Anonim Şirket Ana Sözleşmesi!

Üyelik
9 Haz 2006
Mesajlar
2
Konum
konya
tarım faaliyeti alanın da 3. maddesi geniş olan bir a.ş. ana sözleşmesi lazım
ilginize şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
354
Re: a.ş ana sözleşmesi (acele)

3- TARIM

1- Şirket başlıca bakliyat türü olan kırmızı ve yeşil mercimek, her türlü kuru fasulye, nohut, pirinç, ürettiği bu mamullerin paket ve ambalajını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak.

2- Her türlü tohum geliştirme, üretme ve iyileştirme çalışmaları yapmak.

3- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak.

4- Her nevi kuru ve yaş soğan, patates, sarımsak ürünlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatını yapmak.

5- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, işletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak

6- Her türlü tarım, canlı ve cansız hayvancılık, yaş sebze ve meyveler alımı satımı üretimi ithal ve ihracatını yapmak. su ürünleri, tarım ürünleri, hayvansal ürünlerin üretimi, alımı, satımı ithal ve ihracatını yapmak, Mandıralar, kümesler, üretim çiftlikleri açmak, işletmek, entegre tesisleri kurmak, kesim haneler kurmak. Kurutulmuş, dondurulmuş her türlü, tarım ve hayvancılık ürünlerinin üretimi, alımı, satımı ithal ve ihracını yapmak. Konusuyla ilgili her türlü ihalelere katılmak, artırma ve eksiltmelere katılmak.

Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;
1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayri menkuller inşa etmek, ettirmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayri menkullerin imar ve inşaatlarını yapmak, taksim ifraz etmek, ayni haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.

2- Konusu ile ilgili malları pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek.

3- Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı, baskısının yapılması.

4- Faaliyet konuları ile ilgili ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.

5- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akretif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvillerat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vs. krediler temin etmek.

6- Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.

7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü kişilerin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.

9- Şirket için gerekli taşıtları gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

Yukarda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve luzumlu görülecek başka işlere de girişilmek istendiği taktirde genel kurulun kararı üzerine şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için değişiklik tescil ve ilan ettirilecektir
 
Üst