turkcell

Basit Usulde Kdv Ödenmesi

Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
Firmamız dışarıdan fatura karşılığı yevmiye usulü araç kiralıyor. örneğin 1 ayda araç 1000 ytl hakediş yaptı + %18 kdv 180 = 1180 ytl toplam ücret ödüyorduk.şimdi bu araç sahibinin faturası basit usulde oldu ve kdv indirim konusu yapılamıyor bizim için ama anladığım kadarıyla araç sahibi devlete gene kdv ödeyecek.Peki şimdi biz bu yeni faturada kdv yi indiremeyeceğimiz için nasıl kesilecek? 1000 ytl mi yoksa eskisi gibi 1180 ytl mi? 1000 ytl olsa fatura araç sahibi ben devlete kdv ödeyeceğim diyecek 1180 olsa ben kdv yi indirim yapamıyorum diyeceğim.Sizce fatura bu durumda nasıl kesilmelidir?teşekkürler.
 
N

nane

Ziyaretçi
basit usulde mükellef kendi isteği ile kdv mükellefiyeti yok ise; ft kdv hesaplamadan kesecek.ft'da ayrıca kdv göstermeyecek, "dahil" kelimesini yazmayacak ve 1.000 ytl olarak kesacek. ne o vd ödeme yapacak ne siz indirim konusu yapacaksınız.
 
Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
sonuç olarak 1000 ytl kesilecekse neden,1180 ytl kesilecekse neden,dayanağımız ve olması gereken nedir?
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
Merhaba,
Katma Değer Vergisi kanununun 17/4-a maddesi ile gelir vergisi kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yaptığı teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi istisnası kapsamına girmektedir. Bu nedenle yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV hesaplamayacaklardır. Bahsettiğin durumda kiraladığınız araç sahibi size 1.000,00 YTL fatura kescek ve KDV hesaplamayacaktır. Sizde herhangi bir KDV ödemediğiniz için indirim konusu yapmayacaksınız.
Kod:
          Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
 
     Madde 17 - 1. ....
     2. ....
     3. ....
     4. Diğer İstisnalar:
     a) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde ergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
686
Konum
Karaman
Sayın aday,

.... "şimdi bu araç sahibinin faturası basit usülde oldu.." diyorsunuz. Daha önce gerçek usüle tabi iken basit usül geçmesi nasıl olmuştur?

Daha da önemlisi, inşaat ve onarma işlerini yapanlara karşı derece derece taahhütte bulunan mükellefler de basit usülden yararlanamazlar.

Bu açılardan değerlendirelim.

Selamlar...
 
Üyelik
27 Nis 2006
Mesajlar
71
aday bey kdv yi sorumlu sıfatıyla siz beyan edip ödeyeceksiniz,aynı tutarı 1 nolu beyanname de indirim konusu yapacaksanız..maliye sigorta dergisinin 1 haziran 2006 sayısında vergi denetmeni ramazan ırmak ın konuyla ilgil makalesi var ..30 kdvgt e bakınız ayrıca
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
hakankaya' Alıntı:
aday bey kdv yi sorumlu sıfatıyla siz beyan edip ödeyeceksiniz,aynı tutarı 1 nolu beyanname de indirim konusu yapacaksanız..maliye sigorta dergisinin 1 haziran 2006 sayısında vergi denetmeni ramazan ırmak ın konuyla ilgil makalesi var ..30 kdvgt e bakınız ayrıca

Merhaba,
Sayın "hakankaya" eğer bahsettiğiniz şekilde vergiden istisna edilmiş mükellefler için 2 numaralı beyanname ile beyan şeklinde bir uygulama olsaydı, tüm şehiriçi taksi harcamalrı için 2 no'lu KDV beyannamesi verilmesi gibi bir uygulama olacaktı.

Referans vermiş olduğun 30 no'lu KDV Geneş tebliğinin sanırım F-1 maddesinin bu olayda gözönüne almışsın ama. Sorudaki mükellef ile tebliğde belirtilen şartlar aynı değil.

30 No'lu KDV GT' Alıntı:
1. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :

Katma Değer Vergisi Kanununun; 1. maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;

a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,

b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.
Burada yapılan işlem zaten kanunla KDV kapsamından çıkarılmış olduğu için buradaki açıklamalar uymamaktadır.
 
Üyelik
27 Nis 2006
Mesajlar
71
sayın başkan ..önceki mesajımda yer alan makaleye de bir göz atarsanız sevinirim..ben görüşümün dogru oldugu kanısındayım..tebliğ sadece kiralamalar için özel bir düzenleme getirmiştir..basit usulde ticari teslimler kdv den istisnasır..ama tebliğ ticari olmasa da her kim gvk madde 70 te sayılanları kiraya verirse kdv yi beyan edecegini vurguluyor..

saygılar
 
Üyelik
8 Nis 2006
Mesajlar
372
smmmkaraman' Alıntı:
Sayın aday,

.... "şimdi bu araç sahibinin faturası basit usülde oldu.." diyorsunuz. Daha önce gerçek usüle tabi iken basit usül geçmesi nasıl olmuştur?

Daha da önemlisi, inşaat ve onarma işlerini yapanlara karşı derece derece taahhütte bulunan mükellefler de basit usülden yararlanamazlar.

Bu açılardan değerlendirelim.

Selamlar...

evet bende bu konuyu merak ettim böyle bir uygulama var mı varsa bir komşumuda ben bu uygulamadan yararlandırmak isterim (bu komşum ayakkabı tamirisi ve iş yeri kendisine ait aylık geliri 300-400 ytl.)kanunu maddesi ne ise öğrenip vergi dairesine göndereyim şahsı
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
295
Konum
BURSA
basit usulde vergilendirme

basit usulde vergilendirme


Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni ve Kayıtlar
Basit usulde vergilendirilen mükellefler, hasılatları ile ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve ilgili mevzuatta sayılan diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar.

• Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından bastırılmaktadır.

• Bu mükelleflerin kayıtları ister odalar bünyesinde oluşturulan muhasebe bürolarında tutulsun, ister kendileri tutsun, belgelerini bağlı oldukları oda veya birlikten temin edeceklerdir.

• Mükelleflerin bulunduğu yerde bağlı oldukları oda veya birlik yoksa veya bulunduğu yerde bağlı olacağı oda veya birlik kurulmamış ise; en yakın oda veya birliğe veya karma odaya kayıt yaptıracaktır. Belgelerini de kayıt yaptırdığı bu odadan temin edeceklerdir.

• Basit usulde vergilendirme kapsamında bulunup, meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçer döver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler, kullanacakları belgeleri ikinci sınıf

tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde (anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle) temin edebilmektedirler. Anılan mükellefler, diledikleri takdirde kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda veya birlikten de temin edebilmektedirler.

• Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, bağlı oldukları oda veya birlikler bünyesinde kurulan muhasebe bürolarında tutulmaktadır. Bu bürolarda 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur.

• İsteyen mükellefler, kayıtlarını hiçbir izne gerek olmadan kendileri de tutabilmektedir. Bu takdirde, vergilendirme ile ilgili ödevlerin tamamı kendilerince yerine getirilecektir. İsteyen mükellefler ise kayıtlarını meslek mensubuna da tutturabilirler.

• Mükellefler, satış ve hizmetleri için düzenledikleri hasılat belgelerini bir zarfta, faaliyetleri ile ilgili olarak mal ve hizmet alışları ile giderleri için aldıkları gider belgelerini başka bir zarfta toplayıp saklayacaklardır. Kayıtları odalarda tutulan mükellefler ise her aya ait zarfları izleyen ayın 10’una kadar kaydının tutulduğu büroya teslim edeceklerdir.

• Mükelleflerden zarf içinde alınan belgeler bürolarda işletme hesabı defterinin gelir ve gider sayfalarındaki işlem başlıkları esas alınarak bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Bu belgeler cari yıl sonuna kadar bürolarda saklanacaktır.

Belge Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar
Basit usulde vergilendirilen mükellefler ikinci sınıf tüccarların tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde belge düzenlemek durumundadırlar. Ancak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yeni düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için;

– Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri,

– Düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine "... tarihli toplam hasılat" ibaresinin yazılması, şeklinde kolaylık sağlanmış ve konuya ilişkin açıklamalar 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Söz konusu uygulama aynı usul ve esaslar dahilinde 41 seri No`lu Gelir Vergisi Sirküleri ile 31.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu imkandan yararlanmak isteyen mükellefler, müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılması
Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin Ödeme Kaydedici Cihazları kullanan mükelleflerin basit usulden faydalanamayacağına ilişkin 11 numaralı bent hükmü, 4444 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 14.08.1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırıldığından, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden isteyenler, bu tarihten itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanabileceklerdir.

İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzenlenmesi
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu mükelleflerce yapılan taşıt satışlarının noter satış sözleşmesi ile, diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesi mümkündür.

Belgelerin İptali
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden işlerini terk edenlerin kullanmadıkları belgelerin iptal işlemleri, belgeleri veren oda veya birliklerce yapılmaktadır. Belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle temin eden mükelleflerin belgelerinin iptali, vergi dairelerince yapılmaktadır.

İşini terk edenlerden, söz konusu belgeleri ibraz edemeyenler ile eksik belge ibraz edenler veya belgelerini kaybettiğini bildiren mükelleflerin durumu, belgeyi veren oda veya birliklerce düzenlenen tutanak ile tespit edilecektir. Bu mükellefler hakkında ikinci sınıf mükelleflerde olduğu gibi bir taraftan usulsüzlük cezası kesilirken, diğer taraftan dönem vergi

matrahlarının tespiti için takdir komisyonuna sevk edilir.

Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgeleri kayıtlarının tutulduğu bürolarda muhafaza edilecektir. Cari takvim yılına ilişkin belgelerin ibrazı da bu bürolardan talep edilecektir.

Cari takvim yılı kayıtlarının tutulması ve vergilendirmeyle ilgili tüm ödevler bürolarca yerine getirilecektir. Yıllık beyannamenin verilmesinden sonra o yıla ilişkin belgeler muhafaza edilmek üzere mükellefe teslim edilecektir. Teslim alınan belgeler, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılı başından başlayarak 5 yıl süre ile mükelleflerce muhafaza edilecektir.

Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği veya Kullandığı Tespit Edilen Mükelleflerin Durumu

Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olurlar.

Basit Usule Tabi Mükelleflerce Düzenlenen Belgelerin Vergi İadesi ve Özel Gider İndirimi Karşısındaki Durumu

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunu uyarınca vergi iadesine ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca vergi indirimine konu harcama belgesi olarak kabul edilecektir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yanında Çalışanların Durumu
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi işyerlerinde bilfiil çalışmaları veya bulunmaları şarttır. Ancak, bu mükelleflerin işlerinde yardımcı işçi çalıştırmaları veya çırak kullanmaları bu şartı bozmayacaktır. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan kişiler diğer ücretli olarak vergilendirilecektir. Diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecburdurlar.

Kazançları basit usulde vergilendirilen ticaret erbabı, yanında çalışanların vergi karnesi almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar.

Basit Usulde Katma Değer Vergisi Uygulaması
Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 4842 sayılı Kanunla 01.07.2003 tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna göre;

• Basit usulde vergilendirilen mükellefler, mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi hesaplamayacaklar, bunlardan mal ve hizmet alan mükellefler de katma değer vergisi indirimi yapmayacaklardır.

• Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden mal ve hizmet satın alan basit usulde vergilendirilen mükellefler, ödedikleri katma değer vergisini gider veya maliyet olarak dikkate alacaklardır.

Basit Usulde Vergi Tevkifatı ve Geçici Vergi

• Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinde, yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmamıştır. Bu nedenle, bu mükellefler yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir.

• Basit usulde vergilendirilen mükellefler geçici vergi ödemeyeceğinden buna ilişkin beyanname vermeyecekler ve bildirim de bulunmayacaklardır
 

Benzer konular

Üst