Bağ-Kur?lular ve İsteğe Bağlı Sigortalılarının Primlerinin Son Ödeme Tarihi ...

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
[size=10pt]04.11.2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Bağ-Kur?lular ve İsteğe Bağlı Sigortalılarının Primlerinin Son Ödeme Tarihi ve Beyan Haklarını Kullanmalarının Önemi

Ekim ayı Bağ-Kur priminin son ödeme tarihi nedir? Eski uygulamaya göre 31.10.2008 olması lazım, yeni düzenlemelerle ödeme zamanı konusuna açıklık getirirseniz sevinirim. Ne yapmamız gerekiyor? Nizamettin BOZKURT/GAZİANTEP

Sayın Okurum,

4/b sigortalıları ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar ve isteğe bağlı sigortalı olanların yeni dönemde her aya ait primlerini takip eden ayın sonuna kadar SGK?ya ödemeleri gerekiyor.

Bağ-Kur basamak sistemi 1 Ekim 2008?den itibaren kalkmış olup bu sigortalıların yatırmaları gereken prim miktarı prime esas kazanç alt ve üstü sınırları arasında kalmak koşuluyla beyanını her ay yenileyebilecekleri matrah üzerinden hesaplanacak.

Tarımsal faaliyetleri nedeniyle 4/b sigortalısı olanlar hariç olmak üzere 1 Ekim 2008 ? 31 Aralık 2008 tarihleri arasında yeni sisteme göre belirlenmesi gereken prime esas kazanç matrahlarını beyan etmemeleri halinde beyanda bulununcaya kadar en son bulunduğu basamağın karşılığına göre prim hesaplanacak.

Bu sigortalılardan SGDP ödeyerek çalışanların bu primleri aylıklarından kesilerek tahsil edilecek.

Bu nedenle GSS primi ilave edilip prime esas kazanç tabanı da yükselmiş olduğundan en son basamaklarına göre saptanan primi yüksek bulup yerine tabandan prim ödemek isteyen;

Köy ve mahalle muhtarlarının,
Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanların,
Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanların,
Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının,
İsteğe bağlı sigortalıların

SGK birimlerine başvurarak yeni sisteme göre prime esas kazanç beyanı yapmaları gerekiyor. Sigortalılar bu beyanlarını istedikleri takdirde taban ve tavan arasında kalmak şartıyla yenilemeleri mümkün bulunuyor.
 
Üst