Basit Usul Diğer Gelirler ?

Üyelik
24 Nis 2006
Mesajlar
153
Basit usul mükellef ana faaliyeti dışında elde ettiği;

1-İşyeri kira gelirleri (kira gelirlerinin brüt tutarı 19.000 ytl nin altında)

2-Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlardan dolayı elde ettiği zirai faaliyet geliri.(Zirai faaliyet sonucunda hizmeti verdiği firma elde ettiği brüt gelir üzerinden % 4 stopaj kesintisi yapıyor rakam brüt 10.000 ytl ciravı)

Elde ettiği bu gelirleri birleştirip mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi mi verecek.
Yoksa Kira istisnanın altında kaldığından ve zirai faaliyet gerçek usulde vergi mükellefi olmasını gerektirnmediğinden sadece şubat ayında basit usul için beyanname mi verecek.

Şimdiden tşk.
 
Üyelik
24 Nis 2006
Mesajlar
153
Ynt: Basit Usul diğer gelirler ?

Cevapları buldum sanırım ;D

220 sıra nolu gelir vergisi tebliğinde şöyle diyor.


2.2. Yıllık Beyanname Verilmeyecek ve Beyannamede Toplanmayacak Gelirler

2.2.1. Tam Mükellefiyette:

9. Tam mükellef gerçek kişiler, aşağıdaki gelirleri için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye ithal etmeyeceklerdir.

? Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,

? Birden fazla işverenden alınan, tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve yıllık gayrisafı tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan ücretler,

? Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafı tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan menkul sermaye iratları ve vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kâr payları,

? Tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin birinci ve ikinci gelir dilimleri toplamının yarısını aşmayan gayrimenkul sermaye iratları,

? Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,

? Diğer ücretler(3)

? Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları,

? Yukarıda sayılan kazanç ve iratların birkaçı veya tamamı.
 
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Ynt: Basit Usul diğer gelirler ?

Sadece basit usüle ait gelir vergisi beyanını yapacak, zirai ve beyan sınırı altında kalan tevkif yoluyla vergilendirilmiş kira gelirlerini beyannamesine dahil etmeyecektir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Basit Usul diğer gelirler ?

İşyeri kira geliri limitin altında olduğundan ve zirai kazanç da gerçek usule tabi olmadığından bu kazançlar için beyanname verilmez. Yapılan stopaj (kesinti) nihai vergileme olur. Bu nedenle sadece basit usul ile ilgili beyanname verilir. (GVK Md.86)
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usul Diğer Gelirler ?

Verdiğiniz bilgilere göre kira gelirinin beyannameye dahil edilip edilemeyeceği hususunda net bir bilgi vermek mümkün değil.

1- 220 sayılı tebliğin yayımından sonra GVK'nın 86.maddesi değişikliğe uğradı.

c) Vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103'üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
2- Basit usul kazancınız ne kadardır.
3- Brüt kira gelirleri toplamı ne kadardır.

Yukarıda ki basit usul ve kira gelirlerinin toplamı 103.mad.2. gelir dilimini aşmakta ise kira geliri beyannameye dahil edilmelidir.
 
Üst