Belediye Sınırları Dışında Çevreyi Kirletmek Serbest mi?

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Metin Taş-Sezgin Özcan

Başlıkta sözünü ettiğimiz serbestlik, her türlü kirlilik için geçerli değil elbette. Çevre kirliliği konusunda, başta Ceza Kanunu ve Çevre Kanunu olmak üzere pek çok kanunda özel hükümler var. Hemen belirtelim, bu hükümlerde yer alan kirlilik türleri için serbestlik söz konusu değil. Sorguladığımız cezasızlık hali, Kabahatler Kanunu'nda düzenlenmiş kirletme fiillerine özgü.

KABAHATLER KANUNU'NDAKİ KİRLİLİK TÜRLERİ
Yazı konumuzu oluşturan kirlilik türleri Kabahatler Kanunu'nun 41. maddesinde yer alıyor. Bunlar;
- Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak,
- Yemek pişirme ve servis yerlerinin atıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak,
- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler
dışında hayvan kesmek, kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakmak,
- İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak,
- Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dşında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak,
- Kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakmak.
Saydığımız bu çevre kirletme fiillerinin belediye sınırları içinde işlenmesi halinde zabıta görevlileri tarafından idari para cezası verilmesi söz konusu.
...
Tamamı
 

Benzer konular

Üst