Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Odamız üyeleri ve aday meslek mensuplarının yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında, Oda Başkanımız Mustafa ERDEM, Muhasebe mesleğinin sorunlarından bahsetti. Meslektaşların üzerlerine yıkılan angaryalardan dolayı bürolarına kapanmak zorunda olduklarını dile getiren Oda Başkanımız Mustafa ERDEM, amaçlarının Ülkeye ve Topluma hizmet olduğunu, kayıt dışılıkla mücadele ettiklerini ve muhasebe mesleğini çağdaş ülkelerle aynı seviyeye getirmek olduğunu belirtti. Buna rağmen Maliye Bakanlığının Meslek Mensuplarını görmezden geldiğini ve uygulamalarının rencide edici olduğunu söyledi. Basın Açıklamasını ?Beyanname verme süresinin bitimine on ikidakika kala, yani 25 NİSAN 2011 Saat 23.48? de adeta meslek camiasıyla alay edercesine Maliye Bakanlığı Web sayfasında süre uzatımıyla ilgili açıklama yayınladı. Hiç kimseye yarar sağlamayan, hiçbir anlam ifade etmeyen bu açıklamanın hiç yapılmamış olmasını kabul edebiliriz. Ancak on iki dakika önce yapılan ve kimsenin haberinin olmadığı bu açıklamayı zamanla yarışan, özveriyle çalışan meslek mensuplarımıza yapılmış bir hakaret sayıyor ve bunu asla kabul etmiyoruz.? sözleriyle sürdüren Oda Başkanımız Mustafa ERDEM; ?bütün iyi niyetimizle Maliye Bakanlığı?ndan sesimize kulak vermelerini, sorunlarımıza duyarlı davranmalarını bekliyoruz.? diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.
basin_aciklama_20110427_01.JPG

basin_aciklama_20110427_02.JPG
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

http://www.bursa-smmmo.org.tr/index.php?gid=17.1&HabId=383
Gece yarısı operasyonuyla süre uzatılmasını istemiyoruz?
Meslek örgütü olarak bu dönemde;

-Aylık ve üç aylık muhtasar beyannameler, Mart 2011 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannameleri, Mart 2011 dönemine ait SGK bildirgeleri ve eksik gün bildirimleri, 2010 yılına ait kurumlar vergisi beyannamelerinin son verilme tarihi hafta tatili nedeniyle 25 Nisan 2011 tarihinde çakışması,

-Bu yıl ilk kez verilecek olan Kesin Mizan bildirimlerinin ay sonuna kadar yetiştirilmesi,

-6111 sayılı yasa gereğince mükelleflerin birçok kuruma olan borçlarının taksitlendirilmesi ve matrah artırımına ilişkin çalışmalar ile BA-BS bildirimlerinin ay sonuna kadar verilecek olmasından ötürü,

Nisan ayı başından itibaren mesai saati kavramını unutarak çalışan muhasebecilerin bu durumunu meslek odalarımız ve üst birliğimiz TÜRMOB, Maliye Bakanlığına yazılı olarak 10 gün önce bildirmiş ve Bakanlığın yetkisini kullanarak sürenin uzatılmasını talep etmiştir.

TÜRMOB özellikle yazılı uzatma talebinde bulunurken; beyanname verme süresini uzatma taleplerine örgüt olarak da sıcak bakmadıklarını da belirterek bu dönemin olağanüstü bir dönem olduğunu hatırlatmasına rağmen Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinin tamamen çökmesine kadar uzatma yapmamak için direnmiştir.

Bu dönemki tüm beyannamelerin verilmesinin son günü olan 25 Nisan 2011 tarihinde yaşanan gelişmeler mesleğimizin Maliye Bakanlığı nezdinde nasıl algılandığı ve meslek örgütümüze yaklaşımını bir kez daha bizlere hatırlattı.

Beyanname verme süresinin sonu olan saat 24.00?e sadece dakikalar kala Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr adresinde sürenin 29 Nisan 2011 tarihi sonuna kadar uzatıldığı duyurusu tüm camiayı derinden üzmüştür. Çünkü süre uzatımı beyannamelerin daha sağlıklı verilebilmesine olanak sağlamak veya meslek örgütümüzün talebini dikkate almak için değil, Maliye Bakanlığı?nın hazırladığı internet sitesinin çökmesi üzerine gerçekleşmiştir.

Meslek örgütünün uyarılarını dikkate almayarak ve isabetli öngörüde bulunmayarak gece yarısı operasyonu ile beyanname süresini uzatan Maliye Bakanlığının bu tutumunun kurum ciddiyeti ile ne derece bağdaştığını da kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının beyanname verme süresini uzatma konusundaki yaklaşımı ve meslek örgütümüzü rencide edici tutumu işbirliği ortamını zedelemektedir.

Önümüzdeki süreçte Maliye Bakanlığının meslek örgütümüze karşı tutumunu gözden geçirmeye ve işbirliği ortamının yeniden tesisi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Smmm. Mesut TOPCU
Bursa BSMMMO Başkanı
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Değerli Meslektaşlar,
Kesin Mizan Bildirimleri, 6111 Sayılı Kanunun mükelleflere getirmiş olduğu yeniden yapılandırma işlemleri nedeniyle nisan ayı, iş yükü açısından normal zamanlara göre çok daha fazla yoğunlukla yaşanmaktadır.

Bu yoğunluk göz önünde bulundurularak TÜRMOB tarafından, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yazılmış 21.04.2011 (Perşembe günü) ulaştırılmış olan yazıyla, meslektaşlarımızdan gelen yoğun istekten de bahsedilerek; 2010 takvim yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verilme süresinin ay sonuna kadar uzatılması talebinde bulunulmuştur.

Geçmişte olduğu gibi bu süre uzatım talebinin de temelinde, Maliyenin bizlere yüklemiş olduğu angaryalar yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜRMOB?un bu talebine gün sonuna kadar her hangi bir yanıt vermemiştir. Ne yazık ki beyanname verme süresinin dolmasına 12 dakika kala saat: 23.48 de, beyanname verme süresinin 29.04.2011 günü sonuna kadar uzatıldığı açıklamasında bulunulmuştur. Bu uzatmanın, gecesini gündüzüne katarak çalışmış meslek mensuplarımıza hiçbir yararı olmamıştır. 12 dakika kala yapılan bu açıklama seksen bin kişilik meslektaş camiamızı üzmüştür.

Bu süre uzatımı da, bir nevi ceza affı niteliğinde olmuştur. Meslektaşlarımızın zamanlarını daha planlı ve verimli kullanmalarına yönelik bu talebin yerine getirilmesi gerekirken, buna bir ceza affıyla karşılık verilmiş olması, Maliyenin mesleki kamuoyuna nasıl yaklaştığının bir göstergesidir.

Saygılarımızla,

ASMMMO Yönetim Kurulu
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TEPKİLİ??..
Bildiğiniz gibi elektronik sistemin yoğunlaşmasıyla birlikte Mali İdare bu sistemden faydalanmaya başladılar. Fakat bu sistemden faydalanma esnasında bütün yük biz meslek mensuplarının sırtına binmektedir. Sadece Nisan ayında onaylamamız gereken beyanname ve bildirgeler aşağıdaki gibidir.

- Kurumlar Vergisi
- K.D.V, Muhtasar 6111 sayılı yasa 48 adet beyannamenin rakamları kontrol edilerek girilecektir.
Tüm bunların dışına ayrıca SGK bildirimleri de yapılacaktır. Bu bildirimler mükelleflerden gelecek bilgilere göre yapılacağından iş planı da mecburen meslek mensubu tarafından yapılamamaktadır.

Dolayısıyla bu işlemlerin yetişebilmesi için bu ay muhasebe bürolarının büyük çoğunluğu gece geç saatlere kadar çalışmakta ve hafta sonu cumartesi-Pazar günleri dahi çalışmaktadırlar.

Bu yoğunluk karşısında Sakarya SSMMMO 19.04.2011 tarih ve 321 sayılı yazısı ile beyanname verilme sürelerinin uzatılmasını talep etmiştir.
Buna karşılık da GİB 22 nisanda bir duyuru yaparak beyanların sıkışıklığa meydan vermeden yollanmasını isteyen bir bildiri yayınlamıştır.
Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru. 22-04-11 17:05
Elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılması, sistemde aşırı yoğunluğa neden olmakta, mükelleflerin sıkıntı yaşamasına ve cezalı duruma düşmelerine sebebiyet vermektedir.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak, söz konusu beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur.
Bu duyurudan sonra
Sonuç:,
GİB Gece geç saatlerde bir duyuru yaparak Kurumlar vergisi beyan süresini gece saat 12 ye 0niki dakika kala 23,48 de
Uzattığını açıkladı,
PES biz meslek mensuplarına ve beyanname mükelleflerine yapılmış bir haksızlık yanlışlık olarak bu davranışı içimize
Sindiremiyoruz, ne olurdu yani Cuma gününden uzatıldığı açıklansaydı , meslektaşlarımızı bayramda ,Pazar günü bürolara mahkum etmeseydiniz, bunu hazmetmek çok zor,,
Bu tür uygulamaların bir daha yaşanmamasını diliyor uz?
SAKARYA SMMMO BAŞKANLIĞI
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Değerli Üyemiz;

Nisan 2011 ayı içinde KDV,Muhtasar ve Kurumlar Vergisi beyanları,Ba-Bs formları,6111 Sayılı Kanun Uygulamaları,sigorta işlemleri nedenleriyle Meslektaşla-
rımız yoğun bir iş yükü ile karşı karşıyaydı.

Bu nedenle;25 Nisan 2011 olan Kurumlar Vergisi beyanname verme süresinin
Nisan ayı sonuna kadar uzatılmasını talep etmiştik.Bu haklı talebimizin olumlu karşılanacağını beklerken 25 nisan akşam saatlerine kadar ne yazık ki bir cevap alamadık ve süre uzatımı yapılmayacağını düşündük.
Tüm Meslektaşlarımız cumartesi-pazar dahil gece geç saatlere kadar olağanüstü çalışarak işlerini yapmaya çalışmışlardır.
Buraya kadar her şeyi normal kabul edebiliriz.Ancak 25 Nisan gece yarısı saat 23:48"de yapılan süre uzatımı duyurusunu şaşkınlıkla karşıladık.Çünkü duyuruda 2010
Yılı Kurumlar Vergisi beyanname verme süresinin 29 nisan 2011 tarihine kadar uzatıldığı belirtiliyordu.Süre bitimine 12 dakika kala yapılan uzatmanın kime yararı olabilirdi ki!!!
Bu uygulama tüm meslektaşlarımızı yaralamış ve rencide etmiştir.
Bundan sonraki olası taleplerimize daha ciddi yaklaşılması dileklerimizle.BOLU S.M.M.M. ODASI
 
Üyelik
6 Şub 2007
Mesajlar
21
Konum
İZMİR
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

bu da İZMİR Odası'ndan

26.04.2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

MALİYE BAKANLIĞI?NDAN UZATMA KOMEDİSİ!!!!!!!

Maliye Bakanlığı?ndan bir komedi vakası daha?25 Nisan 2011 saat:23:48 kurumlar vergisi beyannamelerinin 29 Nisan 2011 Cuma gününe kadar uzatıldığına dair yayımladığı duyuru ile uzatma komedisi!!!

Nisan ayında elektronik ortamda verilecek beyanname, bildirge ve bildirimlerin yoğun olması nedeniyle; meslek mensuplarımızın işlerinin yetişmeyeceğini bu sebeple sorun yaşanacağını ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitelerinin yoğun olması nedeniyle sistemde kilitlenme olacağı hususu Odamızın 21.04.2011 tarih ve 2011/679 sayılı yazısı ve diğer Odaların da talepleri ile Türmob?a iletilmiş, Türmob tarafından Maliye Bakanlığı?na başvuruda bulunularak uzatma aşağıdaki gerekçelerle talep edilmiştir.

Nisan ayı içersinde;

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI?na verilen beyanname ve bildirimler:

? K.D.V Beyannamesi
? Muhtasar Beyannamesi
? Kurumlar Vergisi Beyannamesi
? 6111 sayılı Torba Yasası?na istinaden borç yapılandırma, matrah artırımı, kasa, stok affı
? Kesin mizan
? Ba-Bs Formu
? Geçici Vergi Hazırlıkları

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI?NA verilen bildirimler:

? 6111 sayılı Torba Yasası gereği borç yapılandırmasına ilişkin bildirimler
? SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirimi,
? Eksik gün bildirimi

Yukarıda belirtilen beyanname ve bildirimleri zamanında vermek için özverili ve yoğun bir şekilde gece gündüz hafta tatili yapmadan çalışan meslek mensupları bu beyanname ve bildirimlerin büyük bir kısmını zamanında vermiştir.

Bu beyanname ve bildirimlerin bir çoğunun verilmesinin son günü olan 25.04.2011 tarihine denk gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşanacağı konusunda örgütler olarak Maliye Bakanlığı?na ön uyarılarımızı birkaç kez yaptık.

Buna karşılık Maliye Bakanlığı, Gelir idaresi başkanlığı ne yaptı?Her zaman yaptığı gibi uyarımızı dikkate almadı. Bu uzatma kararını 25 Nisan 2011 tarihinden önce alarak gerekli duyuruyu yapmadı.
Hiç bir anlamı olmayan biçimde internet sitesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesinin son günü olan 25 Nisan 2011 P.tesi günü saat:23.48? de
29 Nisan 2011 Cuma gününe uzatıldığına ilişkin duyuruyu yaptığı saat dikkat 23.48 Beyanname verilme süresinin bitimine 12 dakika kala yapılan bu davranışı, meslek mensuplarına yönelik bir hakaret olarak algılıyoruz.

Maliye bakanlığı ve Gelir idaresi Başkanlığı yetkilileri unutmamalıdır ki bu gemide hep birlikteyiz ve sorumluluklarımız aynı ve sorunlar ancak sorumluluklarımızın farkına varma konusunda daha duyarlı davranmakla çözülecektir.

Bundan sonraki taleplerimize duyarsız kalınırsa tepkilerimizi farklı bir biçimde yapacağımızı da bildirmek istiyoruz.

Bu mesleği ifa eden bizler; tek amacımız ülkemize hizmet etmek, kayıt dışılığı önlemek, vergi sistemini ve muhasebe sistemini çağdaş ülkelerde yapıldığı gibi ülkemize yapılmasını sağlamaktır. Bunun için özveri ile çalışan meslek grubu olarak üzerimize yüklenen angaryaları, duyarsızlıkları sorunlara ve çözüm yollarına uzak bürokratları hak etmiyoruz.

KAMUOYUNA DUYURULUR!!

İZSMMMO Yönetim Kurulu adına
Feyzullah TOPÇU
 
Üyelik
6 Şub 2007
Mesajlar
21
Konum
İZMİR
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Değerli Üyemiz, 26/04/2011


Bildiğiniz gibi; meslektaşımızın nisan ayında yoğunlaşan ağır iş yükünü normalleştirmek ve işleyişi kolaylaştırmak adına 20 Nisan?da TÜRMOB aracılığıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?na bir talep ilettik.

İsteğimiz; 2010 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi?nin son verilme süresi olan 25 Nisan Pazartesi?nin ay sonuna uzatılmasından ibaretti.

İşlerini yaptıkları milyonlarca mükellef adına on binlerce meslektaşımız, her şeyin elektronik ortamda "saniyelerle" sonuçlandığı bir sistemde bu başvurunun da "akıl ve sağduyu" içinde "en kısa sürede" İdare?nin "uzatıldı" yanıtıyla birkaç günlük de olsa rahat bir nefes alacağına emindi.

Başvuru sonrası aradan geçen 5 güne karşın; 25 Nisan Pazartesi günü dahi meslektaşımız hala olumlu yanıt beklerken, akşam saatlerine kadar "gelmeyen yanıtla", olağanüstü bir çaba ve gayret göstererek ve adeta "seferberlik" ilan ederek beyanname verme girişimini sürdürmüşlerdir.

Durum böyleyken, Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında 25 Nisan "gece yarısı" saat 23.48?de yapılan "ciddiyet ve olgunluktan" uzak olduğuna inandığımız bir duyuru tüm meslektaşlarımız açısından şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Gece yarısı yapılan bu açıklamaya göre; İdare "2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresini 29 Nisan 2011 tarihine uzatıldığı"nı duyurmuştur.

Şu açıktır ki; "beyanname verme süresinin bitimine 12 dakika kala" yapılan uzatmanın kimseye bir yararı olamaz.

Bu açıklama; meslektaşlarımın bütün bir hafta sonu, gece yarıları bile çalıştığı bir emeği "yok saymaktır".

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ise meslek örgütümüzü rencide edici niteliktedir.

Umarız bundan sonraki olası taleplerimize, İdare daha ciddi yaklaşır ve meslek örgütümüze gerekli saygıyı gösterir.


Saygılarımla,
Yahya Arıkan
Başkan
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme süresinin 29 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldığını son dakika duyurması nedeni ile Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yönetimi duruma tepki gösterdi. Oda Başkanı Dursun Göktaş, Maliye Bakanlığı'na tepki göstererek, tutumu şiddetle kınadıklarını belirtirken, üyeler de beyannameleri protesto amaçlı olarak yaktı.

Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyeleri, oda binasında bir araya geldi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Oda Başkanı Dursun Göktaş, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kurumlar Vergisi beyannamesi verilme süresinin 25 Nisan 2011 tarihinde saat 23. 48'de duyurulmasına anlam veremediklerini belirterek, şunları söyledi: "Elektronik sistemin yoğunlaşmasıyla birlikte devletin bu sistemden faydalanmaya başladığı herkesin malumudur. Fakat bu sistemden faydalanma esasında bütün yük biz muhasebeci ve mali müşavirlerin sırtına binmektedir. Sadece Nisan ayında onaylamamız gerekenler 'Muhtasar Beyanname', SSK aylık prim ve hizmet bölgesi, Kdv beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, Kesin Mizan Bildirimi, Ba Alış Faturaları bildirim formu, Bs satış faturaları bildirim formu, Kurumlar Vergisi Matrah artırımı, Kdv matrah artırımı buluyor. Bu bildirimler mükelleflerden gelecek bilgilere göre yapılacağından iş planı da mecburen meslek mensupları tarafından yapılamamaktadır. Dolayısıyla bu işlemlerin yetişebilmesi için nisan ayından muhasebe bürolarının büyük çoğunluğu hafta sonu daha gece geç saatlere kadar çalıştırlar. Bu yoğunluk karşısında TÜRMOB 21 Nisan 2011 tarihinde beyanname verilme sürelerinin uzatılmasını talep etmiştir. Buna karşılık Maliye Bakanlığı'nın www. gib. gov. tr adresinden 25 Nisan 2011 tarihinde saat 23. 48'de tüm meslek mensupları ile alay edercesine kurumlar vergisi beyan süresinin uzatıldığını açıklamıştır. Bu davranış muhasebe ve mali müşavirlik camiası ile alay etmektir. Maliye Bakanlığı'nın bu tutumunu şiddetle kınıyoruz. "

Göktaş ve beraberindekiler oda önüne inerek Kurumlar Vergisi beyannamelerini yakarak durumu alkışlarla protesto etti. - Mersin (Doğan Haber Ajansı)
maliye-bakanligi-na-kizan-mali-musavirler-2681870_b.jpg
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İsmail Turan, kurumlar vergisi beyanlarının meslektaşlarını zorda bıraktığını söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Turan, geçtiğimiz hafta içinde kurumlar vergisi beyanlarının 2 Mayıs 2011 tarihine kadar uzatılması gerektiğini açıkladıklarını hatırlatarak, "Nitekim basında çıkan haberlerimizi takiben Gelir İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinden, 'Beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılması, sistemde aşırı yoğunluğa neden olmakta. Beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemle rica olunur' şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Gelir İdaresinden gelen açıklamadan sonra bürolarında yoğun çalışan meslektaşlarımız daha da sıkıntıya girerek beyanların son günü olan 25 Nisan 2011 tarihi akşamına kadar kurumlar vergisi beyanlarını bitirmeye çalışmışlardır" dedi.

Turan, şöyle devam etti: "Öte yandan, meslektaşlarımızın Nisan ayında onaylaması gereken beyanların listesi şöyledir. KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kesin Mizan Bildirimi, Ba Formu, Bs Formu, Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı, Damga Vergisi Beyanı, SGK Bildirimleri, Özel Tüketim Vergisi Beyanı, Torba yasa kapsamında yeniden yapılandırma işlemleri, KDV Matrah Artırımı, 48 adet beyannamenin rakamları kontrol edilerek girilecektir. 25 Nisan 2011 akşamına kadar bürolarında geceleyen meslektaşlarımız kurumlar vergisi beyanlarını yetiştirmeye çalışırken, sürenin bitimine sadece 12 dakika kala Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde kurumlar vergisi beyanlarının 29 Nisan 2011 tarihi, gün bitimine kadar uzatıldığı açıklaması yapılmıştır. Burada incelenecek en önemli konu Türmob'un ve odamızın resmi yazıyla yapmış olduğu süre uzatımına yönelik başvurunun son derece doğru olduğudur. Süre uzatımının yapılmayacağı yönünde açıklama yaparak meslektaşlarımızı zor durumda bırakan Gelir İdaresi Başkanlığımız aynı şekilde sürenin bitimine 12 dakika kala yaptığı uzatmayla da meslekte olan güven ortamını zorda bırakmıştır. Ayrıca geç saatte uzatma bildirimi meslektaşlarımızı derinden üzmüştür. Önceden de söylediğimiz gibi torba yasa konusunda da mutlak bir uzatılmaya gidilmelidir. Kurumlar vergisi beyanlarında yaşanan sıkıntının torba yasa konusunda da yaşanmaması için Mayıs ayı sonuna kadar mutlak bir uzatılma yapılmalıdır. Son olarak kurumlar vergisi beyanı döneminde bürolarında sıkıntı yaşayan meslektaşlarımın buna benzer zor durumları tekrar yaşamamasını dilerim."
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

Kurumlar Vergisi Beyan Süre Uzatma Kararı Gecikti
Sevgili Meslektaşlar;


Bilindiği üzere 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini gönderme süresinin bitimine sadece oniki dakika kala, 29.04.2011 tarihine uzatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Bizler için özellikle Nisan ayı bu yıl için 6111 sayılı yasa uygulamalarını da dikkate aldığımızda çok yoğun bir aydır. Üstelik KDV, Muhtasar, Kurumlar vergisi ve sigorta hizmet bildirimlerinin tamamının gönderilmesi 25.04.2011 tarihine yığılmıştır. Bu nedenle odamız 21.04.2011 tarihinde TÜRMOB?a Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatımı ile ilgili talebini yazılı olarak iletmiştir. Türmob?da odalardan gelen talep üzerine Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak sürenin uzatılması konusunda talepte bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı talepleri haklı bulmuş, süreyi uzatmış, ancak duyuruyu 25.04.2011 tarihinde saat 23:48?de yapmıştır. Bu davranışı meslek mensuplarımıza yapılan bir saygısızlık olarak addediyoruz. Bizler bu tür uygulamaları hak etmiyoruz.

Saygılarımızla;


YÖNETİM KURULU
BODRUM SMMM ODASI
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

ODA BAŞKANIMIZ S.İLKER ÖZOKCU'NUN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN UZALTILMASI HAKKINDAKİ BASIN BÜLTENİ
Gönderen : Esmmmo
BASIN BÜLTENİ


Sevgili meslektaşlarım, saygı değer hemşerilerim; biz muhasebeciler ve mali müşavirler olarak devletle, mükellefler arasında iletişimi sağlayan (onların deyimiyle köprü görevi gören) meslek mensuplarıyız. Bu işi yaparken, ne kadar zor şartlarda çalıştığımızın canlı şahidi müşterilerimizdir. Müşterilerimizin eli, gözü, kulağı olan meslektaşlarım her ay çok yoğun bir iş yükü ile karşı karşıya kalmakta ve adeta zamana karşı bir yarış yapmaktadır.

Nisan ayı içerisinde vereceğimiz beyanları sizlerle paylaşmak istiyorum.

KDV Beyannamesi (Aylık ve 3 aylık)
Muhtasar Beyanname (Aylık ve 3 Aylık)
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Kesin Mizan Bildirimi
Ba Formu
Bs Formu
Gelir Vergisi Matrah Artırımı
Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
KDV Matrah Artırımı (48 Adet beyannamenin rakamları tek tek kontrol edilerek girilecektir.)
6111 sayılı yasanın getirdiği diğer ilave iş yoğunluğu da cabası.
SGK ile ilgili normal yapılacak bildirimler ve 6111 sayılı yasanın getirdiği yükler.

Bu kadar yükün altından kalkmamız için, müşterilerimizden gelecek bilgi ve belgelere göre hareket etme zorunluluğumuzdan dolayı, meslektaşlarım düzenli bir iş planı dahi yapamamaktadırlar.
Bu işlerin yürütülebilmesi ve zamanında yapılabilmesi için, muhasebe bürolarının neredeyse tamamı Cumartesi, Pazar, Bayram demeden gece geç vakitlere kadar çalışmak zorunda kalarak, kendi ailelerine dahi gerekli zamanı ayıramıyorlar. Nisan ayındaki bu iş yoğunluğundan dolayı genel merkezimizin Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmesi ile ilgili süre uzatım talebi T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. Buna rağmen maalesef son gün ve son saat olan 25.04.2011 saat 24:00? e 12 dakika kala, saat 23:48? de beyanname verme süresini 29.04.2011 Cuma gün bitimine kadar uzatıldığı bildirilmiştir. Bu zulmü, bu camia hak etmiyor, adeta alay edercesine yapılan bu süre uzatım olayını kamuoyu ile paylaşırken,
Artık sözün bittiği yerde olduğumuzu belirtir,

Yorumu sizlere bırakırım.


ESKİŞEHİR SMMM ODASI
S.İlker ÖZOKCU
 

mohicans

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,509
Konum
ADANA
Ynt: Antalya SMMM Odasından GİB'e protesto!!!

SAMSUN SMMM ODASINDAN

GECE YARISI SAAT:23.48

Değerli Üyemiz;Bildiğiniz gibi; meslektaşımızın nisan ayında yoğunlaşan ağır iş yükünü normalleştirmek ve işleyişi kolaylaştırmak adına 20 Nisan?da TÜRMOB aracılığıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?na bir talep ilettik.......

26.04.2011

Değerli Üyemiz;

Bildiğiniz gibi; meslektaşımızın nisan ayında yoğunlaşan ağır iş yükünü normalleştirmek ve işleyişi kolaylaştırmak adına 20 Nisan?da TÜRMOB aracılığıyla Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı?na bir talep ilettik.


İsteğimiz; 2010 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi?nin son verilme süresi olan 25 Nisan Pazartesi?nin ay sonuna uzatılmasından ibaretti.

İşlerini yaptıkları milyonlarca mükellef adına on binlerce meslektaşımız, her şeyin elektronik ortamda "saniyelerle" sonuçlandığı bir sistemde bu başvurunun da "akıl ve sağduyu" içinde "en kısa sürede" İdare?nin "uzatıldı" yanıtıyla birkaç günlük de olsa rahat bir nefes alacağına emindi.

Başvuru sonrası aradan geçen 5 güne karşın; 25 Nisan Pazartesi günü dahi meslektaşımız hala olumlu yanıt beklerken, akşam saatlerine kadar "gelmeyen yanıtla", olağanüstü bir çaba ve gayret göstererek ve adeta "seferberlik" ilan ederek beyanname verme girişimini sürdürmüşlerdir.

Durum böyleyken, Gelir İdaresi Başkanlığı web sayfasında 25 Nisan "gece yarısı" saat 23.48?de yapılan "ciddiyet ve olgunluktan" uzak olduğuna inandığımız bir duyuru tüm meslektaşlarımız açısından şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Gece yarısı yapılan bu açıklamaya göre; İdare "2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresini 29 Nisan 2011 tarihine uzatıldığı"nı duyurmuştur.

Şu açıktır ki; "beyanname verme süresinin bitimine 12 dakika kala" yapılan uzatmanın kimseye bir yararı olamaz.

Bu açıklama; meslektaşlarımın bütün bir hafta sonu, gece yarıları bile çalıştığı bir emeği "yok saymaktır".

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ise meslek örgütümüzü rencide edici niteliktedir.

Umarız bundan sonraki olası taleplerimize, İdare daha ciddi yaklaşır ve meslek örgütümüze gerekli saygıyı gösterir.
 
Üst