turkcell

Belediyelerin Kestiği Vergi Ziyaı Cezaları

Belediyeler işyeri ruhsatını süresinde almayanlara VERGİ ZİYAI CEZASI kesebilirmi.?

  • kesebilir

    Kullanılan: 0 0.0%
  • kesemez

    Kullanılan: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0
Üyelik
27 Kas 2005
Mesajlar
1
:shock: Belediye Gelirler Müdürlükleri işyeri açma ruhsatı almayanlara harç ve gecikme zammı dışında vergi ziyaı cezası kesebilirmi?İlk defa bir belediyenin vergi ziyaı cezası kestiğini ve ihbarnamenin tebliğinin yapıldığına şahit oldum.Kesilen vergi ziyaı cezası Vergi usül kanunundaki vergi ziyaı cezası oranlarından farklı 1/1 oranında kesmişler.Bu konuda görüş almak istiyorum.Tüm meslektaşlara selam ve saygılarımla
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
686
Konum
Karaman
Sayın mehmet çavdar,
V.U.K.'na göre bu kanunun kapsamında olan vergi, resim, harçlar açıklanmıştır. Bu hükme göre de vergi ziyaı cezasını kesebilir diye düşünüyorum.

V.U.K.
Kanunun Şümulü
Madde No 1
Kapsam
Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.
Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır.

Selamlar...
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhabalar

Bilindiği gibi harçlar vergiler gibi karşılıksız değil, bir hizmet karşılığı alınan ödentilerdir. Bu nedenle vergiden ayrı bir hukuki yapıya sahiptirler. Eğer kişi verilen hizmetten yararlanmak istemiyorsa bu harcın mükellefi de olmaz. Mesela varislerin iştirak halinde malik iken müşterek malik haline gelmeleri için tapuda yapılan tashihler tapu harcına tabidir. Ancak, varisler bu işlemi yaptırmamışlarsa kimse niye yaptırmadınız diye onlara ceza kesemez.

VUK’nun 1. maddesinde harçlar da kanun kapsamına alınmışsa da, bu kanunun tüm hükümlerini kapsar anlamında değildir. Mesela 352. maddesinde (1985 yılında yapılan bir değişiklikle) usulsüzlük hükümleri sayılırken harç beyannamelerinin zamanında verilmemesi de kapsama alınmıştır. Kanunun 1961 yılında yürürlüğe girmesine rağmen harçların 1985 yılında, 24 sene sonra usulsüzlük kapsamına alınması düşündürücüdür. Esasen bu uygulama vergi doktrinine aykırı bir uygulamadır. Ancak yürürlüktedir.

Diğer taraftan 341. maddede “vergi zıyaı” tabiri geçmektedir. Bunun, kanunların lafzı ile hüküm ifade etmesi kuralına göre değerlendirilmesi halinde vergi zıyaının münhasıran vergilere uygulanması gerekeceği açıktır. Bu nedenle belediyenin harç ile ilgili olarak vergi zıyaı tahakkuk ettirmesini kanunda yeri olmayan keyfi bir uygulama olarak değerlendirmek gerekir. İtiraz edilmesi halinde bu cezanın kaldırılacağı şüphesizdir. Ancak 352/1. madde gereğince 1. derece usulsüzlük cezası kesilebilir.
..............
 

Benzer konular

Üst