Bilgisayar Programları İnternet Üzerinden Satışı Hakkında Gelir Vergisi

Üyelik
27 Nis 2009
Mesajlar
1
Merhaba,
Ben ve bir arkadaşım, cep telefonu ve bilgisayar için uygulamalar yazmaktayız. Şimdiye kadar ücretsiz olarak bir çok uygulamamızı internet üzerinden dünya çağında binlerce kişiye dağıttık. Yeni yazacağımız uygulamaların bazılarını, sitemiz için gerekli masrafları karşılmak amacıyla internet üzerinden satışa çıkarmak istiyoruz. Ancak alınacak ücret karşılığında sadece aktifleştirme için gerekli olan seri numarası e-posta ile gönderilecek, onun dışında fiziksel bir ürün satışı olmayacaktır. Programlarımızı satın almak isteyenler, parayı banka hesabımıza yatırıp internet üzerinden seri numaralarını alıp programlarını yine internet üzerinden bilgisayar ya da telefonlarına yükleyebileceklerdir. Ancak birimiz henüz 18 yaşından küçük. Uygulamaları kendi telefon ve bilgisayarlarımız üzerinden evde tasarlıyoruz.

Bu gibi bir durumda, kazanacağımız para için ayrıca gelir vergisi ödemek, şirket ya da işletme kurmak gibi bir sorumluluğumuz var mıdır?

İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.İnternet üzerinde araştırma yaparken şöyle bir metin buldum acaba burada belirtildiği üzere vegiden muaf sayılabilecek miyiz?


Madde 18 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/40 md.)
(Değişik birinci fıkra: 11/8/1999 - 4444/4 md.)
Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar program-
cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, maka-
le, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karika-
tür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eser-
lerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve vide-
oda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri
ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden
müstesnadır.
Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi
karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uy-
gulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının,bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca
tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.
 
Üst