Bs Ba Formları..

Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
100
bilanco esası defter tutan mükellefler için olan Bs Ba formları temmuz ayındamı verilecekti ??
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
160
off yaaa yine onlarmı geldi

bende haziran sonu rahat edecez diyodum
boş yokki maşallah plan güzel muhasebeci boş kalmasın boş kaldığında koyalım bir bildirge bir form boş durmasın mantık bu , tatil falan yapmaz hasta olmaz bazı durumlarda benim patronumun sözü vardır ölmek bile yasak sana derdi adam haklıymış ölmekten bile korkar olduk.

işin şakası neyse yapacaz başa gelen çekilir
 
Üyelik
5 Eyl 2005
Mesajlar
6
Merhaba Arkadaşlar,

Ba ve Bs Formlarının tanzimi ile ilgili olarak yayınlanan 350 Nolu VUK.genel tebliğine göre Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar, kağıt ortamında verecekler için ise AĞUSTOS KDV beyannamesi ile EYLÜL ayının 20'sine kadar, kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler ise, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, verecekleri açıklanmıştır. Temmuz ayında verileceğine dair verilen cevapların kaynağı nedir acaba selamlar,
 
Üyelik
13 May 2006
Mesajlar
60
Değerli forumdaşlar

Forum A kaldırılmış olup, yerine Form Ba,Bs getirilmişti.Geçen sene internet ortamındaki vereceğimiz Ba,Bs hazır olmadığı için Haziran dönemine ait KDV Beyanı ekinde 20 TEMMUZ da vermemiz gereken form'u eylül ayında vermiştik.Bu sene zannedersem Haziran dönemine ait KDV ekinde 20 TEMMUZ'a kadar vermemiz gerekli,karışıklığa mahal verilmemesi açısından zannersem bir açıklama yapılacaktır.


Tarih
20.07.2005

Konu
Form Ba ve Form Bs’lerin Verilme Süresi

İçerik Form Ba ve Bs’lerin hazırlanması ve vergi dairelerine verilmesine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği üzere, 256 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.
Bakanlığımızca, Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesini yeniden düzenleyen 350 sıra nolu VUK Genel Tebliği hazırlanmış, uzun bir süre önce Başkanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve Resmi Gazetede yayımı için gönderilmiştir. Ancak söz konusu Tebliğin yayımı, Form B’nin son verilme tarihi olan 20.07.2005 tarihine yetişmemiştir.

Form Ba ve Bs’lerin düzenlenmeleri ve vergi dairelerine verilmeleri 350 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen düzenlemeler çerçevesinde yapılacaktır. Buna göre; bildirimlerini elektronik ortamda vermesi gereken mükelleflerin süreleri Eylül ayı sonuna kadar, bildirimlerini kağıt ortamında vermesi gereken mükelleflerin ise Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Yeni bildirim formlarının hazırlanması ve verilmesi 350 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre yapılacağından mükelleflerin eski düzenlemelere göre Form B vermesine gerek bulunmamaktadır.


Kamuoyuna duyurulur.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
13
Sayın Neyzen!

350 seri no.lu VUK Genel Tebliğinin 3.1 numaralı bölümde elektronik ortamda bildirimde bulunanların eylül ayı sonuna kadar, 3.3 numaralı bölümde ise eylül ayının 20 sine kadar BA ve BS formlarının verileceği hükme bağlanmıştır. Yani sizin dediğiniz gibi geçiş dönemi uygulaması değildir. Sürekli uygulama eylül ayının 20 si ve sonuna kadar bildirimlerin verilmesidir.

3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar.
3.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
76
Konum
ZONGULDAK-EREĞLİ
01.07.2006 ve 04.07.2006 tarihi itibariyle e-beyanname programında güncelleme yapıldı.

Form B' ye T.C. Kimlik Numarası da eklenmiş. Acaba Form B'leri gönderirken gerçek şahıslarda T.C. Kimlik numarasını yazmak zorundamıyız? Yazılmassa sistem kabul etmeyecek mi?

(Bence 2005 yılı B Formları ile ilgili olarak T.C. Kimlik numaralarının yazılmaması gerekir. Çünkü faturaların üzerlerinde T.C. Kimlik numaraları yok.)
 
Üst