Avukat Stopaj İadesi Ssk Borcuna Mahsup

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,542
Konum
İstanbul
Arkadaşlar

Avukatın gelir vergisi beyannamesi sonucunda alacağı çıktı bu tutarlar sigortaya mahsup edilebilir mi ?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
19 Ara 2012
Mesajlar
23
Konum
İstanbul
Merhabalar,

İade alacağınız sebebiyle vergi borçlarınız için mahsup talebinde bulunabilirsiniz. Sgk borçları mahsup edilemiyor.
 
Üyelik
24 Eki 2008
Mesajlar
22
gvk 252 tebliğe bakabilirsiniz.

GENEL YAZI
2007/2

İlgili Birim : Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü (Gelir ve Kurumlar Vergileri Md.)
Tarih : 30.01.2007
Konu : Tevkif yoluyla kesilen vergilerin ve geçici verginin mahsuben iadesi.
İlgili Maddeler : GVK: mük.120,121 ; KVK: 32,34

Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı birimlerde, Gelir ve Kurumlar Vergisi iadelerinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla "Uygulama 2006/2 sayılı Genel Yazı"mızda açıklamalar yapılmıştı.

Ancak mükelleflerce, gelir veya kurumlar vergisinden kaynaklanan iadelerin SSK prim borçlarına mahsubunun talep edildiği ve bu talebe istinaden mahsup işleminin yapıldığı gözlemlendiğinden aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere,Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120 ve 121'inci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 32 ve 34'üncü maddelerinde geçici vergi ile vergi tevkifatının mahsubu ve iadesine ilişkin hükümler yer almakta olup,konu ile ilgili düzenleme ve açıklamaların yapıldığı 252 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

İlgili vergilendirme döneminde ödenen geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, bu mahsuptan sonra kalan tutarın,

- Mükellefin diğer vergi borçlarına,

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edileceği, bu mahsuptan sonra kalan tutarın,

- Mükellefin diğer vergi borçlarına,

- Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması ve talep etmesi halinde, ortağı bulunduğu adi ortaklık veya kolektif şirketin müteselsilen sorumlu olduğu vergi borçlarına,
- Yine mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına,

- Tevkif yoluyla kesilen vergilerden doğan ve nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın mükellefin talep etmesi halinde üçüncü şahısların vergi borçlarına,

mahsup edilebileceği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğin tetkikinden de görüleceği üzere, gelir ve kurumlar vergisinden kaynaklanan iadelerin SSK prim borçlarına mahsup yapılabileceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bu nedenle, gelir ve kurumlar vergisinden kaynaklanan iadelerin yukarıda belirtilenler dışında kalan herhangi bir borca veya kurum alacağına mahsup edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Üst