Bağımlı Olarak Çalışma ve YMM Sınavı İçin Geçerli Süre

  • Konbuyu başlatan TAMER00
  • Başlangıç tarihi
T

TAMER00

Ziyaretçi
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere bağımlı olarak çalışmada geçen sürelerin ymm sınavı için gerekli 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmaması uzun süre kafaları karıştırmıştı. nihayet aşağıda bir maddesini belirtmiş olduğum yeni 5786 sayılı kanunumuzla bu konu netlik kazanmıştır. benim sormak istediğim birinci derece imza yetkisine haiz olmaktan kastedilen ticaret sicil memurluğunda bunu tescil ettirmek midir. bununla ilgili uygulama hakkında bilgi verirseniz sevinirim.


MADDE 5 ? 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
 
Üst