Bağ-Kur?lular 1 Ekim?den Sonra Geçici İşgöremezlik Ödeneği İle Tanışacak (1)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Şevket TEZEL [email' Alıntı:
sevtezel@hotmail.com[/email]]Sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâli olan geçici işgöremezlik halinde bugüne kadar sadece SSK?lılara uygulanan geçici işgöremezlik ödeneği Bağ-Kur?lulara da tanınacak.

İş kazası veya meslek hastalığı veya analık halinde nedeniyle iş göremezliğe uğrayan 4/b sigortalılarına (bugünün Bağ-Kur sigortalısı) sigortalıya her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilme uygulaması 1 Ekim 2008?den sonra başlıyor.

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan,

Veya Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan,

Veya Tarımsal faaliyette bulunan kadınların analıkları halinde doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi ödemeleri koşuluyla doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün, sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde, sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile sigortalının isteği ve hekim raporu ile doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik hâlinde yedi haftaya kadar olan kısmından doğum sonrasına ilave edilen her gün için geçici işgöremezlik ödeneğinden yararlanabilecekler.

Analık geçici işgöremezlik ödeneği için yatarak tedavi şartı aranmayacak. SGK?ca geçici işgöremezlik ödeneği verilecek 4/b sigortalılarından çalışmadıklarına ilişkin beyan dışında bilgiler istenmeyecek, bu sigortalıların istirahat raporlarıyla birlikte PTT bank veya banka hesap numaralarını SGK?ya bildirmeleri yeterli olacak.

4/b sigortalısı kapsamında bulunan kadınlardan sadece ?Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının? analık hallerinde geçici işgöremezlik ödeneği verilmeyecek.

4/b sigortalılarına, yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede her gün başına geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi için iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık hâllerinde genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranacak.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde prime esas günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde üçte ikisi olacak.

Sigortalının, geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde, sigortalılık hâlinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilecek.
 
Üst