Apartman Yöneticileri Dikkat! SGK Şifrenizi Aldınız mı?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
8, 5, 3, 2 derken, sayı 1'e indi...
'Bu geri sayım rakamları da nedir?' diye soranları fazla merakta bırakmadan açıklayalım.
Konu, apartman yöneticileri başta olmak üzere, bir sigortalı çalıştıran tüm işverenleri ilgilendiriyor...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çeşitli tarihlerde alınan kararlar ile;

l 2004/Mayıs ila 2005/Nisan ayları arasında 8 ve üzerinde,
l 2005/Mayıs ila 2005/Temmuz ayları arasında 5 ve üzerinde,
l 2005/Ağustos ila 2006/Ekim ayları arasında 3 ve üzerinde
l 2006/Kasım ve takip eden aylarda ise 2 ve üzerinde,

sigortalı çalıştıran işverenler için, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma e-Sigorta kanalıyla gönderme zorunluluğu getirilmişti. Yani, iki ve daha fazla sigortalı çalıştıran tüm işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta yoluyla gönderiyorlardı...
Bir sigortalı çalıştıran işverenler ise aylık prim ve hizmet belgesini e-bildirge veya kağıt ortamında verilebilmekteydiler. SGK tarafından alına karar ve karara dayalı olarak yayımlanan 10.07.2009 tarih ve 2009/92 sayılı genelge ile bir sigortalı çalıştıran işverenler de dahil olmak üzere tüm resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutuldular. Başka bir anlatımla çalıştırdıkları sigortalı sayısına bakılmaksızın tüm işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kanalıyla göndermek zorundalar.

Bu bağlamda apartman yöneticileri de çalıştırdıkları kapıcı ile ilgili cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini kağıt ortamında değil, e-Sigorta kanalıyla internet ortamında gönderecekler.

ZORUNLULUK 1 EKİM'DE BAŞLADI
Bir sigortalı çalıştıran işverenlerin cari aylara ait aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla gönderme zorunluluğu 1 Ekim 2009 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden başlıyor.
Buna göre kapıcı çalıştırılan apartmanların yöneticileri de dahil olmak üzere bir işçi çalıştıran tüm işverenler 23 Kasım 2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) vermek zorunda oldukları Ekim 2009 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kapsamında göndermek zorundalar.

İŞE GİRİŞ BİLDİRİMLERİ
İki ve daha fazla sigortalı çalıştıran işverenler, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kapsamında gönderdiklerinden, sigortalı ilk ve tekrar işe giriş bildirgesini de zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla gönderiyorlardı.
Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kapsamında gönderme zorunluluğu nedeniyle, bir sigortalının çalıştırıldığı özel nitelikteki işyerlerinde 1 Ekim 2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15 Ekim 2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri de e-Sigorta kanalıyla SGK'ya gönderilecek.

ŞİFRE ALMAK GEREKİYOR
Cari dönemlere ait aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kapsamında gönderilebilmesi için zorunluluğun başladığı Ekim 2009 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verileceği son tarih olan 23 Kasım 2009'dan önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin alınması gerekiyor. Bu tarihten önce ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekmesi halinde kullanıcı kodu ve şifre, söz konusu bildirge verilmeden önce alınmalı.
Kullanıcı kodu ve şifresi için 'e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu' ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulacak.

ZORUNLULUĞA UYMAYANA PARA CEZASI
Kapıcı çalıştırılan apartmanların yöneticileri başta olmak üzere bir sigortalı çalıştıran işverenler, Ekim/2009 ayına ilişkin olarak düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, cari aylara ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verseler dahi, haklarında belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin beşte biri tutarında (138,60 TL), belgenin ek olması halinde ise aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında (86,63 TL) idari para cezası uygulanacak.

Bir sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyerlerinde 1 Ekim 2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15 Ekim 2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ilişkin ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgeleri Kuruma yasal süresi içinde kağıt ortamında verilse dahi, ilgililere, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (693 TL) idari para cezası uygulanacak.
Babamın sağlık harcamasını gider olarak düşebilir miyim?
BENİM sizlerden öğrenmek istediğim; kira gelirimin vergilendirilmesinde, babamın adına aldığım sağlık faturalarını (3.500 TL kadar) gider olarak düşebilir miyim (evli değilim)? B. Şehnaz Kaya
Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinde yer alan hükme göre, beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmamak üzere, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak Türkiye'de yapılan ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilen sağlık harcamaları indirim konusu yapılabiliyor. Mükellefin anne veya babasına ilişkin olarak yapılan sağlık harcamaları madde kapsamında sayılmadığı için, babanız adına alınan sağlık harcamalarını, beyan edeceğiniz kira gelirinizden indiremezsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.' Montaigne

AKLINIZDA BULUNSUN
İşyerinde ana kasadan sorumlu olan kişinin kasadan avans çekme yetkisi olmamasına rağmen kasadan para alması, doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olarak değerlendiriliyor ve işten çıkarılması halinde kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamıyor.

Metin Taş-Sezgin Özcan - Akşam
www.aksam.com.tr/2009/10/12/yazar/1...cileri_dikkat__sgk_sifrenizi_aldiniz_mi_.html
 

Benzer konular

Üst