Araç Satışı ile alakalı bir soru

Üyelik
14 Eyl 2009
Mesajlar
16
normalde bilindiği gibi 8.000,00 tl lik nakit kasa sınırı vardır..bu sınır araç satışlarında da geçerlimidir ? yani tutar banka yada çek yoluylamı yapılmalı yoksa direk kasaya giriş yapabilirmiyiz.
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
14
Ynt: araç satışı ile alakalı bir soru

noter kanalıyla yapılan işlemlerde tevsik zorunluluğu yok
 
Üyelik
26 Ağu 2009
Mesajlar
99
Ynt: araç satışı ile alakalı bir soru

noter ve tapu dan yapılan satışlarda tevsik zorunluluğu yoktur.

- Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar

Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemler de ilave edilmiştir.

1-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2-Yetkili döviz müesseselerinde,

saygılarımla

3-Noterlerde,

4-Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır.
 
Üyelik
30 Kas 2007
Mesajlar
118
Ynt: Araç Satışı ile alakalı bir soru

arkadaşlarında dediği gibi araç satışında noter kanalı ile yapılan kati satış sözleşmesine istinaden borçlanılan tutarın tevsikinde kati satış sözleşmesi yeterli oluyor.aşağıdaki muktezada da alacağın temlikine ilişkin sözleşmenin tevsikinde noter kanalıyla düzenlendiği için sınırı aşsa bile banka,özel finans ve ptt nin aracı kılınmasının gerekmediği belirtiliyor.


T.C

MALİYE BAKANLIĞI

İstanbul Defterdarlığı

Usul Gelir Müdürlüğü10.03.2004 3410


SAYI : B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-Mük.257-
KONU: Alacağın başka bir firmaya temlik edilmesi
durumunda izlenecek yol

İLGİ: a) ?????tarihli dilekçeniz.İlgi dilekçenizde, firmanızın 10.000.000.000.-TL?nin üzerindeki bir alacağının Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen temlik sözleşmesi ile başka bir firmaya devir edilmesi halinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 320, 323 ve 324 sıra numaralı Genel Tebliğleri uyarınca izlenmesi gereken yol hakkında görüş talep edilmektedir.

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257?nci maddesinin birinci fıkrasının (2 numaralı bendinin) vermiş olduğu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı?nca ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayın mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi amacıyla yayımlanan 320, 323 ve 324 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile, 01.08.2003 tarihinden itibaren mükelleflerin 10.000.000.000.-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka, özel finans kurumları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) aracı kılınarak yapılması gerektiği, ancak bankalar, özel finans kurumları veya PTT aracı kılınmak suretiyle tevsiki zorunlu olan 10.000.000.000.-liralık işlem tutarının belirlenmesinde faturada gösterilen meblağın esas alınacağı bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesi halinde ise her bir ödemenin de tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Tevsiki Zorunlu Olmayan Ödemeler ve Tahsilatlar başlıklı 4?üncü maddesinde ise,? Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerine ilave olarak aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda yapılan işlemler de ilave edilmiştir.

1- Sermaye piyasası aracı kurumlarında,

2- Yetkili döviz müesseselerinde,

3- Noterlerde,

4- Tapu idarelerinde

yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu bulunmamaktadır.? denilmektedir.

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde şirketinizce 10.000.000.000.-Türk Lirasını aşan bir alacağınızın Borçlar Kanununun 162?nci maddesine göre düzenlenen temlik sözleşmesi ile bir başkasına devir edilmesi halinde sözkonusu temlik sözleşmesinin noterde düzenlenmesi koşulu ile yapılacak borç ödemesinin banka, özel finans kurumu veya PTT aracı kılınmadan tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst