zirve

Bölge çalışma müdürlüğüne adres değişikliği

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
Bölge çalışma müdürlüğüne adres değişikliğini bildirmemiz gerekiyor mu? Değişiklik bildiriminde bulunmadığımız taktirde cezai yaptırımı ne olur ? Teşekkür ederim.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Bölge çalışma müdürlüğüne adres değişikliği

İşyerini bildirme

Madde 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

_________________________________________________
İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Madde 98 - (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/8 md.) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline, çalıştırılan her işçi için yüz Yeni Türk Lirası, 85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası, 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı on bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.

Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır.
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
Ynt: Bölge çalışma müdürlüğüne adres değişikliği

Teşekkür ederim. Ogün kardeşim.
 
Üst