Birinci Sınıf Olma Koşulu

Üyelik
17 Haz 2009
Mesajlar
2
SLM ARKADAŞLAR.İŞLETMELERİN 2009 YILINDA BİRİNCİ SINIFA GEÇMESİ İÇİN YÜRÜRLÜĞE KONULAN ALIŞ MATRAHI NE KADAR ACABA..BİLGİSİ OLAN VARSA YARDIM EDEBİLİRMİ.

Başlık açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını okuyunuz.
 
Üyelik
29 Eyl 2005
Mesajlar
26
Ynt: Birinci Sınıf Olma Koşulu

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 177
Kapsam
(2365 sayılı Kanunun 26'ncı maddesiyle değişen madde) Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler:

1. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktarlar.) Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 7.200.000.000(*) (388 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2009'dan itibaren 119.000, -TL) veya satışları tutarı 8.640.000.000(*) (388 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2009'dan itibaren 168.000, -TL) lirayı aşanlar(1)

2. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 3.600.000.000(*) lirayı (388 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2009'dan itibaren 67.000, -TL) aşanlar;(2)

3. (205 sayılı Kanunun 12'nci maddesiyle değişen bent) (4369 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle belirlenen miktar) 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000(*) (388 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2009'dan itibaren 119.000, -TL) lirayı aşanlar;(3)

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukardaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilir.);

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.
 

Benzer konular

Üst