zirve

Bağımlı Çalışan Meslek Mensubu Hk.

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,266
Konum
Manisa
Bağımlı çalışan sadece bağımlı çalıştığı mükellefin (1 adet) işlerini görebilir ve başka yerde sigortalı olamaz.
 
Üyelik
7 Eyl 2014
Mesajlar
9
Konum
diyarbakir
bu konuyla ılgılı daha
geniş bılgıye sahıp olan var mı 15 gün A firmasında 15 gün B firmasında bordrolu çalışabılır mıyız
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,266
Konum
Manisa
Geniş bilgiyi meslek yasasına ait yönetmeliklerde bulabilirsiniz. Kısa bilgi yukarıda yazılı.
 

mrc

Üyelik
22 Şub 2011
Mesajlar
464
Konum
a
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüTARİH : 20.06.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.32/3223-2446/33731
KONU : Bir şirkette bağımlı statüde çalışan SM, SMMM'lerin başka
gerçek yada tüzel kişilere ait beyannameleri imzalayıp imzalamayacakları hk.


...................​


İLGİ : 18/08/2000 gün ve 32/3223-2314/38883 sayılı yazımız................'dan alınan 23/5/2001 tarihli dilekçenin bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir. Adı geçen, dilekçede bir özel şirketler grubunda muhasebeci olarak çalıştığını ve çalıştığı şirketin birden fazla şirketinin mevcut olduğunu belirterek, serbest muhasebeci unvanı ile sadece bordrolu çalıştığı şirketin mi yoksa diğer şirketlerin de beyannamelerini imzalayıp imzalayamayacağını sormaktadır.
Bilindiği üzere, 213 sayılı VUK'na 4008 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen mükerrer 227 nci madde ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef gurupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmış ve bu yetkiye dayanılarak çıkarılan, 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ'de gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Sözkonusu Genel Tebliğ'in IV üncü bölümünde, mükelleflerin beyannamelerinin, kendilerine 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen hizmetleri bir bütün olarak fiilen veren meslek mensupları tarafından imzalanabileceği belirtilmiştir.

3568 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde, serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu ünvanlarla, yeminli mali müşavirlerin ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akti ile çalışmayacakları hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 16/2/1998 tarih ve 5090 sayılı genel yazımızın 5 inci maddesinde, 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı alan ancak bağımlı olarak çalışanların, mükelleflerin beyannamelerini imzalayabilecekleri belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre, bağımlı statüde çalışan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin ancak bir gerçek yada tüzel kişiye ait beyannameleri imzalamaları mümkün bulunmaktadır. Bu nedenle sadece bordrolu olarak çalışılan şirketin beyannameleri imzalanabilecektir. Aynı gruba ait diğer şirketlerin beyannamelerinin imzalanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve meslek mensuplarının ilgi yazımızda belirtilen prosedüre uymaları konusunda gereğini rica ederim.
 
Üst