zirve

Basit Usul Mükelleflerde Belge Düzeni

Üyelik
10 Şub 2007
Mesajlar
31
Konum
Isparta
Basit usul mükelleflerde işe başlama tarinden itibaren 15 gün içinde bağlı oldukları odadan aldıkları belgeleri(fatura, perakende satış fişi) vergi dairesine bildirmeleri gerekiyor. 15 gün süre içerisinde belge alınmaz yada bildirilmez ise VUK 148 ve mükerrer 355 maddeleri uyarınca ÖUC kesilir deniliyor.

Bu cezanın uygulanması için vergi dairesinin mükelleften bilgi istemesi gerekiyor mu? Çünkü VUK mükerrer 355. maddesinde böyle bir ifade var.

Mükerrer Madde 355 - (4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen madde) Bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000 lira, (364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 1.390-YTL)

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 50.000.000 lira, (364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 640 -YTL)

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 25.000.000 lira, (364 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2007'den itibaren 300 -YTL)

Özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Bu maddeyi nasıl anlamamız gerekir? ya da ben mi yanlış anlıyorum.


;)
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
1,497
Konum
DİYARBAKIR
Ynt: Basit usul mükelleflerde belge düzeni

sn azime;

vuk.mük.355 madde çok açık bi şekilde diyorki özel usülsüzlük cezası kesebilmek için mükellefe önce tebliği yapacaksın işte sen bana odadan aldığın fişleri bildirmedin getir bildir diye belirli bi süre içinde

ama genelde bunu yapmayıp direk ceza kesiyorlar ve mükellef mahkemelerde dolşaıyor bu şekilde ama işin özü bu maddeye göre ceza kesilmeden önce mükellefe bilgi vermediği konu hakkında tebliğ yapılması gerekmektedir.

Kolay gelsin...
 

Benzer konular

Üst