zirve

Anayasa Mahkemesi 'İptal Müjdesi' Verdi

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
http://www.aksam.com.tr/2009/10/17/yazar/14766/metin_tas_sezgin_ozcan_/anayasa_mahkemesi___iptal_mujdesi__verdi.html' Alıntı:
Metin Taş-Sezgin Özcan

Anayasa Mahkemesi 15 Ekim günü gerçekleştirilen toplantısında, kaldırılan yatırım indiriminden yaralanma hakkı bulunanlara yönelik kısıtlama içeren hükmü iptal etti. İptal edilen vergisel düzenlemeler arasında yüksek gelir elde eden ücretlilerin tabi olacağı vergi oranı ile zamanaşımını durduran sebepler de yer alıyor. Yatırım indiriminin kaldırılması ve konuyla ilgili getirilecek düzenlemelerin tartışıldığı dönemlerde, saklı hakların korunması konusuna dikkat çekilmişti. Konu ile ilgili olarak, başta Prof. Dr. Şükrü Kızılot ve Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal olmak üzere pek çok kişi düzenlemenin Anayasa'ya aykırılık taşıdığını ısrarla vurguladılar. Ancak, uyarılara kulak asılmadı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?
5479 sayılı Kanun'la yapılan değişiklik, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yatırım indiriminden yararlanma hakları olanların, bu haklarını sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançları için kullanabileceklerini öngörüyordu.
Anayasa Mahkemesi, bu kısıtlamayı iptal etti. İptal kararı, kararın Resmi Gazete'de yayındığı tarihte yürürlüğe girecek. Kararın yayınlanmasının ardından, konu ile ilgili dava açanlar ve açmayanlar açısından iki farklı durum ortaya çıkacak.
İhtirazi kayıtla beyanname verip dava açanların, karara bağlanmamış davaları ortaya çıkan yeni hukuki duruma göre sonuçlandırılacak. Yani, bu durumdakiler kısıtlamaya tabi olmadan kalan yatırım indirimlerini eski hükümlere göre kullanabilecekler.
Dava açmayanlar ile dava açıp davası kesin karara bağlananlar açısından ise durum bu kadar açık değil. Geçmişte yatırım indirimindeki stopaj konusunda yaşananlarda olduğu gibi, ortaya çıkan yeni durum dava açanlar ve açmayanlar arasında eşitsizlik yaratacak.
Dava açmayanlar, düzeltme talebinde bulunulup ardından dava açması yolunu deneyebilirler. Burada en önemli görev idareye düşüyor. Maliye, ortaya çıkan yeni hukuki durumu dikkate alarak, kapsamdaki mükellefler için re'sen düzeltme yaparsa sorunlar kendiliğinden ortadan kalkar.

YÜKSEK ÜCRETLİLERE DE MÜJDE VAR
Hatırlanacağı üzere, 5479 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nda ücretliler lehine uygulanan 5 puanlık oran farkı kaldırılmıştı. Böylece emek geliri elde edenlerle sermaye geliri elde edenler arasında farklı olan vergilemeye tamamen son verilmişti.
Anayasa Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan 'yüzde 35 oranının' ücretliler yönünden iptal edilmesi kararı verdi. İptal kararı, Resmi Gazete'de yayınlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
İptal kararının yürürlüğe girmesinin ardından, ücretliler için uygulanabilecek en yüksek gelir vergisi oranı yüzde 27 olacak. Ancak, uygulamada bu karar sınırlı sayıda ücretliyi ilgilendiriyor. 2009 yılında geçerli olan gelir vergisi tarifesine göre, yüzde 35'lik oran, vergiye tabi geliri yıllık 50.000 TL'yi aşanlara uygulanıyor.
Dolayısıyla, gelir vergisi tarifesindeki yüzde 35'lik oranının ücretliler yönünden iptal edilmesi kararı, milletvekilleri, üst düzey özel sektör yöneticileri gibi kişiler için müjde özelliği taşıyor.

TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK ZAMANAŞIMINI DURDURMAYACAK
Anayasa Mahkemesi, perşembe günü gerçekleşen toplantıda ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinde yer alan 'zamanaşımı' konusunda da iptal kararı verdi. İptal edilen ikinci fıkra, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımını durduracağı yönünde hüküm içeriyordu. Bu hükmün iptaline ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınından 6 ay sonra yürürlüğe girecek.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Anayasa Mahkemesi 'İptal Müjdesi' Verdi

Ali bey bu bölüm gazete veya diğer ortamlarda yer alan makalelere ait bir bölümdür. Bu makalede bugünkü akşam gazetesinde yer almış ve forumda bir başkası tarafından alıntı yapılmamıştır. Forum işleyişi hakkında biraz daha bilgi sahibi olmalısınız. :eek:
 
Üst