Bağ-Kur' a Kayıt Olma

Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
181
Merhaba

1989 yılında işe başlayan ve 2001 yılında terk veren bir mükellefimiz hiç bağkura kayıt yaptırmamış.
Şimdi bu yıl tekrar vergi mükellefi olmak istiyor ve bağkura kayıt yaptıracak.
Kayıt yılı 1989 danmı başlar yoksa 2007 mi? Vergi dairesi İB formuna hangi tarihi yazar.
1989 yılı olursa 2001 kadarmı yoksa bugüne kadarmı prim ödetirler ve tahminen ne kadar ödeyebilir.
Kendisi değilde eşi mükellef olsa (bayan) (eski borçları ödememek için ) çocuğuna ve kocasına sağlık karnesi alabilirmi ?

Çok teşekkür ederim ....
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,499
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Bağ Kur'a kayıt olma

sn EYUP;

1.Önce siz bağkur kaydının olup olmadığını iyi araştırın çünkü önceleri vergi mükellefi olanları vergi dairesi yazıyla bağkura bildiriyordu
2.Diyelimki kaydı yok ve 2001 yılında işi terketti 2007 yılında bağkura kayıt yaptırmaya gittiğinde bağkur yasaya göre 2000 yılından sonraki hizmeti dikkate alıyor yani 1989 yılında işe başlamış olsa bile 2000 ve 2001 yıllarına kadar olan zaman diliminde işlem yapıcaktır ve onun gecikmelerini hesaplayacaktır.Daha sonra 2007 yılında işe başladığı tarih itibari ilede prim ödemeye başlayacaktır.

Yani hizmeti 2000-2001 Yılları arası ve 2007 den sonra devam ettiği vergi mükkellefiyeti süresi

Kolay gelsin...
 
Üyelik
4 Nis 2007
Mesajlar
181
Ynt: Bağ Kur'a kayıt olma

Yalnız ben 1982 den sorunlu zorunlu Bağ-Kur osüreden alır diye tahmin ediyordum ama.
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,499
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Bağ Kur'a kayıt olma

sn EYÜPPP

tamam hiç kaydı yoksa bağkura bağkur 2000-2001 yıllarını dikkate alır 2000 den öncesi için işlem yapmaz yani sizin hizmetiniz 2000-2001 yılları ve 2007 den sonra açmış olduğunu yerde devam eden mükellefiyetiniz.Kolay gelsin..
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Bağ Kur'a kayıt olma

http://www.alomaliye.com/temmuz_06/cumhur_sinan_bagkur.htm


Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Müfettişi -Ankara

csnozdemir@gmail.com04.10.2000 TARİHİNE KADAR KAYIT VE TESCİLİNİ YAPTIRMAMIŞ OLAN BAĞ-KUR SİGORTALILARIN DURUMUYasal düzenleme gereği[1] Sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz. Bu Kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Bağ-Kur?a başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar Kurumca re?sen kayıt ve tescil edilir. Gelir vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tescili ve terkinine ilişkin bilgiler, Bağ-Kur ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslara göre Bağ-Kur?a bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf kefalet kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve bankalar, Bağ-Kur kanuna göre zorunlu sigortalı olanlarla ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde sigortalı olduklarını gösterir belgeyi istemek ve belge istenenler de bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.Örneğin; 1990 yılında kurulan A.Ş. ortağı şahıs Bağ-Kur kaydını yaptırmamıştır. Şahıs 1990 yılından itibaren Bağ-Kur ?lu olabilirmi?Yasal düzenleme gereği[2]; Bağ-Kur kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, Bağ-Kur kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, yasal düzenlemenin[3] yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.04.1982-04.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak[4] hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.20.04.1982-04.10.2000 döneminden yararlanma süresi (6 aylık süre sona erdiğinden)02.02.2004 tarihinde sona erdiğinden örneklenen şahsın 1990 yılından itibaren Bağ-Kur mükellefi olması mümkün değildir.Yasal düzenleme gereği sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlayacaktır.Sonuç:02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4956 sayılı Kanunun 47. maddesiyle getirilen düzenleme gereği,sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, Bağ-Kur kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, 02.08.2003 tarihinden itibaren altı ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ile değerlendirilecekti.Yararlanma süresi 02.02.2004 tarihinde sona erdiğinden, bu konumda olanların 04.10.2000 tarihine kadar olan sigortalılıkları kanaatimce dikkate alınmayacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Madde:26

[2] 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Geçici Madde:18

[3] 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu Geçici Madde:18(4956 sayılı Kanununun 47.maddesiyle getirilen değişiklik.Yürürlük:02.08.2003

[4] 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre ;1479 Madde:49- Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği 50 inci maddede belirtilen gelir basamağının %20?sidir.Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25?i oranında giriş keseneği, basamak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi takip eden ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak suretiyle tam ay olarak alınır.Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulanmasında gider olarak gösterilebilir.1479 Ek Madde:15- Sağlık sigortası hizmetleri aşağıdaki gelirlerle karşılanır.a)Sigortalılardan ilk sekiz basamakta bulunanların, bu kanunun 50 inci maddesine göre belirlenen sekizinci gelir basamağının, dokuz ve daha yukarı basamaklarda bulunan sigortalıların ise buldukları gelir basamağı tutarının %20?si oranında ödeyecekleri sağlık sigortası primleri b)Gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlık hizmetlerinde kullanılmak şartıyla yapılacak bağışlar ve vasiyetler.c) Diğer gelirler.
 
Üst