı : 15.05.2004
3. İktisap öncesi Ay endeksi : 2.516,70
4. Elden çıkarma öncesi Ay endeksi : 8.070,50
5. İktisap maliyeti : 500.000,00
6. Revize iktisap maliyeti (5X4/3) : 1.603.389,36
7. Elden çıkarma bedeli : 1.800.000,00
8. Safi kazanç (7-6) : 196.61,64
9. Beyana tabi olmayan tutar : -12.000,00
10. Beyan edilecek matrah : +184.610.64
----------------------------------------------------------------------
Beyan edilecek kar (G:V: si Matrahı) 184.610.64 TL olur.

Yukarıdaki örnek şöyle muhasebeleştirilir.:

----------------------------------- / ----------------------------------

100 KASA (VEYA BANKA) 1.800.000,00
252 GAYRİMENKUL 1.603.389,36
522 DEĞER ARTIŞ KAZANCI 184.610,64

---------------------------------- / ----------------------------------

........................................................................................
 
Üyelik
18 Haz 2005
Mesajlar
19
Ynt: Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...

Cevabınız için teşekkürler..
ama ben asıl şunu merak ediyorum..
İşletmenin aktifine kayıtlı bir arsanın müteahite verilip karşılığında daire alınmasının muhasebe kaydını siz nasıl yapardınız?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Ynt: Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...

Kat Karşılığı Aktifte Yer Alan Arsanın Teslimi Uygulaması Özellik Arzetmektedir.

1. Bedelsiz Arsa Tesliminin Kdv Ye Tabi Olup Olmayacağı Konusunda Tereddütler Bulunmaktadır.
2. Aktifte Kayıtlı Olan Arsa Aktifte Geçici Bir Hesaba Alınır Ve Teslim Anında Da Bu Değer Üzerinden Faturalandırılır. Teslim Anında Da Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yer Alan Değer Üzerinden Satış Gibi Düşünülerek Kayıt Yapılır. Bu İşlemde Kar Çıkması Durumunda Söz Konusu Kar Ticari Kazanç Hükümlerine Tabidir.
3. Teslim Edilen Arsa Karşılığında Alınan Daireler İse Faturada Yer Alan Tutar Üzerinden ( Ki Bu Tutar Yine Sözleşmede Yer Alan Tutar Olmalıdır. ) Aktifleştirilir.

her İki Teslimin Kdv Oranlarının Birbirinden Farklı Olacağı ( Teslim Edilecek Daireler 150 M2 Nin Altında İse )unutulmamalıdır.
 
Üyelik
18 Haz 2005
Mesajlar
19
Ynt: Aktife Kayıtlı Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi...

Cevabınız için Teşekküreler.. Sayın A.B.G.
Peki böyle bir durumda Nasıl bir muhasebe kaydı yapılır?
Diyelimki Aktife kayıtlı arsa 50.000 ytl ve karşılığında 2 daire teslim alınacak..
bu durumda 250 ve 252 nolu hesapların hareketi nasıl olacak? verilen arsa ile alınan daireler arasında ortaya bir değer farkı çıkacak, lehe olan bu değer farkı değer artış kazancı hesaplarındamı izlenecek?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler... :)
 
Üst