Arsa Sahiplerine Kesilen Faturaların KDV karşısındaki durumu....

Üyelik
13 Şub 2007
Mesajlar
87
Sayın Üstadımız Y.M.M. Ömer TEKİN'in "İnşaat İşlerinde Vergileme Ve Muhasebe Uygulaması (II)" adlı yazısında


Arsa sahibine düzenlenecek faturada;

Bedeli Tutarı KDV oranı KDV.si
5 Adet Daire (emsal) 500.200 % 1 5.002
1 Adet İşyeri (emsal) 125.055 % 18 22.509

Toplam KDV 27.511


Arsa sahibine düzenlenen yukarıdaki faturada sadece KDV tahsil edilecektir. Faturanın üzerine, faturanın arsa bedeli karşılığında düzenlenmiş olduğu belirtilebilir. Yasal defterlere kayıt yapılırken bu faturadaki sadece KDV gösterilmesi yeterli olacaktır. Ayrıca daire ve işyerleri için herhangi bir tahsilat yapılmayacağından 600 'lü hesaplara gelir yazılması söz konusu olmayacaktır.

yukarıda renkli bölümdende anlaşılacağı üzere, yapsat işi ile iştigal eden müteahhitin faturayı kestiği ilgili ay KDV beyannamesinde tahsil etmiş olduğu KDV' beyannamenin ilave edilecek KDV satırında beyan ediyorduk. fakat farklı görüşler çıktı yaptığımız işlem doğrumudur. Yoksa farklı görüşte olan meslek mensubu arkadaşlarımızın dediği gibi KDV beyannamesinin matrah ile ilgili bölümlerine üstadımızın da hesaplamış olduğu emsal bedele ilişkin kdv matrahını KDV beyannamesinin ilgili bölümde matrah olarak beyan etmek gerekiyormu?. Böyle birşeyin olması mümkün değil diye düşünüyorum çünkü arsa sahibinden elde edilen bir hasılat söz konusu olsa idi burada beyan etmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. sizden ricam bu uygulamanın bu şekilde yapılabilirliğine lişkin kanun maddeleri ve tebliğer ve de müktezalarla ilgili yardımlarınızı rica ediyorum.
 
Üst