Amortisman Uygulamaları

Üyelik
2 Mar 2006
Mesajlar
35
Ticari araçlardan ve binek araçlardan amortisman ayrılırken ne gibi farklar var. Ticari araçlara kıst amortisman uygulanır mı? Eğer uygulanırsa; bunun uygulanma şekli nasıldır?
Binek araçlarda kıst amortisman ayrılırken seneye göremi yoksa alındığı aya göremi işlem yapılır?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
49
Konum
Ankara
VUK

Amortisman Uygulama Süresi

b) Süre Bakımından

Madde No 320

Kapsam
Amortisman süresi, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Bu sürenin yıl olarak hesaplanması için (1) rakamı mükellefçe uygulanan nispete bölünür.

(4108 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle değişen fıkra) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.(*)
Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir.

Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.


demekte olup, ticari araçtan kastınız, kiralama amaçlı veya taksi plakalı binek araç ise kıst uygulamayacağınız maddede belirtilmiştir.


Kıst amortisman uygulama örneği : 15.05.2005 te alınan 100 ytl araç için (oran %20 varsayılmıştır.)

31.12.2005-15.05.2005 = 7 ay 15 gün = 8 ay (ay kesri tam ay sayılır)


2005 100*0,20 = 20 / 12 * 8 = 13,33
2006,2007,2008= 20
2009 20+6,67 = 26,67 olarak giderleştirilecektir.
 
Üst