Bağ-Kur'lular İçin Yeni Dönem Başlıyor (1)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Erdal AYDIN 08 Eylül 2008 Takvim' Alıntı:
Kendi nam ve hesabına çalışan ve halen Bağ-Kur'lu olarak bilinen okuyucularımız için yeni bir dönem başlıyor. Sosyal Güvenlik Reformu adıyla bilinen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 Ekim 'de yürürlüğe girecek. Bağ-Kur'luların bu yeni dönemle ilgili olarak gelen yenilikleri bilmelerinde fayda var. Bu yüzden yeni dönemle ilgili olarak Bağ-Kur'lu okuyucularımı şimdiden bilgilendirmek istiyorum.

Bağ-Kur'lular 4/B'li sayılacak
Sevgili Bağ-Kur'lu okuyucularım yeni dönemde yani 1 Ekim'den sonra sizi 4/B'li sigortalı olarak adlandıracağız. Bu yüzden kendinizi bu ifadeye şimdiden alıştırmaya başlayın. Yeni dönemde sizler için ilk defa iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile analık sigortası öngörülmektedir. Evlenme ödeneği ve emzirme ödeneği gibi daha önce SSK'lıların yararlandığı haklardan artık sizde yararlanacaksınız.

Bağ-Kur'da basamak sistemi kaldırılıyor
Sevgili okuyucularım. Yeni dönemde Bağ-Kur'lular açısından en önemli değişiklik basamak sisteminin kaldırılmasıdır. Mevcut uygulamada 24 basamaklı gelir tablosu üzerinden yüzde 20 uzun vade, yüzde sağlık olmak üzere toplam yüzde 40 oranında prim alınmaktadır. 1 Ekim'den sonra yürülüğe girecek reform ile basamak sistemi kaldırılıyor. Prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak üzere (asgari ücret ile asgari ücretin 6.5 katı) beyan edecekleri kazancın yüzde 33.5 ila yüzde 39'u oranında prim alınması öngörülmektedir.

Şirket ortaklarının durumu
Hali hazırdaki uygulamaya göre birden fazla şirket ortağı bulunanlar sadece bulunduğu basamağın karşılığı olan primi ödemektedir. Reform ile birden fazla şirket ortaklığı olanlar için prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında kalmak kaydıyla tek beyanı yeterli sayılacaktır.

Sağlık için prim ödeme gün sayısı azalıyor
Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için mevcut uygulamada; Bağ-Kur sigortalılarında 240 gün prim ödeme şartı bulunmaktadır. Yeni dönemde Bağ-Kur sigortalıları için genel sağlık sigortalılarındaki bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir. 30 gün prim ödeyen Bağ-Kur'lu sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

560 günden fazla prim borcunuz olmasın
Mevcut uygulamada Bağ- Kur sigortalıları bir gün dahi prim borcu olsa sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Yeni dönemde Sosyal Güvenlik Reformu ile 60 gün borcu olan Bağ-Kur sigortalıları sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Kısaca ifade edersek sağlık yardımları ile sigorta yardımlarından yararlanmak için 60 günden fazla borcunuzun olmaması gerekmektedir.
 
Üst