Bağış Faturasında Kdv Durumu

Üyelik
9 Mar 2009
Mesajlar
14
Yurtdışından ithalatını yaptığımız güvenlik kamera sistemlerinden bir adetini üniversiteye bağış yapmak istiyoruz.

1- Faturayı malın maliyeti kadar mı keseceğiz ?

2-Faturada kdv olacak mı ? Yoksa Kdv sıfır mı olacak ?

3-Faturada hangi tür bir açıklama yazacağız ?

Bu sorulara cevap arıyorum teşekkürler...
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Bağış Faturasında Kdv Durumu

Merhabalar;
1- Evet malın maliyeti kadar keseceksiniz.
2-kdv hesaplıyacaksınız.
3-Bağış olarak verildiğini içeren bir ibare üzerinde olsun ve mutlaka teslim sırasında ayniyat makbuzu imzalatınız.

DEMİRBAŞ AYNİYAT TESLİM ALMA MAKBUZU
Derneğin Adı :
Adresi :
Tel :

Sayfa
No Miktarı Birim
Ölçüsü Birim Fiyatı Toplam Fiyatı AÇIKLAMA
Rakamla Yazıyla TL. TL. DEMİRBAŞ NO
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
TOPLAM : + KDV =

Yukarda adı ve miktarı yazılı kalem malzeme xxxxxxxxxxx A.Ş adına xxxxxxxxxxxxxxxx aş ?den xxxxxxx irsaliye ile teslim alınmıştır.


Teslim Alan Yetkili Kaşe - İmza
 
Üyelik
9 Mar 2009
Mesajlar
14
Ynt: Bağış Faturasında Kdv Durumu

sercan cevabın için teşekkür ederim.. Kırmızıya boyadığım yazıda peki ne demek istiyor ? kdv konusunda...

alomaliye.com da GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:251) bu tebliğde

Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.

Faturada ?İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.? ibaresinin yer alması zorunludur.

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Bağış Faturasında Kdv Durumu

Gelir Vergisi Kanunu 89/4. madde ve Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-c. madde kapsamında yapılan ayni bağışlarda yüklenilen KDV, Katma Değer Vergisi 30/a maddesi gereği indirim konusu yapılamamakta, bağış maliyeti olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-s maddesinde özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş olan her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi Katma Değer Vergisinden müstesnadır. İstisna kapsamında yapılan bu teslimlere ilişkin yüklenilen Katma Değer Vergisi Kanunu 32 nci maddesine göre indirim yolu ile giderilemezse iadeye konu olur.

Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 30/a bendine göre;

?Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden indirilemez.?
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Bağış Faturasında Kdv Durumu

İşi yapan firma size yaptığı hizmetin veya sattığı malların bedelini kdv dahil kesecektir.Sizde bu faturayı sisteminize girerken mecburen kdv sini indireceğiniz için faturalı çıkışını yaparken kdv sini hesaplayıp bu faturanın gider kaydı ile kapatılmasından bahsettim.Aşağıdaki yevmiyede 1.ve 2.maddeler birbirlerini kapatacaklarından tebliye aykırı bir durum olmadığı kanaatindeyim.

--------------/-----------
157 bağışa konu mal alışı 100
191 18
320 118
-------------/---------------


--------------/-----------------
120 bağış yapılan okul 118
157 100
391 18
--------------/-------------------

-------------/--------------------
191 18
770 bağış ve yardımlar 100
120 118
----------/----------------------
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: Bağış Faturasında Kdv Durumu

Üniversiteye 1 adet kamera bağışlıyorsunuz. Üniversiteye yapılan kamera satış adetinizi veya kamera tamir bakım vs...şeklindeki hizmet tutarınızı da söylerseniz. Sorunuza net bir cevap verebiliriz...
 
Üst