zirve

Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi -2-

  • Konbuyu başlatan muratkoseoglu
  • Başlangıç tarihi
M

muratkoseoglu

Ziyaretçi
Gazetenin bir önceki sayısında yayımlanan yazımıza bu hafta devam ediyoruz.
İşletmelerin Ar-Ge merkezlerinde ve Teknoloji Merkezi işletmelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının tamamının, kurumlar tarafından kurum kazancının, ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri için ise ticari kazancın tespitinde vergi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır.
Ayrıca 500 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısının, kurum kazancının veya ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hükme bağlanmıştır. Açıklayacak olursak; 2008 yılında 10.000 YTL harcama yapsa, 2009 yılında 25.000 YTL harcama yapsa 2009 yılında hem 25.000 YTL gider yazacak hem de fazladan (25.000 ? 10.000 = 15.000 YTL nin yarısı olan 7.500 YTL daha fazladan gider yazacak. Toplamda beyannamede 32.500 YTL gider yazılmış olmaktadır.
Şirketler daha avantajlı
Gelir vergisi mükellefleri; Ar-Ge harcamalarından daha az kâr elde etmişse veya o yıl zarar etmişse; Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde indiremediği Ar-Ge tutarını izleyen yıllara ait beyan edilen gelirden indirmesi mümkün değildir.
Fakat Kurumlar vergisi mükelleflerinde; matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarın, sonraki hesap dönemlerine devretmesi mümkün olup izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak indirim konusu yapılabilmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde gerçekleştirilen, Rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamının vergi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır.
Personel de kazançlı,
Desteklenmesi öngörülen projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için % 90?ı, diğerleri için % 80?i gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu durumda işveren muhtasar beyannamesinde neredeyse hiç vergi beyan etmemekte ve bunu personeline ödemektedir.
Ayrıca desteklenmesi öngörülen projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, beş yıl süreyle Hazinece karşılanması öngörülmüştür. Böylece işveren çok büyük bir mali yükten kurtarılmıştır.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu?nun geçici 2. maddesiyle, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna tutulmuştur.
Sermaye devletten
Koşulları taşıyanlara teminat alınmaksızın 100.000 (birden fazla kamu idaresinden alınması halinde toplam 10.000.000) YTL?ye kadar teknogirişim sermaye desteği verilmesi öngörülmüştür.
Aman cezalara dikkat

Kanun?da öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılmaktadır. Bu durumda ziya uğrayan verginin, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte ödenmesi gerekecektir. Ki böyle bir şeyin başınıza gelmesini kesinlikle temenni etmeyiz.
 
Üst