Aylıkmı üç aylıkmı olmalı.?

Üyelik
15 Ağu 2005
Mesajlar
44
Konum
antalya
arkadaşlar şöyle bir durum var; 01.04.2010 işe başladı mükellef, ne kira ödemesi var nede işçi, sadece sm makbuzu olacak. vd ye işe başlama dilekçesinde 3 aylık dönem olarak işaretleyip verdim. fakat dönemini aylık açmışlar. sordum nasıl olacak diye ödemenin olduğu her için beyan vereceksin, yok sa dilekçe yazacaksın dediler,

Burdaki özelgeye göre de aylık mı vermeliyim. son paragrafta 1 ve 2. bentler dışındaki diyor.

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 19.02.1982
Sayı : 22176202/14684

Yarımda hizmet erbabı çalıştırmamakla beraber GVK'nun 94. maddesinin 1 ve 2. bentleri dışında ödemelerle ilgili tevkifat (stopaj) yapmak zorunda olan mükelleflerin ödemede bulunduğu istihkak sahibi sayışma bakılmaksızın 98. maddede belirtilen ihtiyarilik hakkından yararlanması gerekir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98. maddesinin son fıkrası hükmünün uygulanmasında, ücret ödemeleri dışında kalan ve aynı Kanun'un 94. maddesinde yer alan ödemeler nedeniyle vergi tevkifatı yapmak durumunda olan kişilerin, yaptıkları ödemelerde istihkak sahibi sayısının onu geçmemesi şartıyla ve önceden bilgi vermek suretiyle muhtasar beyannamelerini üç ayda bir verilebilmeleri öngörülmüştür.
Sözkonusu genel yazımızın uygulanmasında bazı tereddütlerin ve yanlış anlamaların doğduğu bakanlığımıza intikal eden olaylardan anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 2561 sayılı Kanun'la değişik 94. maddesi gereğince, yaptıkları ödemelerden istihkak sahiplerinin gelir vergileme mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olanlardan aynı Kanun'un 100. maddesi dışında kalanlar tevkifat yapmaya mecbur olanlardan aynı Kanun'un 100. maddesi dışında kalanlar yaptıkları vergi tevkifatını anılan Kanun'un 98. maddesi hükmü uyarınca muhtasar beyanname île bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmek zorundadırlar.
Ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98. maddesinde, '94 ve 96. maddeler gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ödemeye veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar ödemeye veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu Vergi Dairesi'ne bildirmeye mecburdurlar...' hükmü yer almış ve aynı maddenin son fıkrasıyla, çalıştırdıkları hizmet erbabının sayışı ona kadar olan işverenlere, yaptıkları bilcümle tevkifle ilgili muhtasar beyannamelerin!, bağlı oldukları Vergi Dairesi'ne önceden bildirmek şartıyla her ay yerine üç ayda bir verebilecekleri yönünde ihtiyarilik hakkı tanınmıştır.
Bu nedenle, yanında hizmet erbabı çalıştırmamakla beraber 94. maddenin 1 ve 2. bentleri dışında ödemelerle ilgili olarak tevkifat yapmak zorunda olan mükelleflerin de ödemede bulunduğu istihkak sahibi sayışma bakılmaksızın yukarıda belirtilen ihtiyarilik hakkından yararlanması gerekmektedir.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Aylık mı üç aylık mı olmalı

Dilekçe verip aylıktan 3 aylığa çevirebilirsiniz.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Aylık mı üç aylık mı olmalı

Kesinti olmayan dönemler için dilekçe şartı yok. Sn NANE' nin belirttiği gibi dilekçe ile 3 aylığa çevirebilirsiniz. İşe başlamaya 3 aylık yazmışsınız ama yoklama tutanağına ne şekilde geçmiş baktınız mı?
 
Üyelik
15 Ağu 2005
Mesajlar
44
Konum
antalya
Ynt: Aylık mı üç aylık mı olmalı

Sn ali desidero ; yoklama tutanağında üç aylık dönemler halinde beyan verecek diye yazmakta. bende tutanağı aldığım gibi gitim zaten. önce sicil memuruna sordum bu durumda olanlara üç aylık açmıyoruz dedi, giitm vd müdür yardımcısınına oda memuru onayladı aylık dönem olacak varsa beyan ver yoksa dilekçe yaz dedi...... zaten can sıkıntısından yapacak bişeyler arıyorduk........
 
Üyelik
15 Ağu 2005
Mesajlar
44
Konum
antalya
Ynt: Aylık mı üç aylık mı olmalı

bizim farklı bir özelliğimiz yokki, sadece makbuz var.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Aylık mı üç aylık mı olmalı

VD diretiyorsa il defterdarlığı/vd başkanlığı ile görüşün. Yaptıkları hatalı işlemi düzeltmek zorundalar.
 

Benzer konular

Üst