resim

Bu Ne Biçim Bir İşe Alım Sınavı

İktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunlarını sizce hangisi için alacaklar?

 • Hukuk

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Teknik

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Hiçbiri

  Kullanılan: 0 0.0%

 • Kullanılan toplam oy
  0
N

nane

Ziyaretçi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi, aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve sayısı belirtilen, toplam 20 adet Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına, (15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölüm olmak üzere) sınavla Müfettiş Yardımcıları alınacaktır
...
Üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleriyle Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
...
SINAV KONULARI
...
a) Hukuk bölümü için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Anayasa Hukuku,
2) Medeni Hukukun Başlangıç, Kişiler, Aile, Miras ve Eşya Hukuku hükümleri,
3) Borçlar Hukukunun genel ve özel hükümleri,
4) Ticaret Hukukunun genel hükümleri ve Şirketler Hukuku hükümleri,
5) Ceza Hukukunun genel ve özel hükümleri,
6) Usul Hukukunun İdari Yargılama Usulü, Hukuk ve Ceza Usulü hükümleri,
7) İdare Hukuku,
8 ) Devletler Özel Hukuku,
9) İcra ve İflas Hukuku,
10) Kamu Maliyesi,
11) Genel ekonomi ve güncel ekonomik konular.

b) Teknik bölüm için alan bilgisi sınavı aşağıdaki konuları kapsar:
1) Ölçme Bilgisi,
2) Kadastro Bilgisi,
3) Jeodezi,
4) Fotogrametri,
5) Dengeleme,
6) Yüksek Matematik.
İktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunlarını sizce hangisi için alacaklar?
 
Üyelik
22 Nis 2007
Mesajlar
162
Ynt: Bu Ne Biçim Bir İşe Alım Sınavı

yazıyı okumadan önce, teknik bölüm diye cvp verdim ::)okuduktan sonra ilk önce hiçbiri daha sonra belki hukuk olabilir...ama ilginç...
 
Üst