zirve

başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
8
Konum
İzmir
Sayın üstadlarım,
başka bir yerde bordrolu ve SSK lı çalışan işçinin akşamları ve tatil günleri bir pazarlama firmasında çalışması durumunda Vergi ve SSK uygulaması nasıl olacaktır.
İlginize şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla,
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
8
Konum
İzmir
Sayın Üstadlarım,
Lütfen bir cevap yazarmısınız. Bu kişiye nasıl ücret ödenecek. Gider pusulası ile olur mu. En önemlisi böyle bir çalışma mümkün mü.Hem çalıştığı firma 30 gün hem akşamları çalıştığı firma 30 gün gösterebilir mi?
SSK Eksik günün hesabını soruyor da fazla günü kabul ediyor mu.Ayrıca Kümülatif vergi matrahı ve kesilecek vergi açısından iki işverenin nasıl bir işlem yapması gerekiyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
acarmuhasebeci' Alıntı:
ve tatil günleri bir pazarlama firmasında çalışması durumunda Vergi ve SSK uygulaması nasıl olacaktır.
İlginize şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla,

Merhaba,
Sayın "acarmuhasebeci" ben soruyu gördüm ama, prensip olarak kurallara uymayan, anlaşılmaz şekilde sorulan (sizinki gibi) sorulara (genellikle) bakmadığım için es geçtim. Başka yazan olmadığına göre elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışayım.

Ama daha sonra başlık ile soruyu birleştirince :( ne istediğini anlamış oldum. Lütfen soruları bulmaca çözdürür gibi sormayın.

506 sayılı SSK Kanununda bir kişinin iki ayrı işyerinde çalışamayacağına dair herhengi bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine iki ayrı işyerinde prim yatırılması halinde yapılacakları hüküm altına almıştır. Kimlerin SSK yasası kapsamı dışında bırakılacağını hüküm altına alan maddede ise diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabii olanlar sayılırken SSK yasası kapsamında çalışanlar sayılmamıştır.

SSK açısından herkes çalıştırdığı süre ve ücreti diğer işyerlerinden bağımsız olarak bildirecekler emeklilik hesaplamalarında ay nı aylardaki "30" günü aşan çalışma süreleri ile tavanı aşan toplam matrahın aşan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Vergi kanunları açısından da değişik bir uygulama yok. Herkes çalıştırdığı kadar ücretin vergisini diğer işyerlerinden bağımsız olarak hesaplayacaklardır.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
8
Konum
İzmir
Sayın Tamer Başkan
İlginize çok teşekkür ederim. Bu foruma yeni katıldım. Soruyu sorma şekli için söylediklerinize katılıyorum. ve özür diliyorum. Gerçekten bulmaca gibi olmuş.

Yani bu kişi için akşamları çalıştığı işyeri olarak SSK ya giriş bildirgesi verilecek. Akşamları 2 saat çalışacak. Ay sonunda bu iki saatler toplanacak toplam 8 saat üzerinden diyelim 15 gün çıktı. 15 günlük ücret verilecek. SSK neden eksik gün sorduğunda ne denecek. Vergisi de sanki gündüzleri başka yerde çalışmıyormuş gibi kümülatif vergi matrahı 0 dan başlayarak yani %15 olarak hesaplanacak. SSK ya ay sonunda bildirge verildiği zaman SSK bu kişi için 45 günü nasıl kabul edecek. Çünkü gündüzleri çalıştığı firma 30 gün tam gösteriyormuş.

Biliyorum sabah sabah kafanızı ağrıttım galiba ama. Çok önemli lütfen bir yardım.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
acarmuhasebeci' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan


Yani bu kişi için akşamları çalıştığı işyeri olarak SSK ya giriş bildirgesi verilecek. Akşamları 2 saat çalışacak. Ay sonunda bu iki saatler toplanacak toplam 8 saat üzerinden diyelim 15 gün çıktı. 15 günlük ücret verilecek. SSK neden eksik gün sorduğunda ne denecek. "

Merhaba,
İşveren ile işçi İş Kanununun 13. maddesinde tanımlanan Kısmi süreli iş sözleşmesi yapacaklar. Dediğin gibi ay içinde çalışma süreleri toplandı ve 15 gün yaptı. İkinci işveren 15 gün bildirecek ve Eksik Gün Bildirim formunun ekine sözleşmenin bir suretini verecek.


acarmuhasebeci' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan
Vergisi de sanki gündüzleri başka yerde çalışmıyormuş gibi kümülatif vergi matrahı 0 dan başlayarak yani %15 olarak hesaplanacak.

Doğru anlamışsın her iki işveren bağımsız olarak kendilerinde oluşacak aylık ve toplam matrahları gözönüne alarak vergi hesaplayacaklar.

acarmuhasebeci' Alıntı:
Sayın Tamer Başkan
SSK ya ay sonunda bildirge verildiği zaman SSK bu kişi için 45 günü nasıl kabul edecek. Çünkü gündüzleri çalıştığı firma 30 gün tam gösteriyormuş.

İlk mesajımdada belirttiğim gibi SSK aylık 30 günü aşan çalışma sürelerini emeklilik hesabında dikkate almayacak. Aynı şekilde matrah toplamları tavanı aşarsa, tavanı aşan kısım dikkate alınmayacak.

Ücretin aşağıdaki şekilde olduğunu varsayarsak;
Kod:
A İşyeri  30 gün   2.000,00 YTL
B İşyeri  15 gün   1.500,00 YTL
Buradaki duruma göre ememklilik hesaplamasında aylık çalışma süresi 30 gün olarak, aylık matrah ise 3.176,70 olarak hesaplanacak.

Veya;
Kod:
A İşyeri  30 gün   1.500,00 YTL
B İşyeri  15 gün   1.000,00 YTL
şeklinde ücret aldığını düşünürsek, emeklilik aşamasında aylık çalışma günü 30 gün, aylık matrah ise 2.500,00 YTL olarak hesaplanacak.

Eğer tavanı aşan bir prim ödemesi olursa 506 sayılı yasanın 84. maddesine göre iade istenebilir.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
8
Konum
İzmir
Sayın Tamer Başkan
İlginize ve detaylı anlatımınıza çok çok teşekkür ederim.
Kendinize çok iyi bakın. Bu Ülkenin sizin gibi insanlara çok ihtiyacı var.
Saygılarımla
 
Üyelik
25 Tem 2005
Mesajlar
28
Merhaba,
Ek olarak kısmi çalışma iş sözleşmesi. Umarım yardımcı olur.

İŞVERENİN
ÜNVANI :
ADRESİ : /
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ SİCİL NO :
SSK İŞYERİ SİCİL NO :

PERSONELİN
ADI SOYADI :
SSK SİCİL NO :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
EV VE CEP TELEFONU :

SÖZLEŞMENİN
BAŞLANGIÇ TARİHİ :
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
ÜCRET : Her ay içerisinde …. günlük kısmi çalışma karşılığı olarak
YAPILACAK İŞİN KONUSU :
DENEME SÜRESİ : 1 (BİR) AYDIR.

Sözleşmede Adı geçen İşveren deyimi; 'ni,
Personel deyimi ise bu sözleşmede ismi geçen 'ı, ifade eder.

MADDE 1) PERSONELİN SORUMLULUKLARI :
1. 1. Personel; tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı
kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.
1. 2. Personel; görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında işverenin talimatlarına, işveren tarafından
belirlenen çalışma kurallarına, işyerinin genel kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Personel; verilen
işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle
yükümlüdür.
1. 3. Personel; görevi nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat,
elektronik teçhizat vb. eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.
1. 4. Personel; görevi nedeniyle sahip olacağı işverenin ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez.
Personelin bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı saklıdır.
1. 5. Personel; işverenin yazılı izni olmadan başka herhangi bir kuruluş ve işletmede çalışamaz, ortak olamaz,
herhangi bir sıfatla görev alamaz. İşveren izin verip vermemekte serbesttir.
1. 6. Personel; gerektiği takdirde işyeri içinde ünvanı ve niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya
muvaffakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir. Personel; görülen
işin niteliğinde benzerlik olması şartıyla işçilerin işverene bağlı ve belediye sınırları içindeki bir başka iş
yerine nakledilebilir.
1. 7. Personel; işveren tarafından tespit edilen günlük ve haftalık çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak
zorundadır. Personelin işveren tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve
mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa geç gelen personel ihtar
edilir. İhtar almış personel bir daha işe geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve
o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir.
1. 8. Personel ücreti net ücrettir. Personelin yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması,yasal mevzuatın
devlet tarafından değişitirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini kabul eder.
1. 9. Personel; ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde
yazılı olarak itiraz edebilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması halinde bordoya mutabık kalındığını kabul
etmiş sayılır.
1. 10. Personel; istendiğinde fazla çalışma yapmayı, 4857 Sayılı Kanun'un 64.maddesi hükmüne uygun olarak
telafi çalışmayı kabul eder, gerektiğinde bayram ve tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
Çalışılan ulusal bayram ve genel tatillerde çalışılan her gün normal ücretine ek olarak bir günlük ücret ödenir
Fazla mesai yapılması halinde fazla mesainin her bir saati karşılığında normal saat ücretinin %50 fazlası
ödenir. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü "İş Günü" niteliğindedir.
1. 11. Personel; istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu suretle
personelden zorunlu hizmet talep edilebilir.
1. 12. Personel; ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içerisinde işverene bildirmek
zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerine bildirdiği adrestir.

MADDE 2) İŞVERENİN SORUMLULUKLARI :
2. 1. İşveren; personele ücretini çalıştığı her ayı takip eden ayın ilk haftası içerisinde ödemek zorundadır.
2. 2. İşveren; işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini
almakla yükümlüdür.
2. 3. Personelin ücretine yapılacak zam tamamen işverenin takdirindedir.
2. 4. İşveren; personele evlilik halinde 3 gün, ana, baba, kardeş, ev çocukların ölümü halinde 3 gün izin verir.
Doğum olması halinde kadın işçinin 4857 Sayılı İş Kanunu'ndan doğan hakları verilir. Ancak; bu izinlerin
ücretinin ödenip ödenmeyeceği tamamen işverenin takdirindedir. İşveren 4857 Sayılı İş Kanunu'nda
belirtilen kıdeme göre 14, 20 ve 26 gün ücretli izin vermek zorundadır.
2. 5. İşçinin talep ettiği ücretsiz izinlerin verilip verilmemesi tamamen işverenin takdirindedir. Ücretsiz izin
süresince işçiye herhangi bir ücret ödenmez. Bir haftaya kadar verilen ücretsiz izinlerde hafta tatili ücreti
kesilmez ve işçi çalışmadığı halde hafta tatili ücretine hak kazanır. Bir haftayı aşan ücretsiz izinlerde hafta
tatili ücreti kesilir.

MADDE 3) SÖZLEŞME SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNATLAR :
3. 1. Taraflar; yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi
bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşyeri personel disiplin
yönetmeliği, hizmet akdinin devamı niteliğindedir.
3. 2. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17 nci
maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, personelin iş yerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa
yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı
saklıdır.
3. 3. İşveren; sözleşmeyi sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, personele
İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder.

MADDE 4) SON HÜKÜMLER :
4. 1. Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri geçerlidir.
4. 2. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii; mahkemeleri ve icra daireleridir.
4. 3. İş bu hizmet akdi; tarihinde 2 sayfadan ibaret olarak, 2 nüsha tanzim edilerek tarafların
serbest iradeleri ile okundu ve kabul edilerek imza altına alındı.İŞVEREN VEYA VEKİLİ (KAŞE-TARİH-İMZA) PERSONEL (TARİH - İMZA)
 
Üst