zirve

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031- 114 6.2.2009
Konu : Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
G E N E L G E
2009 ? 21


Bilindiği üzere, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılacak işlemler 25/9/2008 tarihli, 2008/85 sayılı Genelgede açıklanmıştır.
Sözkonusu Genelgenin ?Kapsama giren sigortalılara yapılan, ancak kapsama girmeyen ödemeler? başlıklı 14 üncü bölümünde,
Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile, kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri destek kapsamına alınmadığından, bu nitelikteki ödemelerin Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile Kuruma bildirileceği,
Kapsama giren sigortalıların 28, 29 veya 31 gün çeken ayların tamamında çalışmış olmalarına rağmen, söz konusu ayların bazı günlerinde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışmaları halinde, her iki belgede kayıtlı prim ödeme gün sayısının toplamının 30?un altında veya üstünde olması mümkün olmadığından, 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında fiilen çalışılan gün sayısı üzerinden, kapsama girmeyen çalışmalardan dolayı düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı prim ödeme gün sayısının ise 30 güne tamamlanmak suretiyle hesaplanacağı,
açıklanmıştır.
Ancak, Genel Müdürlüğümüze ulaşan yazılardan, ayın bazı günlerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamında, bazı günlerinde ise kapsam dışındaki işlerde çalışan sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmasına rağmen, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının (prim, ikramiye v.s) prime esas kazanç üst sınırını aşmaması veya kapsama giren sigortalıların gerek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki ücretlerinin, gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri ile ücret dışındaki ödemeler toplamının prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı bölümlerinin ne şekilde doldurulması gerektiği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından konuyla ilgili aşağıda yer alan açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur.
1- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmamasına karşın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının (prim, ikramiye v.s) prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde;
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne 0 (sıfır); prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri, (prim ödeme gün sayısı * günlük prime esas kazanç üst sınırı aşılmamak kaydıyla),
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarında geçen gün sayısının toplamı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı,
yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir
Örnek 1- 2009/Şubat ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 1.000,00 TL, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 20 günlük çalışmasından dolayı 2.000,00 TL ücret hak eden (A) sigortalısına aynı ay içinde 2.500,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 0 (sıfır), prime esas kazanç tutarı 1.000,00 TL olarak,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 30, prime esas kazanç tutarı ise ilgili aydaki prim ödeme gün sayısının (30), aylık prime esas kazanç üst sınırının 4.329,00 olduğu hususu göz önüne alınarak,
4.329,00 - 1.000,00 = 3.329,00 TL olarak,
Kuruma bildirilecek,
1.000,00 TL + 2.000,00 TL + 2.500,00 TL = 5.500,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,
1.000,00 TL + 3.329,00 = 4.329,00 ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,
5.500,00 TL ? 4.329,00 TL = 1.171,00 TL ise, ücret dışında bir ödeme olması nedeniyle takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların (Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilecek) prime esas kazancına dahil edilecektir.
Örnek 2- 2009/Ocak ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 5 günlük çalışmasından dolayı 700,00 TL, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 20 günlük çalışmasından dolayı 2.500,00 TL ücret hak eden (B) sigortalısına aynı ay içinde 3.200,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 0 (sıfır), prime esas kazanç tutarı ise 700,00 TL olarak,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 25, prime esas kazanç tutarı ise,
144,30 * 25 = 3.607,50 (25 günlük üst sınır)
3.607,50 ? 700,00 = 2.907,50 TL olarak,
Kuruma bildirilecek,
700,00 TL + 2.500,00 TL + 3.200,00 TL = 6.400,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,
700,00 TL + 2.907,50 = 3.607,50 TL ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,
6.400,00 TL ? 3.607,50 TL = 2.792,50 TL ise, prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışında bir ödeme olması nedeniyle takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir.
2- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin prime esas kazanç üst sınırını aşmasına karşın, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretler ile ücret dışındaki ödemeler toplamının prime esas kazanç üst sınırının altında kalması halinde,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretlerinin üst sınıra kadar olan kısmı,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı,
yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir
Örnek 3- (C) sigortalısının, 2009/Mart ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 2.000,00 TL, ayın kalan günlerinde ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmasından dolayı 2.500,00 TL ücret hakettiği varsayıldığında,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı ise 144,30 * 10 = 1.443,00 TL olarak,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20, prime esas kazanç tutarı 4.329,00 ? 1.443,00 = 2.886,00 TL olarak,
Kuruma bildirilecek,
2.000,00 TL + 2.500,00 TL = 4.500,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,
1.443,00 TL + 2.886,00 TL = 4.329,00 TL ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,
Prime esas kazanç üst sınırını aşan 4.500,00 TL ? 4.329,00 TL = 171,00 TL ise, ücret niteliğinde bir ödeme olması nedeniyle takip eden aylardaki prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
3- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, gerek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin, gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemelerinin prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretlerinin üst sınıra kadar olan kısmı,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ile ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemeler toplamının, prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmından Ar-Ge kapsamında bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarı düşülmek suretiyle kalan kısmı,
yazılacaktır. Prime esas kazanç üst sınırını aşan ücret dışındaki ödemeler ise, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecektir
Örnek 4- 2009/Nisan ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 2.600,00 TL, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki 15 günlük çalışmasından dolayı 3.000,00 TL ücret hak eden (E) sigortalısına aynı ay içinde 1.000,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı 10 * 144,30 = 1.443,00 TL olarak,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 15, prime esas kazanç tutarı 15 * 144,30 = 2.165,00 TL olarak,
Kuruma bildirilecek,
2.600,00 TL + 3.000,00 TL + 1.000,00 TL = 6.600,00 TL ilgili aydaki toplam kazanç tutarı,
1.443,00 TL + 2.165,00 TL = 3.608,00 TL ilgili ayda prime esas kazanca dahil edilen toplam kazanç tutarı,
Prime esas kazanç üst sınırını aşan 6.600,00 TL ? 3.608,00 TL = 2.992,00 TL?nin 1.000,00 YTL?si ücret dışında bir ödeme olması nedeniyle, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına dahil edilecek, kalan 1992,00 TL?si ise ücret niteliğinde bir ödeme olması nedeniyle takip eden aylardaki prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
4- 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, gerek Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretlerinin, gerekse Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına ilişkin hak ettikleri ücretleri ve ücret dışındaki ödemelerinin prime esas kazanç üst sınırının altında kalması halinde,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne; sigortalının ay içinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kapsamındaki çalışmalarına istinaden hak ettikleri ücretleri,
-Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısı bölümüne, ay içindeki çalışmanın tam olması halinde ayın kalan gün sayısı, ay içindeki çalışmanın eksik olması halinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışında geçen gün sayısı; prime esas kazanç tutarı bölümüne ise, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmalarına istinaden hak edilen ücretler ile ücret dışındaki ödemelerin toplamı,
yazılacaktır.
Örnek 5- (D) sigortalısının, 2009/Mayıs ayında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerindeki 10 günlük çalışmasından dolayı 1.000,00 TL, ayın kalan günlerinde ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmasından dolayı 2.000,00 TL ücret hak ettiği varsayıldığında,
- 5746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı 10, prime esas kazanç tutarı 1.000,00 TL olarak,
- Kanun numarası seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20, prime esas kazanç tutarı ise 2.000,00 TL olarak,
Kuruma bildirilecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

DAĞITIM/
GEREĞİ : BİLGİ:
- SGK Başkanlığı Merkez Teşkilatına - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,
- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'a göre tam ay Arge faaliyetleri kapsamında çalışan personele; örneğin 5000 TL brütü olan bir personele 2500 TL brüt de ikramiye verilmektedir. Bu personelin kanun türü(5746) seçilerek ve seçilmeden düzenlenecek aylık hizmet prim bildirgelerindeki gün sayıları ve prime esas kazançları ne olmalıdır.
Ben genelgelerden çıkaramadım,yardımcı olabilir misiniz.
 

hakankrl

Tanınmış Üye
Üyelik
13 Eki 2008
Mesajlar
1,568
Konum
Ankara
Ynt: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yok mudur bu konuda uygulama yapan..
 
Üst