zirve

Brüt Ücret İle İlgili

Üyelik
8 Tem 2005
Mesajlar
4
İyi Günler,

Firmamızda Netten Bürüte Ücret Hesaplaması ile ücret bordrolarını yapıyoruz. Bu sebaple ücretleri yüksek olan elemanlarımızın yıl ortasında 2 dilim Vergi matrahına geçmelerinden dolayı Bürüt ücretleri yükseliyor.

2006 Başında ise ücret bordrolarını düzenlediğimizde Bürüt ücretler 2005 yılı başındaki tutarlara indi.
Sorum şu: Biz bürüt ücreti yükseldiği tutardan uygulamak zorundamıyız.

Örneğin 750 YTL Net alan elemanımız yıl sonu Bürüt ücreti 1.112,77 YTL oldu. Oysa yıl başında Bürüt 1.085,17 YTL idi. Ben 2006 yılbaşında bordroyu düzenlediğimde Bürüt ücret yine 1.085,17 YTL ye indi.

Bu kanunen sorun teşkil eden bir durummudur. Yoksa artık 1.112,77 Bürütten ödeme yapmalımıyım.
Benden önceki muhasebeci En son Bürüt ücreti baz alarak devam ediyormuş. Bana mantıksız geldiğinden ve kanun maddeside bulamadığımdan dolayı size soruyorum.

Saygılar,
İlker Semercioğlu
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Re: Bürüt Ücret İle İlgili

Merhaba,

İşin özünü soruyorsanız bu şekil kendinize has bir uygulama yapamazsınız. Gelir Vergisi Dilimlerini dikkate almalısınız.

01.02.2006

Gelir Vergisi Tarifesi ve Yatırım İndirimine İlişkin
TBMM Gündeminde Bulunan Yasal Düzenlemeler


Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevkedilen Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifindeki Gelir Vergisi Kanununa ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Madde 1- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ MADDE 103- Gelir vergisine tabi gelirler;

7.000
YTL’ye kadar
%15

16.000
YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası
%20

40.000
YTL’nin 16.000 YTL’si için 2.850 YTL, fazlası
%27

40.000
YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.330 YTL, fazlası
%35
oranında vergilendirilir. ”

Madde 2- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 69 uncu madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 69- Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; 31.12.2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanununun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1-6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki 19 uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. ”
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
160
Sayın Semercioğlu merhabalar,

İşçi ile yaptığınız anlaşma kendisine net olarak 750 YTL ödenmesi üzerine yapılmış bir anlaşma ise işlemlerinizi o dönemde uygulanmakta olan vergi dilimlerini dikkate alarak gerçekleştirmelisiniz.Yıl içerinde kümülatif gelir vergisi matrahında, kanunda belirtilen hadlerin aşılmasına bağlı olarak vergi oranları değişmekte dolayısıyla işçinize 750 YTL net ücret ödemek durumunda olduğunuz için aylık gelir vergisi matrahınızı dolayısıyla baz ücretinizi değiştirmek durumunda kalmaktasınız.Buna mukabil takip eden takvim yılında da uygulayacağınız gelir vergisi dilimi düşmekte ve sizin ödeyeceğiniz rakamın tekrar 750 YTL net olarak ayarlanması için baz ücretin ve dolayısıyla aylık Gelir Vergisi matrahının düşmesi gerekmektedir.

GVK Madde 1’ göre “Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır”

VUK madde 3. “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Bu iki maddeden hareket edecek olursak sizin için gerçek mahiyet işçinize ödeyeceğiniz net rakam olan 750 YTL’dir.Gelir,bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı olduğuna göre biten bir takvim yılının ardından yeni bir takvim yılı devreye girmekte ve kazanç artık bu yıl içinde belirlenen şartlar dahilinde vergilendirilmektedir.Dolayısıyla her yılı bağımsız olarak düşünmeli ve net 750 YTL ödeme yapacak şekilde işçinizin matrahını ayarlamanız gerektiği düşüncesindeyim.

Ancak baz ücretim değişmesin ve dolayıyla takip eden yılda da baz ücretimde her hangi bir değişikliğe gitmeyecek şekilde hareket edeyim diyorsanız size tavsiyem dilim değişikliğinin yaşandığı aydaki işçilerinize sene sonuna kadar net ücretlerinde azalmaya neden olacak tutar kadar ikramiye vererek bunu dengelemenizdir.Sene başında tekrar aynı baz ücretlerden işlemlerinize devam edebilir ve sizde sorun yaşamazsınız.

Bu yazdıklarım tabi ki kendi şahsi görüşüm.Değerli büyüklerimin de görüşlerini almanızı ve işlemlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmenizi dilerim.

Saygılarımla,
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
146
Sn. Semercioğlu;
Bizde de personel ücretleri net ücret üzerinden hesaplanıyor ve yıl sonunda brüt ücret artarken yıl başlarında düşüyor.Personel ile yapılan sözleşmelerde ücretlerin net ücret olduğu belirtildiyse ve ücret bordroları incelendiğinde de görüleceği üzere net ücretlerde bir oynama yapılmamış ise bu durumun normal olduğu kanısındayım.Zaten bu uygulama işverenin işçi lehine yaptığı bir uygulama ve devlet tarafından açıklanan vergi dilimlerine göre vergiler de ödendiğine göre bir problem olacağını düşünmüyorum.
Saygılarımla...
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
netten anlaşma olmuşsa brütün yılın sonuna doğru artması sene başında azalması doğaldır . bunda bir yanlışlık. yoktur. çünkü maaş kısıtlaması asgari ücrete eşit veya üzerinde olması yeterli burada net veya brüt olması asgarinin brüt veya netine eşit veya fazla olması yeterli
 
Üst