resim

Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Sevgili Meslektaşlarım,

A İşletmesi uhdesinde bulunan Kömür Ocağına ; işletmesi ve istihsal için (bir mukavele ile) B İşletmesini taşeron olarak atamıştır. B İşletmesi mukaveledeki tasarruf hakkını kullanarak söz konusu ocağı C İşletmesine devretmiştir.

Bu durumda SSk ve Bölge Çalışma bildirimleri ve yükümlülükleri kime aittir? iş yeri tescili kim tarafından yapılmalıdır? C İşletmesi A İşletmesinin SSK dosyası üzerinden mi işlemi devam ettircektir?

C işletmesi SSK açısından kendisinin bir yükümlülüğü olmaması gerektiğini, bu işi halihazırda kendisine girişli personel ve makına parkı ile yapacağını, aralarında sadece hizmet sözleşmesi olduğunu savunmaktadır. C İşletmesi SSK yükümlülüğünü şirket merkezinde yaptığını, tehlike derecesinin de aynı olduğunu ileri sürmektir.

Değerli görüşlerinizi bekler, iyi çalışmalr dilerim.
 
K

Kemal

Ziyaretçi
Maden işyerlerinin devrinde aracı, işveren

Merhaba,

3213 sayılı Maden Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin (22.8.1995-18850 sayılı Resmi Gaz.yayınlanmıştır) 25.maddesi arama ruhsatı, ön işletme ruhsatı ve işletme ruhsatı Hakkının bazı şartlar yerine geldiği takdirde gerçek ve tüzel kişilere devrini mümkün görmektedir.

Anılan hükümlere göre adına arama veya işletme işyeri tescil edilmiş ve SSK.da İşveren olarak kayıtlı olan kişilerin, bu haklarını başkalarına devrettiklerinin resmen belgelenmesi ve tespit olunması durumunda, devralan kişilerin ruhsatlı işyerinde sigortalı çalıştırdıkları beyan ve tespit edildiği takdirde, bu kişiler işveren olarak kabul edilmektedir.

Bahsi geçen ruhsatları elinde bulunduran kişiler, maden arama ve işletme sahalarını, kendileri herhangi bir sigortalı çalıştırmaksızın başka özel veya tüzel kişilere devretmişlerse işyerini fiilen işleten ve sigortalı çalıştırdığını SSK.na beyan eden kişiler işveren sayılacaktır.

Maden işetmesini ruhsat sahibinden çeşitli şekillerde alıp çalıştıran kişiler SSK.na kendi adına İşyeri bildirgesi vermemiş ve madeni fiilen kimin işlettiği geçerli bir sözleşmeyle ve yerinde yapılacak inceleme ile tespit edilememiş ise, bu takdirde sigortalı çalıştıran bu gibi işyerlerinin resmi ruhsat sahibi işveren olarak kabul edilecektir.

Maden işyerlerinin ruhsat sahipleri, maden işletmesini başkalarına devretmiş olmakla birlikte, Maden Kanununun 31.maddesi uyarınca madendeki teknik faaliyetin düzenlenmesi ve kontrolünü kendi adına yürütmek üzere (Maden Müh.gibi) çalıştırıyorsa bu takdirde bu işyerinin esas işvereni kendisi olacak, fiilen işleten kişiler ise 506 sayılı Kanunun 87.maddesi uyarınca aracı sayılacaktır.
 
Üst