resim

Bağ-Kur? lu bir Ay Prim Ödemeyecek

zaf

Üyelik
1 Şub 2008
Mesajlar
53
Konum
osmaniye
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile herhangi bir aya ait sigorta primlerinin takip eden ay sonuna kadar ödeneceği belirtilmiştir.Haklı olarak ?bunda ne var zaten böyle değil miydi??diyebilirsiniz.
Evet, bu uygulama SSK sigorta primleri için böyle idi. SSK primleri için 5510 sayılı Kanun ödeme süresi yönünden getirmiş olduğu herhangi bir yenilik yoktur.Bağ-Kur sigortalıları için tamamen yeni bir düzenleme uygulamaya girdi. Şöyle ki;
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu çerçevesinde esnaf, sanatkâr ve şirket ortakları gibi ticari faaliyeti nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olan kişiler sigorta primlerini ait olduğu ay içinde ödemek zorundaydılar.
Örneğin; Eylül 2008 ayına ait Bağ-Kur priminin yine eylül ayı sonuna kadar bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunluydu. Aksi halde gecikme zammı işlemeye başlıyordu.
1 Ekim 2008 tarihinden sonraki uygulama ile ticari faaliyette bulunan ve eski anlamda Bağ-Kur sigortalısı sayılanlar da aylık primlerini takip eden ay sonuna kadar ödeyebilecekler.
Örneğin; Bağ-Kur sigortalıları (yeni kanunla 4-b?liler) Kasım 2008 ayına ait sigorta primlerini Aralık 2008 sonuna kadar ödeyebilecekler.
Bu uygulama neticesinde, daha önce aylık ödeme yaptıklarından dolayı yeni sistemde bir ay sonra ödeme hakları ortaya çıktığından arada bir ay prim ödemeyecekler.Ekim ayı için neden bu haberin yapılmadığı sorusu akla gelebilir?
Kanunun primlerin ödeme süresini düzenleyen maddesine baktığımızda çok açık bir şekilde ait olduğu aya ait primlerin takip eden ay sonuna kadar ödenebileceği görülmektedir. Hal böyle olmakla birlikte Kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadığı için ekim ayı içinde sizlerle bu konuyu paylaşamadık.
Biz yazmadığımız gibi Bağ-Kur sigortalılarının büyük çoğunluğu da ihtiyatlı davranarak ekim primlerini yine ekim ayı içinde ödediler. Ödeme yapanlar için herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Hatta 5510 sayılı Kanuna konulan bir geçici madde ile öteden beri Bağ-Kur sigortalısı olarak devam edenlerin Aralık 2008 ayı sonuna kadar eski basamakları üzerinden prim yatırmalarına imkân tanındı...

Not:Alıntıdır.
 
Üst