Birleşen KOBİ? lerin Vergi Oranı Yüzde 5?e İndirildi

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
EKREM SARISU

Soru: Başbakan yatırımlara yapılacak devlet yardımlarını ve teşvikleri açıklarken birleşen KOBİ? lerin Kurumlar Vergisi alınmayacağını açıklamıştı. Birleşen KOBİ? lerden vergi alınmayacağında dair kanun çıktı mı? Çıktı ise kanun numarası ve yayınlandığı resmi gazetenin tarihini bildirebilir misiniz?

Cevap: Öncelikle Başbakan birleşen KOBİ lerden vergi alınmayacağını değil, alınan vergide yüzde 75 e varan oranda indirim yapılacağını açıkladığının altını çizelim. Nitekim 3 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 5 nci maddesinde, 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşen KOBİ lere sağlanacak vergi avantajının usul ve esasları belirlendi. Bu maddeyle Bakanlar Kuruluna birleşen KOBİ lere Kurumlar Vergisinin yüzde 75 e kadar indirimli uygulatma yetkisi verildi. Bakanlar Kuruluda bu yetkisini 5 Eylül 2009 tarihli Resmi gazetede yayımlanan ?13 Ağustos 2009 Tarihli ve 2009/15386 Sayılı Kararnamenin Eki Karar? ile kullanarak, birleşen KOBİ lerin Kurumlar Vergisini yüzde 20 den yüzde 5 e indirdi. Buna göre, birleşerek infisah eden KOBİ, birleşme tarihinde sona eren hesap dönemi kazancından yüzde 5 oranında, Birleşilen KOBİ de birleşilen hesap dönemi dâhil üç hesap döneminde elde ettiği kazanç üstünden yüzde 20 yerine, yüzde 5 Kurumlar Vergisi ödeyecek.

Malik varken binayı kullanan emlak vergisi ödemez

Soru: Sözleşmeyle kullanım hakkı alıcıya devredilen ve borcunun biteceği 4 yıl sonrada tapusu verilecek olan binanın emlak vergisini, tapu sahibi mi? Yoksa kulanım hakkı devredilen ve binayı fiilen kullanan ve borcu bittiğinde bina tapusu verilecek olan kişi mi öder?

Cevap: Emlak Vergisi Kanununun 3 ncü maddesine göre bina vergisini; binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenin ödemesi gerekir. Binanın maliki(tapu sahibi) ortadayken sözleşme ile kullanım hakkı devredilen kişi bina vergisi ödemez. Gayrimenkul satış sözleşmesiyle, 4 yıl sonra borcun biteceği tarihte binanın tapunun da devredilecek olması, malikin vergi ödeme yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Üst